Izdvajamo

Republički štab za vanredne situacije donio je, na sjednici održanoj juče, niz zaključaka i mjera povodom epidemije virusa korona.

U nastavku pročitajte sve zaključke sa jučerašnje sjednice.
Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o preduzimanju mjera za evakuaciju djece i mlađih lica koja se nalaze na sportskom usavršavanju u Italiji.

1. Republički štab za vanredne situacije traži od Savjeta ministara BiH da preko Ministarstva inostranih poslova i diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH preduzme sve neophodne mjere na evakuaciji djece i mlađih lica starosti od 15 do 22 godine koja su se zatekla u Italiji zbog sportskog usavršavanja i da obezbijedi njihov ulazak u BiH.

2. Zadužuje se Ministarstvo porodice, omladine i sporta za koordinaciju aktivnosti iz tačke 1. ovog zaključka.

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o rješavanju pitanja odvijanja teretnog drumskog saobraćaja.

1. Republički štab za vanredne situacije traži od Savjeta ministara BiH da se:

1) formira tim za pregovore sa Republikom Hrvatskom po pitanju odvijanja teretnog drumskog saobraćaja u kom bi učešće uzeli i predstavnici entiteta i Brčko Distrikta,

2) omogući preko graničnog prelaza Šamac prelazak teretnih motornih vozila koji tranzitiraju preko Republike Hrvatske za sve zemlje, što sada nije slučaj,

3) na graničnom prelazu Šamac koji je jedan od tri granična prelaza sa Republikom Hrvatskom za tranzit teretnih motornih vozila kroz Republiku Hrvatsku omogući prisustvo i veterinarske inspekcije,

4) tranzit teretnih motornih vozila kroz Republiku Hrvatsku odvija bez formiranja konvoja,

5) za tranzit teretnih motornih vozila kroz Republiku Hrvatsku omogući i preko graničnog prelaza Izačić.

2. Republički štab za vanredne situacije traži od Savjeta ministara BiH da se formira tim za pregovore sa Republikom Srbijom po pitanju odvijanja teretnog drumskog saobraćaja u kom bi učešće uzeli i predstavnici entiteta i Brčko Distrikta.

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj.

1. Ovlašćuje se Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske da provodi postupke javnih nabavki sredstava za održavanje higijene, medicinskih sredstava i zaštitne opreme za potrebe zdravstvenog sistema Republike Srpske dok je na snazi Odluka o proglašenju vanredne situacije u Republici Srpskoj.

2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o nabavci neophodnih sredstva za potrebe zdravstva i civilne zaštite Republike Srpske.

1. U cilju smanjenja uticaja novog virusa korona (COVID - 19) Republički štab za vanredne situacije predlaže Savjetu ministara Bosne i Hercegovine da putem međunarodnih donacija ili drugih potencijalnih izvora obezbijedi medicinsku opremu za intezivnu njegu, lijekove, kontejnere za smještaj osoba u izolaciji, cisterni za dezinfekciju terena i dostavu pitke vode, kao i druge artikle navedene u Specifikaciji minimalnih potreba koja je u prilogu ovog zaključka.

2. Specifikacija iz tačke 1. ovog zaključka je sastavni dio ovog zaključka.

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o organizovanju vaspitno – obrazovnog rada na daljinu.

1. Obavezuju se sve osnovne i srednje škole u Republici Srpskoj da organizuju vaspitno-obrazovni rad (u daljem tekstu: nastava) na daljinu korišćenjem sredstava elektronske komunikacije.

2. Izvođenje nastave na daljinu iz tačke 1. ovog zaključka za učenike osnovnih škola organizuje se od 17. marta 2020. godine, a za učenike srednjih škola od 23. marta 2020. godine.

3. Zadužuje se Ministarstvo prosvjete i kulture i Republički pedagoški zavod da obezbijede modele nastave na daljinu.

4. Način izvođenja nastave iz tačke 1. ovog zaključka propisaće se posebnom Instrukcijom koju donosi ministar prosvjete i kulture.

5. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 30. marta 2020. godine.


Nezavisne


Nikada zločine naših komšija zaboraviti nećemo i dok smo živi o njima ćemo svjedočiti i sve ljude na njih podsjećati. Istinu o našem stradanju ćemo konstantno širiti, a pravdu na ovosvjetskim sudovima uporno tražiti. Za istinu ćemo živjeti, raditi i umirati! Zbog toga danas na ovom mjestu želimo još jednom jasno kazati da su nas naše komšije u nedjeljnim, poslijepodnevnim satima, 24. maja 1992. godine, svojim paravojnim snagama napali, da su tada nad nama agresorski čin započeli i u narednom vremenu realizirali, da su na području naše općine više od 3.000 naših najmiliji poubijali, a njihova tijela u mnogobrojne jame i grobnice skrili, da su naše majke i sestre silovali, da su nas u logore zatvorili i u njima najtežim torturama mučili, da su naše imetke pljačkali i uništavali, da su naše džamije palili i rušili, da su nas sa ognjišta naših protjerali, da su nam povratak na njih osporavali, da se ni nakon 25 godina za zločine svoje nisu pokajali, da zločince iz svog naroda nisu izdvojili već su se s njima poistovjetili, da kosti naših najmilijih još uvijek na njima znanim mjestima kriju, da svoju omladinu lažima o nama truju, da na započetom zlu devedesetih godina i dalje ustrajavaju.

Mr. Amir ef. Mahić
25.05.2017. god.