Izdvajamo


Iz savjeta mjesnih zajednica pozivaju vlasnike (korisnike) parcela koje se nalaze pored javnih puteva da izvrše sječu živica i drugog rastinja u pojasu javnih puteva i da održavaju putni jarak u dužini u kojoj se zemljište graniči sa putem.

Ove obaveze proističu iz Zakona o javnim putevima Republike Srpske i iz Odluke o lokalnim putevima, nekategorisanim putevima i ulicama u naseljima grada Prijedora, potvrđeno je iz Odsjeka za mjesne zajednice.

ROK ZA IZVRŠENJE OVIH RADOVA JE 31.08.2020. GODINE, a poslije isteka roka, Savjet mjesne zajednice će sačiniti spisak vlasnika (korisnika) parcela koji nisu izvršili ove obaveze i dostaviti ga Odsjeku komunalne policije na dalje postupanje i novačno kažnjavanje.


"Ovdje je bila nagrada smrt. Kroz šta su prolazili logoraši, porodice žrtava, nijedna knjiga, nijedan film ne može opisati.
Mi koji smo imali čast i privilegiju da preživimo torture, preživimo logore, nama je u amanet ostavljeno da svjedočimo, da pričamo, da pozivamo sve one koji su preživjeli torturu, patnje, mučenje, logore, torturu u kućama, u dvorištima, avlijama, da pričaju o tome. To je borba za istinu, to je sprečavanje ponavljanja. Ono što smo mi prošli nebi trebalo smjela i ne trebaju preživjeti naša djeca. Istina na zločine u Trnopolju i sve druge logore ne smije biti zaboravljena." Kazao je Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša BiH.

26.05.2017. god.