Izdvajamo

Kao što smo prethodno obavijestili naše potrošače, kroz dosadašnje aktivnosti na uzimanju uzoraka i vršenju fizičko – hemijskih analiza nesporno je utvrđeno da mutnoća vode potiče sa bunara EB2 i EB3, a uzrokovana je jučerašnjim zemljotresom.

„Vodovod“ je tokom protekla 24 časa neprekidno pratio situaciju, uzimao uzorke i analizirao fizičko – hemijske elemente. Takođe je vršeno ispumpavanje vode preko muljnih ispusta na dva mjesta, što i dalje traje i biće obavljano u kontinuitetu do konačnog izbistravanja, o čemu će javnost biti obavještavana.

Mole se potrošači na ovim područjima da i dalje periodično otvaraju svoja točeća mjesta u kraćem trajanju, što bi značajno ubrzalo stabilizaciju stanja.

Dosadašnjim sveukupnim praćenjem stanja utvrđeno je da je došlo do primjetnog izbistravanja vode.

Prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju, nivo mutnoće u normalnim okolnostima ne smije prelaziti 1 stepen Nefelometrijske jedinice (1 NTU). Trenutni nivo mutnoće vode je ispod 3 NTU, a dozvoljeni nivo u vanrednim okolnostima je 6 NTU.

Naša preporuka za sve potrošače koji se snabdijevaju vodom sa bunara EB2 i EB3 je da i dalje prokuhavaju vodu za piće, iz preventivnih razloga. U pitanju su sljedeća naselja: Hambarine, Rizvanovići, Bišćani, Jugovci, dio Volara, Cikote, Ljeskare, Gornja i Donja Ljubija, Dubočaj, Raškovac, Puharska, Čejreci, Gašića naselje, Čirkin Polje, gornji dio Ulice 25. Maja, Aerodromsko naselje, Ljubičići i krak vodosnabdijevanja prema Kozarcu: Gornji Orlovci, Janjića Pumpa, Kozaruša, Kozarac, Trnopolje, Petrov Gaj, Kamičani, kao i Donja Dragotinja.

Potrošači u gradu i svim ostalim naseljima imaju ispravnu vodu za piće.

Tokom današnjeg dana „Vodovod“ je uzeo uzorke vode sa svih relevantnih tačaka i poslao u Institut za javno zdravlje u Banja Luci radi utvrđivanja detaljnih analiza, odnosno radi potvrde o ispravnosti vode. U toku sutrašnjeg dana očekujemo rezultate analiza, o čemu ćemo obavijestiti naše potrošače.

Vodovod Prijedor


Meša Selimović

Kakvi su ljudi Bosanci? To su najzamršeniji ljudi na svijetu, ni skim se istorija nije tako pošalila kao sa Bosnom. Juče smo bili ono što danas želimo da zaboravimo, a nismo postali ni nešto drugo.

Opširnije...