Izdvajamo

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor, prilikom preduzimanja mjera i radnji u cilju rasvjetljavanja imovinskih krivičnih djela „Teška krađa“ nad porodičnim kućama i poslovnim prostorijama, počinjenih na području Kozarca, u vremenskom periodu od 20.09.2018. do 29.09.2018. godine, došli su do saznanja da su jedno maloljetno lice i jedno dijete, oba iz Prijedora, počinili više krivičnih djela, nad jedanaest porodičnih kuća i dva poslovna prostora.

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor prema maloljetnim licima preduzimaju mjere i radnje u skladu sa Zakonom o zaštiti u postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

PU Prijedor


Kahrimanović kaže kako je teško procijeniti koliko je trenutno stanovnika u Kozarcu. "Negdje oko 8.000. Prije rata živjelo je ovdje blizu 25.000 stanovnika, od kojih je 95 posto bilo bošnjačko stanovništvo. Zato smo toliko i stradali. Sve kuće, svi objekti, sve je u Kozarcu bilo porušeno. Po zadnjem popisu ima nas oko 20.000."