Izdvajamo

Neophodno je vakcinisati se što prije, jer su nakon vakcinacije potrebne najmanje dvije sedmice da se razvije zaštita. Vakcinacija protiv gripa obično počinje krajem oktobra, rekla je u intervjuu za "Nezavisne" Nina Rodić-Vukmir, načelnik Službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo RS.

"Svaka osoba može da oboli od gripa, a najčešće obolijevaju djeca, starije osobe i hronični bolesnici. Vakcinacijom protiv gripa možete zaštiti sebe i smanjiti mogućnost da prenesete grip na druge osobe i spriječite nastanak komplikacija tokom infekcije virusima gripa, a to je i najvažnija i najefikasnija mjera prevencije protiv gripa", istakla je ona.

NN: Kome se preporučuje vakcinacija protiv gripa?

RODIĆ-VUKMIR: Vakcinacija se preporučuje svim osobama koje žele smanjiti rizik od obolijevanja od gripa, razvoj komplikacija, aktivaciju postojeće hronične bolesti, posjete ljekaru, potrošnju lijekova i u izostanke s posla, kao i djeci starijoj od šest mjeseci. Posebno se preporučuje hroničnim bolesnicima, starijim osobama, osobama koje su profesionalno ili privatno u kontaktu s osobama koje pripadaju rizičnim grupama pa im lako mogu prenijeti infekciju, svim zdravstvenim radnicima i zaposlenima u sektorima i službama od javnog značaja.

NN: Ljekari preporučuju, i kao prioritetnu grupu za vakcinaciju stavljaju trudnice. Da li vakcina protiv gripa može biti štetna za trudnice i u kojem stadijumu trudnoće je mogu primiti?

RODIĆ-VUKMIR: Trudnice su u povećanom riziku od komplikacija tokom infekcije virusima girpa i 50 odsto češće se liječe u bolničkim uslovima od ostalih kategorija stanovništva. Vakcinacija protiv sezonskog gripa je sigurna u svim stadijumima trudnoće. Nakon vakcinacije svoj imunitet trudnice prenose na dijete i štitite ga tokom prvih šest mjeseci života. Novorođenčad mlađa od šest mjeseci se ne mogu vakcinisati protiv gripa, pa im je najbolja zaštita vakcinisana majka.

NN: Koje grupe stanovništva ne smiju primiti vakcinu protiv gripa?

RODIĆ-VUKMIR: Vakcinu ne mogu primiti osobe sa alergijom na jaja i pileće proteine, osobe koje su pri prethodnoj vakcinaciji imale jaku reakciju preosjetljivosti, osobe preosjetljive na druge sastojke vakcine i djeca mlađa od šest mjeseci. Osobe sa bilo kojom aktivnom infekcijom i povišenom temperaturom treba da sačekaju sa vakcinacijom do ozdravljenja. Takođe, primjena kortikosteroida u vrijeme vakcinacije može značajno umanjiti imunološki odgovor, tj. postoji velika mogućnost da nivo stvorenih antitijela neće biti adekvatan.

NN: U kojem konkretno periodu, odnosno u kojim mjesecima u godini je najbolje primiti vakcinu protiv gripa?

RODIĆ-VUKMIR: Neophodno je vakcinisati se što prije, jer su potrebne najmanje dvije sedmice nakon vakcinacije da se razvije zaštita. Vakcinacija obično počinje krajem oktobra.

NN: U RS je u protekloj sezoni gripa bilo više mrtvih u odnosu na prethodne sezone, koji je razlog tome?

RODIĆ-VUKMIR: Tokom prethodne sezone, Institutu za javno zdravstvo RS prijavljene su ukupno 62 osobe umrle od posljedica teške akutne respiratorne infekcije (SARI). Gotovo svi umrli su osobe srednje i starije životne dobi sa višestrukim komorbiditetima. Najveći broj umrlih od SARI infekcija bio je u 5. nedjelji, i to ukupno 18. Dva i više komorbiditeta u podlozi infekcije imalo je 87 odsto preminulih, a prema vrsti komorbiditeta zastupljenost je takva da je 45,1 odsto imalo bolesti kardiovaskularnog sistema, 33 odsto bolesti respiratornog sistema, dok ih je 25,8 odsto bolovalo od dijabetesa.

NN: Nova vakcina koja će biti nabavljena za ovu sezonu gripa je četvorovalentna, šta to konkretno znači?

RODIĆ-VUKMIR: Postoje stotine A sojeva virusa influence koji neprestano mutiraju i teško je predvidjeti koji će cirkulisati. Dok postoje samo dva B soja. Dvije antigenski različite vrste influence B kruže od 1985. godine, a određivanje dominantnog soja gripa B posljednjih godina je nepredvidivo. Trovalentna vakcina štiti od tri različita virusa gripe: dva najčešća soja A (H1N1 i H3N2) i jednog B soja (bilo Massachusetts ili Brisbane), zavisno od procjene i analize uzoraka iz prethodne sezone o vrsti soja koja je cirkulisala i za koji se predviđa da će u određenoj godini najviše uticati na zdravlje građana. Četvorovalentna vakcina nudi iste prednosti kao i trovalentna i proces proizvodnje je potpuno isti, samo što sadrži i oba navedena B soja, tako da ta vakcina osobu štiti od ukupno četiri soja. Primjena ove četvorovalentne vakcine protiv gripa omogućiće da se efikasnije preventivno reaguje na širenje virusa gripa i smanji obolijevanje ljudi, tj. omogućila bi vakcinalnim kampanjama efikasniju zaštitu ciljne populacije. Većina zemalja počela je sa primjenom ove vakcine još prošle sezone.

NN


Prof.dr. Lavić: RS jeste nastala na genocidu, sigurno nije nastala seobom “ptica selica”.