Izdvajamo

Obavještava se javnost da je završen javni uvid na Nacrt Plana parcelacije „Pašini konaci“

U skladu sa čl. 48. stav (5.) Zakona o uređenju prostora i građenju („Sl. glasnik RS“ br. 43/13, 106/15 i 3/16) po razmatranju primjedbi, prijedloga, sugestija i mišljenja koji su dostavljeni tokom javnog uvida i zauzimanja stavova Nosioca izrade po istim, organizuje se javna rasprava na kojoj mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Javna rasprava će se održati dana 05.09.2019. godine u 12,30 sati u Velikoj sali zgrade Gradske uprave Grada Prijedor.

Na javnu raspravu obavezno se pozivaju predstavnici Nosioca pripreme, Nosilac izrade i ovlašćeni stručni predstavnici organa i pravnih lica koji gazduju komunalnom i energetskom infrastrukturom ili je u njihovom djelokrugu oblast povezana sa prirodom Plana (prema Odluci br. 06-363-5/16 od 27.08.2018.god.), te članovi Savjeta Plana.

Mole se i sva ostala zainteresovana lica da uzmu učešća u ovoj raspravi i time doprinesu dobijanju što kvalitetnijeg planskog rješenja za predmetno područje.

ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE


"Ovdje je bila nagrada smrt. Kroz šta su prolazili logoraši, porodice žrtava, nijedna knjiga, nijedan film ne može opisati.
Mi koji smo imali čast i privilegiju da preživimo torture, preživimo logore, nama je u amanet ostavljeno da svjedočimo, da pričamo, da pozivamo sve one koji su preživjeli torturu, patnje, mučenje, logore, torturu u kućama, u dvorištima, avlijama, da pričaju o tome. To je borba za istinu, to je sprečavanje ponavljanja. Ono što smo mi prošli nebi trebalo smjela i ne trebaju preživjeti naša djeca. Istina na zločine u Trnopolju i sve druge logore ne smije biti zaboravljena." Kazao je Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša BiH.

26.05.2017. god.