Izdvajamo

 

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆE SE EKSHUMIRANOM

IBRAHIMPAŠIĆ,Mahmut,JASMIN

1980-2020

PUTNIČE,

TO ŠTO SI SAD TI,

TO SAM NEKAD BIO JA!

A TO ŠTO SAM SAD JA,

TO ĆES JEDNOM BITI TI!

Sa jednog nišana sa mezarija u Kozarcu