Izdvajamo

Negativan prirodni priraštaj i u 2018. godini.

U Prijedoru su tokom prethodne godine rođene 734 bebe, što je za 56 manje u odnosu na 2017. godinu. Broj umrlih je 1305 i manji je za 79 u odnosu na 2017. godinu.
Mensur Islamović, načelnik Odjeljenja za opštu upravu kaže da je nastavljen trend pada nataliteta i da Prijedor već godinama bilježi negativan prirodni priraštaj.
– Kada gledamo ove podatke, više je umrlih u odnosu na rođene za 571. osobu. Broj vjenčanja je 492 i za 49 je manje u odnosu na 2017. godinu. – rekao je Islamović.
Nešto ohrabrujući su podaci o naknadanim upisima broja rođenih i vjenčanih. Rođeno je 397 beba, što je 83 više u odnosu na 2017. godinu.– Broj vjenčanja je 199, što je za 18 više u odnosu na 2017. godinu. Što se tiče umrlih lica, kada govorimo o naknadnom upisu, upisano je 280, što je u odnosu na 2017. godinu za 48 lica više.
Grad Prijedor provodi i podržava brojne aktivnosti i manifestacije, u cilju podizanja nataliteta.

K.V.


Poziv u akciju za kupovinu zemljišta za proširenje Šehidskog mezarja u Kamičanima

Evo vam ova misao Meše Selimovića za buđenje i razmišljanje.

"Život je izbor a ne sudbina, jer običan čovjek živi kako mora a pravi kako hoće. Život na koji se bez otpora pristaje to je bjedno tavorenje, a izabrani život je sloboda. Čovjek posta...je slobodan svojom odlukom, otporom i nepristajanjem."