Izdvajamo

 Prema danas objavljenim rezultatima popisa stanovništva u BiH živi 3.531.159 stanovnika. Agencija za statistiku BiH objavila je i detaljne podatke o nacionalnoj strukturi stanovništva na svim nivoima, pa tako i na nivou gradova i opština.

Prema popisu obavljenom 2013. godine, ukupan broj stanovnika Prijedora je 89.397, od kojih su 45.534 žene i 43.863 muškarca, što je svakako znatno manje od ukupnog broja stanovnika prema posljednjem zvaničnom popisu iz 1991. godine, kada je na području tadašnje opštine Prijedor živjelo preko 112 hiljada stanovnika.

Prema nacionalnoj strukturi, po popisu iz 2013. godine na području Grada Prijedora 55.895 stanovnika čine Srbi (28.207 žena/27.688 muškaraca), 29.034 Bošnjaka (14.883 žene/14.151 muškarac), 1.762 Hrvata (1.032 žene/730 muškaraca) i 1.571 ostalih (819 žena/752 muškarca).

Važno je napomenuti da 746 stanovnika Prijedora nije htjelo da se izjasni na popisu 2013. godine (471 žena/275 muškaraca), te dodatnih 389 stanovnika je bilo bez odgovora, od kojih su 122 bile žene i 267 muškaraca.

Prijedor24.com/www.bhas.ba


Samo oni koji se plaše da zauzmu neki stav u životu, prihvataju na sebe ulogu dobre duše. Uvijek je neuporedivo lakše vjerovati u sopstvenu dobrotu, nego se sukobiti sa drugima i boriti se za svoja prava. Sigurno je lakše otrpjeti uvredu ne uzvrativši je, nego smoći hrabrost i upustiti se u borbu sa jačim od sebe; uvijek možemo reči da nas bačeni kamen nije pogodio, a onda tek noću, u samoći, oplakivati, svoj kukavičluk... Trgni se čovječe.