Izdvajamo

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor, započeli su sa realizacijom republičke akcije „Zaštitimo djecu u saobraćaju“ a sve s ciljem što bezbjednijeg učešća školske djece u saobraćaju.

Povodom početka školske godine u prostorijama Policijske uprave Prijedor, danas 28.08.2019. godine, održan je radni sastanak kojem su prisustvovali predstavnici Aktiva direktora osnovnih i srednjih škola grada Prijedora, Gradske administrativne službe, predstavnici Auto-moto društva Prijedor, Komunalne policije i Prijedorputeva.

Tokom sastanka prisutni subjekti zaštite su usaglasili zajedničke aktivnosti, kako bi se zadržao postignut stepen bezbjednosti i zaštitili najmlađi učesnici u saobraćaju, s posebnim akcentom na učenike koji prvi put samostalno učestvuju u saobraćaju.

Akcija „Zaštitimo djecu u saobraćaju“ će se realizovati kroz više aktivnosti koje se odnose na sagledavanje pristupnih saobraćajnica u blizini školskih ustanova radi što bezbjednijeg učešća učenika u saobraćaju, organizovanje edukativnih predavanja za učeničku populaciju na temu bezbjednog i pravilnog učešća pješaka i biciklista u saobraćaju, te kroz pojačano prisustvo policijskih službenika u blizini školskih ustanova kao i na putnim pravcima kojima će se kretati veći broj djece školskog uzrasta.

Policijski službenici će vršiti pojačanu kontrolu saobraćaja u zonama školskih ustanova kao i putnih komunikacija kojima se kreće veći broj učenika, sa akcentom na poštovanje odnosa vozač-pješak kao i drugih prekršaja koji mogu uticati na bezbjednost svih učesnika u saobraćaju a posebno učeničke populacije.

Policijska uprava Prijedor apeluje na vozače da kretanje svojih vozila prilagode potrebama djece na putu, naročito kada se nalaze u blizini školskih ustanova, a roditelje podsjećamo na njihovu odgovornost u pogledu bezbjednog kretanja djece u saobraćaju, te ih pozivamo da svojim primjerom utiču na formiranje pozitivnih stavova kod prvačića.

 

PU Prijedor


Poziv u akciju za kupovinu zemljišta za proširenje Šehidskog mezarja u Kamičanima

Hvala ti Caja od zemlje do neba,
sve za svoju raju, tako i treba!!
Svakog cetvrtka vidim nova lica,
poslije teskog radnog dana, ti si poslastica.
I kad sunce grije i kad kisa po prozoru kvrca,
zato ti hvala iskreno od srca.

Senad Bajrektarevic