Izdvajamo

 

Akcija prikupljanje sredstava za transplantaciju bubrega Amiru Deumiću teče dok ne sakupi potrebnu sumu novca za transplataciju bubrega.
Raja pomaže, svak prema svojim mogućnostima i hvala vam u ime porodice Deumić. Rok za uplatu u bolnici u Francuskoj za transplataciju bubrega je 15.novembar. Vjerujem da će raja još jednom dokazati naš merhametluk i da će porodica Deumić do tad imati dovoljno novca za transplataciju bubrega.


Podsjećam još jednom, za one koji su zaboravili ili nisu znali, Amiru će njegova supruga Hajrija donirati bubreg. Veliki respekt ovoj heroini.

Ispod je spisak donatora koji su uplatili donacije od prošlog četvrtka 29.10 do danas 04.11.2021.

1 Žerić Armin 100,00 EUR

2 Karabašić Emsud i Amira 100,00 CHF

3 Dautović Zilha 100,00 KM

4 Elkasović Samir i Elvira 200,00 KM

5 Elkasović Jasmin 50,00 KM

6 Elkazović Sida 50,00 KM

7 Hrnić Jasmin 100,00 KM

8 Hrnić Abaz 100,00 KM

9 Mujć Nura 50,00 EUR

10 Sivac Armin 50,00 EUR

11 Mujičić Dijana 50,00 EUR

12 Smajlović Rasim i Samka 50,00 KM

13 Kljunić Fikreta 200,00 KM

14 Huskić Kemal i Sajma 50,00 EUR

15 Elezović Rasima 50,00 KM

16 Arifagić Refija 25,00 EUR

17 Blažević Adisa 50,00 EUR

18 Softić Medina 50,00 EUR

19 Softić Elvir 200,00 KM

20 Hodžić Sead 50,00 EUR

21 Hodžić Sejdo 50,00 KM

22 Hodžić Meho 50,00 KM

23 Hrnić Jasim I Mirsada 200,00 USD

24 Hrnić Mahmut i Hatemina 200,00 KM

25 Talić Esma 20,00 KM

26 Kenjar I. Kenjar E 40,00 EUR

27 Forić Mase i Raza 50,00 KM

28 Mehmedagić Biserna 20,00 KM

29 Dautović Senad-Nena 50,00 EUR

30 Kočanović Sajma 50,00 CHF

31 Čolić Harka 50,00 EUR

32 Crnić Hata 50,00 CHF

33 Jakupović Hajra 50,00 KM

34 Nejla, Ilda , Hasan 20,00 EUR

35 Nakić Rabija 50,00 KM

36 Gutić Senad i Enisa 100,00 EUR

37 Gutić Suad i Suada 50,00 EUR

38 Nakić Vesna 50,00 KM

39 N.N. Bešići 100,00 EUR

40 Mujagić Satko 50,00 EUR

41 Alihodžić Esma 50,00 KM

42 M i H 200,00 EUR

43 POMOZI.BA 2.934,00 KM

44 Pilipović Rašid i Edina 200,00 KM

45 Pilipović Admir i Selma 100,00 KM

46 Pilipović Adis i Jasmina 100,00 KM

47 Bečić Nermin 100,00 KM

48 Smajlović Beganović Adela 60,00 KM

49 N.N. Banka 363,20 KM

50 Čehić Emir i Fatima 100,00 USD

 

PRIKUPLJENE DONACIJE ZA POMOĆ AMIRU DEUMIĆU

PUTEM FONDA SOLIDARNOSTI U KOZARAČKIM DŽEMATIMA

Alić Bahrija 200 KM

Alić Mejra 100 CHF

Alić Sabahudin 100 CHF

Alić Kemal 20 KM

Arifagić Tarik 20 KM

Avdagić Husnija i Hadisa 100 KM

Bašić Husein 100 CHF

Bašić Nedžad 100 KM

Bašić Ilijaz 50 KM

Bešić Lejla i Amina 50 KM

Bešić Nijaz 100 KM

Bešić Safet i Ćazima 50 KM

Bešić Ilijaz i Zulfija 100 CHF

Bešić Munib 100 KM

Bešić(Ibrahima) Eniz 50 KM - nova uplata

Blažević (Kadira) Muharem 100 KM

Ćolić Enver 100 KM

Ćolić Muharem 50 EURA

Denić Husnija 50 KM

Dizdarević Emir i Edita 50 EURA

Đonlagić Dedo 50 KM

Đonlagić Sabit 100 KM

Elkazović Nasiha 50 KM

Forić Adis 100 KM

Hadžić Amil 50 KM

Hadžić Amir 100 KM

Hrustić Husein i Nazifa 100 KM

Huskić Meho 50 KM

Huskić Rahim 100 KM

Huskić Samid 100 KM

Ičić Dursum 200 KM

Jakupović Esad 100 KM

Jakupović Ejub 100 KM

Jakupović Mujaga i Semira 100 KM

Jakupović Sabahudin i Anesa 100 KM

Kahrimanović Sabiha 100 KM

Karabašić Osman 150 KM

Kenjar Esad 200 KM

Kevac Edin 400 KM

Kevac Ervina 50 EURA

Kevac Fadil i Nisveta 50 EURA

Kevac Ibrahim 250 KM

Kevac Rahim i Elvir 100 KM

Kevac Senad 20 KM

Kočanović Saima 50 CHF

Krkić Osman i Sadika 100 KM

Kulašić Almir 50 KM

Kulašić Ramo 20 KM

Mahić Zuhdija i Taiba 30 EURA

Mahić hfz. Amir-ef. 200 KM

Mahić Zijad 30 KM

Matrić Suad 30 KM

Mehanović Arslan 20 KM

Mehanović Suljo i Derviša 100 KM

Mehmedagić Fikret sa porodicom 200 KM

Mujanović Sabahudin 100 KM

Mujkanović Fikret 20 KM

Muranović Besim 100 KM

NN 100 KM

NN 20 KM

Pidić Senad 200 KM

Pidić Enes 100 KM

Porodica Kulašić 100 KM

Porodica Crnić 20 KM

Selimović-Žerić Fatima 50 KM

Sivac Vasif 50 EURA

Softić Sebiha 100 CHF

Softić Ahmo 50 KM

Softić Elvedin 200 KM

Softić Irfan 50 KM

Softić Zijad i Šefika 50 KM

Šeperović hfz. Muharem-ef. 50 KM

Tadžić Benjamin 100 KM

Talundžić Emir sa porodicom 50 KM

Turkanovć Sajma 50 KM

Zulić Bahrija i Mihriba 100 KM

NOVE DONACIJE

Uplate od 21. 10. do 04. 11. 2021.

Kancelarija medžlisa:

Bešić (Eniza) Nedžad 50 KM

Bešić(Ibrahima) Eniz 50 KM

Krkić Osman i Sadika 100 KM

Dera:

Alagić Subha 50 KM

Bešić Džemal 50 KM

Bešić Fikret 100 KM

Bešić Jusuf 20 KM

Bešić (Eniz) Nedžad 50 KM

Blažević Fikret 100 KM

Blažević Mehmed 20 KM

Blažević Muharem 100 USA DOL

Blažević Refika 20 KM

Forić Ibrahim i Azemina 50 KM

Kahrimanović Suad 50 KM

Kenjar Zilha 30 KM

Murčehajić Denis 10 KM

Šuta Alem i Emina 170 KM

Mutnik:

Alić Fikret 50 KM

Glamočanin Jasmin 50 KM

Mujkanovići:

Porodica Balić 40 KM

Porodica Žerić 40 KM

Trnopolje:

Hodžić Jasmin 10 KM

N.N. 20 KM

Sivac Abaz 20 KM

Brđani:

Balić Idriz 50 EURA

Mehmedagić Arif 50 KM

Mujčić Ahmo 50 KM

Hrnići:

Huremović Ilijaz 100 KM

Paratušić Eno i Amira 50 KM

Kozaruša:

Batić Redžep 20 KM

Mahmuljin Ekrem 30 KM

Mahmuljin Sulejman 100 KM

Kalata:

Zulić Meho 100 KM

Kamičani:

Avdić Nedžad 100 CHF

Ćolić Irfan 50 KM

Đonlagić Abdulah 100 KM

Elkaz Elvis 100 KM

Karabašić Osman 150 KM

Memić Mustafa i Ulfeta 100 KM

Mulalić Elmin 50 KM

Ovdašnja osnovna škola, koju pohađa 340 učenika, posebna je priča. Ne tako davno bila je među najvećima u bivšoj zajedničkoj državi, brojeći i do 3.800 učenika. I danas su u njenim klupama učenici Bošnjaci, Srbi, Ukrajinci, Romi. Isto je i s nastavnim osobljem.

Al-Jazeera 01.2017.