Izdvajamo

Na području Policijske uprave Prijedor, u periodu od 09. do 12.06.2020. godine, sprovedena je akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, sa akcentom na kontrolu tehničke ispravnosti vozila.

U toku akcije, kontrolisano je 457 vozila, a na vanredni tehnički pregled, upućeno je 95 vozila.

Vanrednim tehničkim pregledom, kod 74 vozila utvrđena je tehnička neispravnost. Iz saobraćaja je isključeno 89 vozila, od čega 70 zbog utvrđene tehničke neispravnosti i 19 zbog odbijanja vozača da vozilo podvrgne tehničkom pregledu.

Od ukupnog broja kontrolisanih vozila tokom akcije, zbog manje ili veće tehničke neispravnosti, kao i zbog odbijanja da vozilo podvrgnu tehničkom pregledu, prekršajnim nalogom sankcionisano je 278 vozača, a podnesena su i dva zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka. Zbog ostalih evidentiranih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, sankcionisano je 48 vozača.

Po Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 300,00 KM, uz kazneni bod, kazniće se vozač koji učestvuje u saobraćaju tehnički neispravnim vozilom ili odbije da vozilo podvrgne vanrednom tehničkom pregledu, dok će se pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu kazniti novčanom kaznom u rasponu od 500,00 do 5.000,00 KM.

Policijska uprava Prijedor apeluje na vozače motornih vozila da prilikom učestvovanja u saobraćaju poštuju saobraćajna pravila i propise i da posebnu pažnju posvete tehničkoj ispravnosti vozila kojim upraavljaju.

 

 

PU Prijedor


"Ovdje je bila nagrada smrt. Kroz šta su prolazili logoraši, porodice žrtava, nijedna knjiga, nijedan film ne može opisati.
Mi koji smo imali čast i privilegiju da preživimo torture, preživimo logore, nama je u amanet ostavljeno da svjedočimo, da pričamo, da pozivamo sve one koji su preživjeli torturu, patnje, mučenje, logore, torturu u kućama, u dvorištima, avlijama, da pričaju o tome. To je borba za istinu, to je sprečavanje ponavljanja. Ono što smo mi prošli nebi trebalo smjela i ne trebaju preživjeti naša djeca. Istina na zločine u Trnopolju i sve druge logore ne smije biti zaboravljena." Kazao je Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša BiH.

26.05.2017. god.