Izdvajamo

Poziv na javnu raspravu o auto-putu Banja luka-Prijedor

Javna rasprava na Nacrt Plana parcelacije za autoput dionica Banja Luka - Prijedor na teritoriji grada Prijedor po skraćenom postupku i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnmu sredinu autoputa dionica Banja Luka - Prijedor.

  Javna rasprava biće održana dana 04.03.2020.g. u 12.00.h. u sali kina "Kozara" u Prijedoru


Uzvišeni Allahu, neka tuga bude nada, neka osveta bude pravda, neka majčina suza bude dova da se više nikada i nikome više ne ponovi ni Kozarac, ni Prijedor, ni Srebrenica!

Mr. Amir ef. Mahić
25.05.2017. god.