Izdvajamo

 

Broj: 02-40-1462/21
Datum: 07.04.2021.

Na osnovu člana 82. pav 3. zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Repubpike Srpske”, broj: 97/16 i 36/19), člana 89. Statuta Grada Prijedor (“Službeni glasnik Grada Prijedor”, broj: 12/17) i Pravilnika o dodjeli jednokratne materijalne pomoći studentima prvog ciklusa studija i učenicima srednjih škola Grada Prijedor („Službeni glasnik Grada Prijedor”, broj: 4/21) Gradonačelnik Grada Prijedor, o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV
za dodjelu jednokratne materijalne pomoći studentima prvog ciklusa studija i učenicima srednjih škola sa područja Grada Prijedor

I
Pozivaju se studenti prvog ciklusa studija i učenici srednjih škola sa područja Grada Prijedor da podnesu zahtjev za dodjelu jednokratne materijalne pomoći za akademsku/školsku 2020/2021. godinu.

II
Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
-uvjerenje o državljanstvu,
-potvrdu o mjestu prebivališta,
-kućnu listu,
-potvrdu fakulteta, odnosno srednje škole o redovnom upisu u školsku 2020/21. godinu, kao i potvrde o redovnom školovanju na fakultetu ili srednjoj školi za članove domaćinstva koji pohađaju srednju školu ili fakultet,
-uvjerenje o prosječnim primanjima za posljednja tri mjeseca za zaposlene članove domaćinstva, odnosno odrezak od čeka penzije za članove domaćinstva koji su penzioneri (posljednja tri mjeseca),
-uvjerenje Zavoda za zapošljavanje RS — Filijala Prijedor za nezaposlene članove domaćinstva ili uvjerenje Poreske uprave RS — PJ Prijedor, o ostvarenim oporezivim prihodima za posljednja tri mjeseca,
-uvjerenje Centra za socijalni rad Prijedor o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite,
-rješenje o starateljstvu Centra za socijalni rad Prijedor (za samohrane roditelje),
-dokaz o pokrenutom postupku utvrđivanja obaveze izdržavanja djeteta od strane roditelja ili dokaz o pokrenutom postupku izvršenja sudske presude u dijelu izdržavanja,
-medicinsku dokumentaciju za teže oboljelog člana domaćinstva i
-fotokopiju kartice tekućeg računa na ime podnosioca zahtjeva (učenika ili studenta).

III
Potrebna dokumenta ne mogu biti starija od šest mjeseci i ista se predaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

IV
Zahtjev sa prilozima dostaviti putem pošte na adresu: Grad Prijedor, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, Trg Oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor, ili direktnom predajom na šalter za prijem podnesaka Gradske uprave.

V
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnoj internet stranici Grada Prijedor – www.prijedorgrad.org i u sedmičnom listu „Kozarski vjesnik”. Ukoliko Javni poziv ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednje objave.

Napomena: Učenici i studenti koji primaju stipendiju iz budžeta Grada Prijedor ili drugog izvora finansiranja nemaju prava na dodjelu Jednokratne materijalne pomoći.

Gradonačelnik
Dalibor Pavlović

http://www.prijedorgrad.org/files/sadrzaj/S11419_DOC090421.pdf

 

Ne! Nećemo više biti kao bolesnici koji će u tišini i lažnoj finoći popustiti svima i dati Bogu dušu."

"Radikalan sam! Opasan sam!
- Radikalan sam protiv svih radikalnih planova za uništenje mog naroda, moje vjere i moje kulture.
- Opasan sam za sve zavjere i sve subjekte koji rade o glavi meni i mom narodu, mojoj vjeri i mojoj kulturi."

Muftija Muamer ef. Zukorlić