Izdvajamo

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da donaciju sredstava za nabavku neophodne opreme možete
izvršiti uplatom na Žiro radlrn broj 5517902222189561 kod Unicredit banke a.d.
Banja Luka, u korist računa Javna zdravstvena ustanova bolnica "Dr Mladen Stojanović"
Prijedor, Ul. Milana Vrhovca broj l.

Za donacije iz inostranstva alitiviran je Račun broj  5517904822234597 (EUR) kod Unicredit
banke a.d. Banja Luka

Instrultcije za plaćanje u prilogu.

lstovremeno Vas obaviještavamo da nephodnu opremu možete i direktno nabaviti i
dostaviti nam , a za pomoć oko potrebne nabavke odnosno pribavljanja infbrmacija i
ponuda po prioritetima možete nam se obratiti na telefbn 052 238- 415 .

Bolnica Prijedor
v.d.Direktor
Prim.mr.sci.dr.Mirko Sovilj


Prof.dr. Lavić: RS jeste nastala na genocidu, sigurno nije nastala seobom “ptica selica”.