Izdvajamo

Vijest koja je u proteklim danima najviše izazvala pažnje u Prijedoru ali i van njega a koja se i danas komentariše u našem gradu je da je vlasnik najveće i najmodernije farme za proizvodnju mlijeka u RS-u,
Jusuf Arifagić, najavio zatvaranje farme. Razlog je ograničenje količine mlijeka za koje se dobija podsticaj na 1,4 miliona litara sa nivoa entiteta i izostanak podsticaja iz budžeta grada Prijedora. Farma Arifagić trenutno ima godišnju proizvodnju od 2,4 miliona litara mlijeka i 41 uposlenog radnika.
Iako su amandmanom na budžet za 2020.godinu (DF, SNSD,PDP, NEZAVISNI KLUB) prvi put ove godine u budžet uvrštena podsticajna sredstva u iznosu od 170.000 KM, za svaku proizvedenu litru mlijeka od 0,02 feninga/litar, proizvođači mlijeka nisu još uvijek dobili ni jedan fening iz budžeta.

Po ovom osnovu farma "Arifagić" bi na godišnjem nivou trebala dobiti 48.000 KM podsticajnih sredstava. Iako su, zbog pada prodaje mlijeka i trenutne krize, proizvođači mlijeka počeli otpuštati radnike, smanjivati proizvodnju, prodavati stoku, trenutnim donosiocima odluka u našem gradu je prioritet asfaltiranje nekih sokaka i uličica a ne zadržavanje radnih mjesta i opstanak naših proizvođača mlijeka, farmi "Arifagić", "Škundrić", "Paratušić", "Baltić", "Miletić"i svih drugih...

FB Mirsad Duratović


"Ovdje je bila nagrada smrt. Kroz šta su prolazili logoraši, porodice žrtava, nijedna knjiga, nijedan film ne može opisati.
Mi koji smo imali čast i privilegiju da preživimo torture, preživimo logore, nama je u amanet ostavljeno da svjedočimo, da pričamo, da pozivamo sve one koji su preživjeli torturu, patnje, mučenje, logore, torturu u kućama, u dvorištima, avlijama, da pričaju o tome. To je borba za istinu, to je sprečavanje ponavljanja. Ono što smo mi prošli nebi trebalo smjela i ne trebaju preživjeti naša djeca. Istina na zločine u Trnopolju i sve druge logore ne smije biti zaboravljena." Kazao je Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša BiH.

26.05.2017. god.