Izdvajamo

Obavještava se javnost da je završen javni uvid na Nacrt Plana parcelacije „Pašini konaci“

U skladu sa čl. 48. stav (5.) Zakona o uređenju prostora i građenju („Sl. glasnik RS“ br. 43/13, 106/15 i 3/16) po razmatranju primjedbi, prijedloga, sugestija i mišljenja koji su dostavljeni tokom javnog uvida i zauzimanja stavova Nosioca izrade po istim, organizuje se javna rasprava na kojoj mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Javna rasprava će se održati dana 05.09.2019. godine u 12,30 sati u Velikoj sali zgrade Gradske uprave Grada Prijedor.

Na javnu raspravu obavezno se pozivaju predstavnici Nosioca pripreme, Nosilac izrade i ovlašćeni stručni predstavnici organa i pravnih lica koji gazduju komunalnom i energetskom infrastrukturom ili je u njihovom djelokrugu oblast povezana sa prirodom Plana (prema Odluci br. 06-363-5/16 od 27.08.2018.god.), te članovi Savjeta Plana.

Mole se i sva ostala zainteresovana lica da uzmu učešća u ovoj raspravi i time doprinesu dobijanju što kvalitetnijeg planskog rješenja za predmetno područje.

ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREĐENJE


Malena Maida Bašić, djevojčica od jedanaest godina, sjedila je na skemliji koju joj je od drveta napravio otac Ibrahim. Skrivali su se osam mjeseci u šumi Kozare. Tog hladnog zimskog jutra, 12.februara 1993.godine, ispred šatora od cerade i najlona, jela je grah sa udrobljenim bajatim kruhom. Zavladala je potpuna tišina. Vojnici su ih opkolili i prišli na dvadesetak metara. Kada je zapucalo prvi je pao njen otac. Osjetila je oštar bol u stomaku i strovalila se na leđa. Pokušala je da dozove majku Mirsadu ali glas je ostao u grlu. Gledala je kako meci kidaju komadiće odjeće sa majčinih grudi dok istrčava iz šatora. Maidini prstići stezali su kašiku. Tanjir se nije prevrnuo. Pokušala je udahnuti ali bolni grč iz stomaka nije dao. Vid joj se mutio i mogla je prigušeno čuti jedino još vrisak brata Mirsada koji pokušava pobjeći. Dječijim grudima prostrujao je zadnji drhtaj.

Piše: Edin Ramulić

* Opis zadnjih trenutaka života djece u tekstu baziran je na autentičnim forenzičkim, sudskim i informacijama dobijenim od očevidaca.