Izdvajamo

Obavještavamo naše potrošače da je u utorak došlo do kvara na bunaru EB3 u Tukovima, usljed kojeg je oštećena elektronska oprema za pokretanje pumpe.

Zbog navedenog kvara je došlo do smanjenja pritiska vode u Čirkin Polju, Aerodromskom naselju i u dijelu naselja Urije.

Do prekida vodosnabdijevanja došlo je u naseljima Kozaruša, Kozarac, Kamičani, Trnopolje, Petrov Gaj i u dijelu naselja Čejreci i Puharska.

Ekipe „Vodovoda“ su na terenu i rade na otklanjanju kvara, ali zbog ozbiljnosti kvara očekuje se da će redovno vodosnabdijevanje biti uspostavljeno tek u srijedu krajem dana.

Hvala na razumijevanju!

Vodovod Prijedor


Evo vam ova misao Meše Selimovića za buđenje i razmišljanje.

"Život je izbor a ne sudbina, jer običan čovjek živi kako mora a pravi kako hoće. Život na koji se bez otpora pristaje to je bjedno tavorenje, a izabrani život je sloboda. Čovjek posta...je slobodan svojom odlukom, otporom i nepristajanjem."