Izdvajamo

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor, započeli su sa realizacijom republičke akcije „Zaštitimo djecu u saobraćaju“ a sve s ciljem što bezbjednijeg učešća školske djece u saobraćaju.

Povodom početka školske godine u prostorijama Policijske uprave Prijedor, danas 28.08.2019. godine, održan je radni sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Aktiva direktora osnovnih i srednjih škola grada Prijedora, Gradske administrativne službe, predstavnici Auto-moto društva Prijedor, Komunalne policije i Prijedorputeva.

Tokom sastanka prisutni subjekti zaštite su usaglasili zajedničke aktivnosti, kako bi se zadržao postignut stepen bezbjednosti i zaštitili najmlađi učesnici u saobraćaju, s posebnim akcentom na učenike koji prvi put samostalno učestvuju u saobraćaju.

Akcija „Zaštitimo djecu u saobraćaju“ će se realizovati kroz više aktivnosti koje se odnose na sagledavanje pristupnih saobraćajnica u blizini školskih ustanova radi što bezbjednijeg učešća učenika u saobraćaju, organizovanje edukativnih predavanja za učeničku populaciju na temu bezbjednog i pravilnog učešća pješaka i biciklista u saobraćaju, te kroz pojačano prisustvo policijskih službenika u blizini školskih ustanova kao i na putnim pravcima kojima će se kretati veći broj djece školskog uzrasta.

Policijski službenici će vršiti pojačanu kontrolu saobraćaja u zonama školskih ustanova kao i putnih komunikacija kojima se kreće veći broj učenika, sa akcentom na poštovanje odnosa vozač-pješak kao i drugih prekršaja koji mogu uticati na bezbjednost svih učesnika u saobraćaju a posebno učeničke populacije.

Policijska uprava Prijedor apeluje na vozače da kretanje svojih vozila prilagode potrebama djece na putu, naročito kada se nalaze u blizini školskih ustanova, a roditelje podsjećamo na njihovu odgovornost u pogledu bezbjednog kretanja djece u saobraćaju, te ih pozivamo da svojim primjerom utiču na formiranje pozitivnih stavova kod prvačića.

 

PU Prijedor


Nismo stigli pobjeći prije čišćenja.

Za mlade da pojasnim šta je to čišćenje. To je kad vojska traži žive i koga nađu ubija, a ponekog su odvodili u logore.

Iz trapa smo slušali kad vojnici govore "Da mi ga je vidjeti živa, nož će mi zarđati".

Mi smo u skloništu (trapu) pokušavali ostati tihi u strahu da nas ne pronađu. Moj otac Bejdo i Asimov otac Vahid su bolovali astmu. U trapu koji je bio negdje 1,5 x 2,5m a visine nekih 90cm, a nas 13. Bilo je jako zagušljivo i kad se sjetim da smo i nuždu vršili tu, pitam se kako su njih dvojica uspjevali kašalj zabušavati. Ovo pišem i plačem...

Nijaz Huremović