Izdvajamo

PRIJEDOR - Najnoviji prijedlog plana parcelacije za auto-put Banjaluka-Prijedor, po skraćenom postupku, predviđa rušenje 80 objekata na području Prijedora, od kojih je oko 30 odsto stambenih, a 70 odsto su pomoćni, saopšteno je iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.

“Od ukupno 80 objekta predviđenih za rušenje na dijelu trase auto-puta koja prolazi kroz grad Prijedor, na području Kozarca nalazi se 17 objekata-četiri kuće, 12 pomoćnih objekata i jedan objekat u ruševnom stanju”, pojašnjeno je u saopštenju.

Iz Ministarstva su dodali da je predviđeno i rušenje 157 objekata na području grada Banjaluka, od čega su 40 odsto stambeni, a 60 odsto pomoćni objekti.

Generalni projekat izgradnje auto-puta Banjaluka-Prijedor, na osnovu kojeg je potpisana koncesija, radio je CIP Beograd, navedeno je u saopštenju, te se dodaje da je prvobitni projekat predviđao oko 880 objekata za rušenje duž cijele trase auto-puta.

Ministarstvo je kao nosilac pripreme Plana parcelacije za auto-put Banjaluka-Prijedor po skraćenom postupku, zajedno sa nosiocem izrade navedrnog akta - Institutom za građevinarstvo "IG" Banjaluka, koji je ovlašćen za izradu dokumenata prostornog uređenja, izvršilo zakonske obaveze i omogućilo učešće javnosti u izradi navedenog prostono-planskog dokumenta.

“Nacrt dokumenta bio je izložen na javni uvid od 20. februara do 5. marta 2020. godine u prostorijama gradova Prijedor i Banjaluka, kao i u prostorijama Narodne skupštine Republike Srpske, a bio je dostupan i na veb portalu Ministarstva, o čemu su i stručna i najšira javnost blagovremeno obaviješteni. Za vrijeme trajanja javnog uvida održane su javne prezentacije u prostorijama navedenih jedinica lokalne samouprave”, navodi se u saopštenju.

Tim Nacrtom plana parcelacije, kako se ističe, smanjen je broj objekata za rušenje duž cijele trase, a bilo je predviđeno rušenje 109 objekata na području grada Prijedor i 245 na području Banjaluke.

U toku javnog uvida pristigao je znatan broj primjedaba i sugestija na Nacrt dokumenta koji se odnosio na teritoriju oba grada.

“Nosilac izrade je stručnom analizom utvrdio opravdanost većeg broja pristiglih primjedbi, što je uslovilo potrebu izmjene planskog rješenja iz Nacrta dokumenta. Izmjena planskog rješenja kojim se otklanjaju primjedbe je uključivala značajnije izmjene planskog rješenja, te je shodno tome, utvrđena zakonska obaveza ponovnog javnog uvida propisana članom 49. Zakona o uređenju prostora i građenju”, navodi se u saopštenju.

Nosilac izrade, pojašnjavaju u saopštenju, izradio je i dostavio nosiocu pripreme novi, korigovani Nacrt plana u oktobru 2020. godine, te je stavljen na ponovljeni javni uvid od 16. novembra do 30. novembra 2020. godine u prostorijama gradova Prijedor i BanjalLuka i Narodne skupštine Republike Srpske, o čemu je javnost, takođe, obaviještena. U toku trajanja javnog uvida izvršeno je i njegovo javno izlaganje.

“Nakon završetka ponovljenog javnog uvida, nosilac izrade Plana je sagledao i zauzeo stav prema novim dostavljenim prijedlozima, primjedbama i mišljenjima, te na osnovu toga pripremio Prijedlog plana parcelacije za auto-put Banjaluka – Prijedor po skraćenom postupku i dostavio ga nosiocu izrade u decembru 2020. godine”, naglašava se u saopštenju.


Nezavisne.com

 

Kakav sram? Dok danas polugetoizirani Bošnjaci u mimohodu hodaju Prijedorom, iz bašta kafića, smijulje im se saučesnici asasina. Dok LJUDI, jedni uz druge, sa bijelim trakama obilježavaju četvrt vijeka od početka masakra neviđenih razmjera, u Prijedoru se juče slavilo.

Šta se slavilo, zaurlikaće zdrav razum?

Slavila se godišnjica "oslobođenja grada". Dan grada, rekoše.

Zapitajmo gospodu iz Grada Prijedora:

Jel' to dan kada ste ozvaničili ubijanje hiljada svojih sugrađana, među kojima 102 djece, kada ste protjerali i u logore strpali desetine hiljada ljudi?

Jel' to dan kada ste ozvaničili pljačku, paljevinu i nezakonito useljavanje u nesrpske kuće i stanove?

Jel' to dan kada su vam monstrumi postali heroji i "branioci"?

Jel' to dan kada ste obrukali sebe sve do svog šestog koljena i kada ste unizili svoj narod u ime nekakve bolesne ideje?

Jel to dan kad vam je na um pala nacistička ideja da ljudima na kuće stavljate bijele čaršafe, a oko ruku bijele trake, kako bi krvnicima omogućili i olakšali ubijanje?

Jel' to dan kada ste stvorili spiralu zla i mržnje, koja do dan danas usisava u sebe sve što se kreće Potkozarjem?

Jel' to dan kada ste iskopali prvi busen u Tomašici, najvećoj masovnoj grobnici nakon Drugog svjetskog rata?

Jel' to dan od koga vam djeca po svijetu spuštaju pogled i od sramote lažu odakle su?

Jel' to dan kad ste pljunuli po Mladenu Stojanoviću, po partizanskim tekovinama i onako đuture se upisali u četnike krvoloke?

Šta li slavite i obilježavate, doli svoje nemoći, bruke, jada i sramote!?

Dragan Bursać
31.05.2017.