Izdvajamo

Danas je u Prijedoru i Rizvanovićima samoinicijativa "Samopomoć" iz Njemačke, i uz pomoć Merhameta Prijedor, za četiri opštine, Prijedor, Bos. Novi, Bos. Kostajnica i Dubica, podjeljeno 47 košnica pčela, 6 okvira za 27 porodica. Zatim 800 pilića i po dvije vreće koncentarta za 40 porodica.
U Prijedoru je podjeljeno za 15 porodica po 20  pilića i po dvije vreće koncentrata, te 8 porodica je dobilo 17 košnica sa pčelama na području Brda.

Sudka Selman Predsjednica Merhameta Prijedor nam je rekla, "Samoinicijativa "Samopomoć" svake godine donira novčana sredstva za kupovinu pilića, koncentarata, inkubatora za piliće, kosilice za travu, plastenik... Koordinator je Almir Čirkić prijedorčanin i on u Njemačkoj prikuplja novčana sredstav da pomaže ovim organizacijama, ne samo u Prijedoru vec i u Dubici, Kostajnici i Novom."

Braća Sabahudin i Vehid Hodžić se zahvaljuju donatorima i nadaju se za dva mjeseca da će biti kvrguša.

Dječak Edin Mustafić zbunjen, ali uspjeva reće da mu je drago što je dobio toliko pilića i da će ih hraniti.

Jasmin Spahić direktor Regionalnog Merhameta Banja Luka, izrazio je zadovoljstvo i nadu da će ova akcija biti od velike važnosti, da omogući ljudima bolji život kroz samoodrživost.

Sejfudin Muškić nam je rekao da su danas, u ove četiri opštine, podjelili košnice pčela, piliće i koncentrat za piliće. Na pitanje kako su odlučili kome da doniraju pčele i piliće. Sejfudin nam priča da je koordinator Almir Čirkić stupio u kontakta sa Merhametom u Prijedoru. U Merhametu su se javili  ljudi koji su izrazili želju da imaju pčele i piliće. Na tom principu je napravljen spisak i danas  podjeljeno. U nabavci pčelinjih košnica učestvovali su  pčelari USK. Oni su donirali 12 košnica.

Semir Avdić je dobio tri košnice. Zahvaljuje donatorima.

Zlatan Bačić iz Zecova takođe dobio tri košnice. Zahvaljuje se donatorima, uz opasku "I do godine djelili ovako". Nada se da će već iduće godine biti meda.

Nijaz-Caja Huremović


Emil Velić podsjeća da je upravo u Kozarcu obnovljena i svečano otvorena prva džamija u RS-u, zbog čega je dobila naziv "Prva džamija nade", jer su je prije 17 godina otvorili predstavnici Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine i tadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. "I ovdje je zanimljivost da je sve urađeno sredstvima građana, a jedna od najstarijih mještanki, Fatima Hadžić, dala je svoju životnu ušteđevinu, čime je zapravo i počela obnova ove 'prve džamije', sada već davne 1999. godine", prisjeća se Sakib Džaferović.