Izdvajamo

19. 03. 2011. - 14. REBI'U-L-AHIR. 1432.

SASTANAK ODBORA ZA ŠEHIDSKO TURBE KAMIČANI-KOZARAC

DNEVNI RED:

1. UPOZNAVANJE SA DETALJIMA PREDLOŽENOG IDEJNOG PROJEKTA
2. UPOZNAVANJE O RASPOLAŽUĆIM SREDSTVIMA I RASPISIVANJE TENDERA
3. NAČIN PROMOVISANJA AKCIJE I NJENE REALIZACIJE
4. UPUĆIVANJE DOPISA ZA DONACIJE
5. RAZNO

SASTANKU PRISUSTVOVALI: AMIR EF. MAHIĆ, TEUFIK KULAŠIĆ, KILIĆ ŠEFIK, KAHRIMANOVIĆ IBRAHIM, TOROMANOVIĆ SAID EF., GLAMOČANIN JASMIN EF., MURATČEHAJIĆ ABAZ EF., ĐONLAGIĆ H. SAMIR, HUSKIĆ HAMID, AVDAGIĆ HUSNIJA, JAKUPOVIĆ MUHO, BEŠIĆ ASIM, JAKUPOVIĆ ENES.

AŠERE JE NA POČETKU SASTANKA PROUČIO SAID EF. TOROMANOVIĆ

 

1. PREDSJEDNIK ODBORA ZA ŠEHIDSKO TURBE, AMIR EF. MAHIĆ, JE POMOĆU PROJEKTORA UPOZNAO PRISUTNE O IDEJNOM RJEŠENJU ŠEHIDSKOG TURBETA. POJAŠNJENI SU DETALJI IDEJNOG PROEKTA SA ŽELJOM DA ISTI, AKO SE PRISUTNI SA TIM SLAŽU, BUDU UKOMPONOVANI U KONAČNU VERZIJU PROEKTA.

AMIR EF. JE REKAO DA JE BIO ZABRINUT USLJED ARHITEKTOVOG ''MULJANJA'' OKO ZAVRŠETKA PROEKTA. MEĐUTIM, NAKON ŠTO JE ZAJEDNO SA IBRAHIMOM KAHRIMANOVIĆ I TEUFIKOM KULAŠIĆEM USPIO OBAVITI JEDAN RADNI SASTANAK SA ARHITEKTOM DOBIO JE OHRABRENJE DA ĆE DOTIČNO BITI ZAVRŠENO. ZABRINUTOST JE BILA JER PROJEKAT ČIJA JE IZRADA TREBALA BITI ZAVRŠENA JOŠ KRAJEM PROŠLOG MJESECA, NIJE URAĐEN U DOGOVORENIM TERMINIMA, A OSJETIO JE I ODREĐEN VID IZBJEGAVANJA JER SE NIJE HTIO JAVLJATI NA TELEFON. DOČIM, ARHITEKTA JE NA OVOM SASTANKU OBEĆAO DA ĆE PROJEKAT BITI ZAVRŠEN KRAJEM IDUĆE SEDMICE I DA OSTAJE PRI OBEĆANJU DA ĆE BESPLATNO URADITI PROJEKAT. U TO IME ĆE AMIR EF. VEĆ OD PONEDJELJKA BITI U REDOVNOJ POSJETI UREDU ARHITEKTE RADI POJAŠNJAVANJA IDEJNOG PROEKTA I RADI DOGOVORA SVIH FINESA U VEZI BUDUĆEG IZGLEDA SVIH DETALJA, A UJEDNO ĆE SA ARHITEKTOM POSJETITI POJEDINE FIRME KOJE BI MOGLE URADITI ODREĐENE POSLOVE NA TURBETU I DATI SVOJE PRIJEDLOGE I SUGESTIJE (KAMEN-PLIVIT U JAJCU, DAS PROM U BANJA LUCI, BETON GAL,...).

OTVORENA JE DISKUSIJA PO PITANJU IDEJNOG RJEŠENJA.

SAID EF. TOROMANOVIĆ JE PREDLOŽIO DA NA GLAVNOJ KAPIJI U ŠEHIDSKO MEZARJE BUDE KUR'ANSKI AJET KOJI GOVORI O ŠEHIDIMA.

 

 

ZAKLJUČAK : IDEJNO RJEŠENJE IDE U KONAČNU IZRADU PREMA PREDVIĐENOM.

 

2. AMIR EF. MAHIĆ, OBAVIJESTIO JE PRISUTNE DA JE PREBAČENO 30.000 KM KOJE SU PREOSTALE OD SPOMEN OBILJEŽJA, TE DA SE TIME U BLAGAJNI IMA NA RASPOLAGANJU OKO 65.000 KM. AKCIJA SE VODI I ŠIROM DIJASPORE I IMA LIJEPIH NAJAVA KOJE MNOGO OBEĆAVAJU. REKAO JE DA JE PREDLOŽENO, OD STRANE NEKIH ODBORNIKA IZ DIJASPORE, ZAKAZIVANJE TERMINA ZA OTVOR TURBETA 17. 07. 2011. O ČEMU SE OBAVEZNO TREBA PRODISKUTOVATI NA NAREDNOM SASTANKU ODBORA NA KOME BI I VIŠE PREDSTAVNIKA IZ DIJASPORE MOGLO BITI PRISUTNO, ALI VIDJETI I KAKVI SU RASPOREDI U INSTANCAMA ISLAMSKE ZAJEDNICE ZA TERMINE TOG DATUMA. PREDLOŽIO JE, DA SE PO

ZAVRŠETKU PROJEKTA, RASPIŠE TENDER ZA RADOVE KOJE TREBA URADITI NA ŠEHIDSKOM TURBETU. TOM PRILIKOM JE TRAŽIO PRIJEDLOGE NA KOJI NAČIN DA SE TAJ TENDER RASPIŠE.

 

TEUFIK KULAŠIĆ JE PREDLOŽIO DA SE UNUTAR TENDERA URADE LOTOVI U KOJIMA ĆE BITI NAVEDENE 4 RAZLIČITE VRSTE POSLA KOJA OBUHVATAJU SAV RAD NA I OKOLO ŠEHIDSKOG TURBETA, A TO SU:

- KAMEN

- PODLOGA ZA ŠADRVAN I ŠADRVAN

- DVORIŠTE

- ISPIS IMENA

 

ŠEFIK KILIĆ JE PREDLOŽIO DA SE NAĐE JEDNA OSOBA KOJA ĆE SE PRIHVATITI CIJELOG POSLA OKO ŠEHIDSKOG TURBETA I KOJA ĆE SEBI NAĆI PODIZVOĐAČE.

ASIM BEŠIĆ JE NAPOMENUO DA SE OBAVEZNO DOSTAVE UVJETI TENDERA DOMAĆIM IZVOĐAČIMA, JER VEĆINU RADOVA MOGU OBAVITI LOKALNE FIRME KOJE TO I ZASLUŽUJU.

IBRAHIM KAHRIMANOVIĆ JE PREDLOŽIO DA SE RASPIŠE POJEDINAČNI I ZAJEDNIČKI TENDER ZA RADOVE NA ŠEHIDSKOM TURBETU.

H. SAMIR ĐONLAGIĆ JE NAGLASIO DA JE RAD SA VIŠE IZVOĐAČA MALO KOMPLIKOVANIJI, ALI DA JE SIGURNO EKONOMIČNIJI, JER JEDAN IZVOĐAČ MORA ANGAŽOVATI SVE DRUGE KOJI ZA NJEGA OBAVLJAJU NEKI POSAO, A TADA DOLAZI DO DVOSTRANOG ZARAĐIVANJA NA ULAGAČU.

AMIR EF. JE DODAO DA JE ARHITEKTA KUNIĆ PRIHVATIO DA BUDE I NADZORNI ORGAN ZA SVE RADOVE, A DA GA TREBA UKLJUČITI I U ODABIR IZVOĐAČA.

 

ZAKLJUČAK : RASPISAT ĆE SE TENDER U ELEKTRONSKIM MEDIJIMA I PUTEM CILJNE PONUDE IZVOĐAČIMA I TO ZA SVE RADOVE KOJE BUDE OBUHVATIO IZRAĐENI PROEKAT SA NAPOMENOM DA SE SVE POJEDINAČNE STAVKE POSEBNO EVIDENTIRAJU U PONUDAMA, TE DA POSTOJI MOGUĆNOST ODABIRA VIŠE IZVOĐAČA ZA POSEBNE RADOVE, ALI I JEDNOG KOJI BI MOGAO SVE PONUĐENE POSLOVE ODRADITI AKO DOTIČNO BUDE ODGOVARALO INVESTITORIMA. TENDER SE IMA RASPISATI ODMAH PO ZAVRŠETKU PROEKTA!

 

3. AMIR EF. JE PREDLOŽIO DA SE NEKO OD ODBORNIKA ZADUŽI ZA ELEKTRONSKU OBRADU SVIH INFORMACIJA O ODLUKAMA I RADU ODBORA, TE SVIM AKTIVNOSTIMA KOJE SE BUDU VODILE NA ŠEHIDSKOM MEZARJU. PREDLOŽIO JE DA TO BUDE JASMIN EF., AKO SE PRIHVATA DOTIČNOG.

 

ZAKLJUČCI:
ZA JAVNO INFORMISANJE ZADUŽUJE SE JASMIN EF. GLAMOČANIN KOJI SVE INFORMACIJE TREBA USAGLASITI SA PREDSJEDNIKOM ODBORA.

ZADUŽUJE SE TEUFIK KULAŠIĆ DA OBAVI PREGOVORE SA TV 101 RADI PROMOCIJE AKCIJE I AKTIVNOSTI NA IZGRADNJI TURBETA.
4. AMIR EF. MAHIĆ JE ZATRAŽIO SAGLASNOST DA UPUTI DOPISE ZA DONACIJE: RIJASETU, UREDU ZA DIJASPORU, OPĆINI CAZIN, OPĆINI SANSKI MOST, OPĆINI PRIJEDOR, VLADI RS-A, PREMIJERU USK-A, FONDU ZA ŠEHIDSKA MEZARJA PRI KANTONU SARAJEVO, KOZARAČKIM FIRMAMA. SPOMENUO JE I USMENE DOGOVORE KOJE JE OBAVIO SA NEKIM OD PREDLOŽENIH, A KOJI SU VEĆ OBEĆALI POMOĆ.

 

ZAKLJUČAK: ZADUŽUJE SE AMIR EF. DA NAPIŠE I PROSLIJEDI APELE ZA POMOĆ AKCIJI ZA ŠEHIDSKO TURBE PREDLOŽENIM INSTITUCIJAMA, ALI I OSTALIMA ZA KOJE SE BUDE U MEĐUVREMENU SMATRALO DA BI NAM MOGLI IZAĆI U SUSRET.

 

5. RAZNO

 

IBRAHIM KAHRIMANOVIĆ JE REKAO DA PREMA DOBIVENIM PRIMJEDBAMA OD ČLANOVA PORODICA, ČIJI SU ŠEHIDI PRONAĐENI NA LOKALITETU KORIČANSKIH STIJENA, INSTITUT NIJE NIŠTA URADIO NA PREBACIVANJU PRONAĐENIH OSTATAKA U SANSKI MOST NITI JE SUDSKI TIM TAMO STACIONIRAN RADI OBRADE DOKUMENTACIJE, TE U TOM POGLEDU PREDLAŽE DA SE OBRATI INSTITUCIJAMA ZA RJEŠAVANJE OVOG PITANJA.

 

ZAKLJUČAK: TEUFIK KULAŠIĆ ĆE OBAVITI RAZGOVOR SA AMOROM MAŠOVIĆEM I UTVRDITI ČINJENICE OKO DOGOVORENOG PREMJEŠTANJA OSTATAKA IZ VISOKOG I SUDSKE PROCEDURE IZ TRAVNIKA U SANSKI MOST.

Samo oni koji se plaše da zauzmu neki stav u životu, prihvataju na sebe ulogu dobre duše. Uvijek je neuporedivo lakše vjerovati u sopstvenu dobrotu, nego se sukobiti sa drugima i boriti se za svoja prava. Sigurno je lakše otrpjeti uvredu ne uzvrativši je, nego smoći hrabrost i upustiti se u borbu sa jačim od sebe; uvijek možemo reči da nas bačeni kamen nije pogodio, a onda tek noću, u samoći, oplakivati, svoj kukavičluk... Trgni se čovječe.