Izdvajamo

U okviru akcije „Zaštitimo djecu u saobraćaju“ Policijska uprava Prijedor, u periodu od 15. do 17. septembra 2020. Godine, sprovela je regionalnu akciju pojačane kontrole tehničke ispravnosti vozila sa akcentom na kontrolu autobusa, posebno onih kojima se vrši prevoz učenika.

Tokom akcije ukupno je kontrolisano 519 vozila, od čega 86 autobusa. Na vanredni tehnički pregled upućeno je 12 autobusa, a tehnična neispravnost utvrđena je kod 4 autobusa.

Od ukupnog broja kontrolisanih učesnika u saobraćaju, zbog prekršaja tehničke neispravnosti sankcionisana su 282 učesnika, a izdato je i 59 prekršajnih naloga zbog počinjenih drugih prekršaja koji nisu bili akcenat kontrole.

Policijska uprava Prijedor nastaviće sa kontinuiranom kontrolom tehničke ispravnosti vozila, s posebnim akcentom na vozila koja vrše organizovani prevoz djece.

 

PU Prijedor

 


"Ako pravdu ne nađeš na ovozemaljskoj sudnici, svoju parnicu usmjeri ka ahiretskoj sudnici, gdje će svjedoci biti meleki, gdje su sve tužbe brižno čuvane i gdje je sudija Najpravedniji i Najmudriji od svih!"

Aid el-Karni