Izdvajamo

Grad Prijedor
Gradska uprava
Odjeljenje za finansije

JAVNI POZIV
Građanima Prijedora i budžetskim korisnicima

Gradska uprava Prijedor – Odjeljenje za finansije organizuje javnu raspravu o Nacrtu budžeta Grada Prijedora za 2019. godinu.

Rasprava će se održati u četvrtak, 6. decembra 2018. godine u Sali Skupštine grada Prijedora prema slijedećim terminima:
-10:00 časova javna rasprava sa građanima i predstavnicima NVO
-12:00 časova javna rasprava sa korisnicima budžeta.

Pozivaju se građani Prijedora i budžetski korisnici da uzmu učešće u javnoj raspravi i da pitanjima i prijedlozima iskažu svoje mišljenje i sugestije i daju svoj doprinos boljem upravljanju sredstvima budžeta Grada Prijedor za 2019. godinu.

Svi zainteresovani građani mogu dobiti primjerak Nacrta budžeta Grada Prijedora za 2019. godinu u zgradi Gradske uprave Prijedor – info pult ili ga preuzeti na web stranici Grada Prijedora – www.prijedorgrad.org.

Načelnik Odjeljenja
Biljana Malbašić

Ovdje možete pogledati:

http://www.prijedordanas.com/wp-content/uploads/2018/12/Odluka-o-usvajanju-Nacrt-Budzeta-za-2019.godinu-sa-Obrazlozenjem.pdf?x46559

http://www.prijedordanas.com/wp-content/uploads/2018/12/Nacrt-Budzeta-za-2019.g.-po-korisnicima-i-namjenama.pdf?x46559

 


Poziv u akciju za kupovinu zemljišta za proširenje Šehidskog mezarja u Kamičanima

Ako želiš da upoznaš sebe, pitaj druge.