Izdvajamo

U okviru akcije „Zaštitimo djecu u saobraćaju“ Policijska uprava Prijedor, u periodu od 15. do 17. septembra 2020. Godine, sprovela je regionalnu akciju pojačane kontrole tehničke ispravnosti vozila sa akcentom na kontrolu autobusa, posebno onih kojima se vrši prevoz učenika.

Tokom akcije ukupno je kontrolisano 519 vozila, od čega 86 autobusa. Na vanredni tehnički pregled upućeno je 12 autobusa, a tehnična neispravnost utvrđena je kod 4 autobusa.

Od ukupnog broja kontrolisanih učesnika u saobraćaju, zbog prekršaja tehničke neispravnosti sankcionisana su 282 učesnika, a izdato je i 59 prekršajnih naloga zbog počinjenih drugih prekršaja koji nisu bili akcenat kontrole.

Policijska uprava Prijedor nastaviće sa kontinuiranom kontrolom tehničke ispravnosti vozila, s posebnim akcentom na vozila koja vrše organizovani prevoz djece.

 

PU Prijedor

 

citiramo:

U redu, ja sam izdajnik srpstva, a vi svi koji ste ćutali ste izdajnici čovečanstva."