Izdvajamo

 

Bešić Dedo Emka
DANA 04.05.2022. PRESELILA NA AHIRET U 73.GODINI ŽIVOTA

"Ako pravdu ne nađeš na ovozemaljskoj sudnici, svoju parnicu usmjeri ka ahiretskoj sudnici, gdje će svjedoci biti meleki, gdje su sve tužbe brižno čuvane i gdje je sudija Najpravedniji i Najmudriji od svih!"

Aid el-Karni