Izdvajamo

Ideja Nezavisne bosanskohercegovačke liste širi se u Americi. Nakon osnivanja Mjesnog odbora NBL u gradu St. Louisu, na čelu sa Suadom Softićem, u američkoj državi Iowa u gradu Des Moines 30. decembra 2019. godine formiran je Mjesni odbor NBL za ovo područje koji će predvoditi Hadžić Emsud zajedno sa članovima odbora: Jakupović Lejla, Omanović Ševala, Hadžić Mediha i Jakupović Ajda.

 

 Treba naglasiti da ovaj odbor čine osobe sa visokim obrazovanjem od kojih se očekuje da budu motor u budućem radu NBL u ovome dijelu USA.

Chicago je slijedeća američka metropola u kojoj će Nezavisna bosanskohercegovačka lista formirati odbor, a zatim su planirani Minneapolis, Oregon, Seattle…

 


Draga braćo i sestre, vama poručujem da se nikoga osim Uzvišenog Allaha ne bojite i da istinu ni od koga ne krijete, već je svim ljudima oko sebe uporno govorite. Ne sjećajte se šehida svojih samo učenjima Kur'ana i dova, već ih se sjećajte vašim svjedočenjima o njihovoj nevinosti i komšijskoj krvoločnosti. Sjećajte ih se upiranjem prsta u njihove ubice. Sjećajte ih se svjedočenjem na sudovima. Sjećajte ih se tako što ćete djecu i unučad svoju učiti ko ih je ubio. Čuvajte ova polja koja su krvlju njihovom natopljena. Čuvajte ovu planinu po kojoj su kosti njihove rasijane. Čuvajte državu Bosnu i Hercegovinu zbog koje su oni ubijani. Budite ponosni na vjeru svoju čistu, naciju svoju hiljadugodišnju, jezik svoj bosanski! Budite ponosni na šehide svoje, bilo one koji su svoje živote izgubili nakon agresorskog upada ili one što se boriše u redovima armije Republike Bosne i Hercegovine.

Mr. Amir ef Mahić
25.05.2017. god.