Izdvajamo

J A V N I K O N K U R S
za dodjelu stipendija Grada Prijedor učenicima srednjih škola za školsku 2020/2021.godinu

Svaki kandidat prijavu može podnijeti po samo jednom osnovu, pod uslovom da se već ne stipendira iz drugih javnih izvora.

Na stipendije prema socijalnom statusu pravo mogu ostvariti djeca poginulih boraca i RVI od prve do pete kategorije, djeca bez oba roditelja, djeca samohranih roditelja, djeca čiji su jedan ili oba roditelja nezaposleni i sa utvrđenim socijalnim statusom, djeca sa invaliditetom koja su korisnici prava na tuđu njegu i pomoć, djeca iz porodica sa četvoro ili više djece i djeca roditelja sa statusom civilne žrtva rata ili koja su i sama civilne žrtve rata.

Za stipendije za deficitarna zanimanja mogu konkurisati đaci sa prosjekom ocjena 3,50 i više, koji se školuju za tehničare informacionih tehnologija, mehatronike, elektroenergetike i CNC tehnologije, te budući auto-električari, auto-mehaničari, varioci i obrađivači metala rezanjem, dok stipendije za uspjeh u školi mogu ostvariti odlikaši.

http://www.prijedorgrad.org/files/sadrzaj/S10123_Javni%20konkurs%20za%20dodjelus%20stipendija%20ucenicima%20202021.pdf

http://www.prijedorgrad.org/files/sadrzaj/S10124_Prijavni%20obrazac%20socijalni%20status.pdf

http://www.prijedorgrad.org/files/sadrzaj/S10125_Prijavni%20obrazac%20deficitarno%20zanimanje.pdf

http://www.prijedorgrad.org/files/sadrzaj/S10126_Prijavni%20obrazac%20uspjeh%20u%20skoli.pdf

 


Ne! Nećemo više biti kao bolesnici koji će u tišini i lažnoj finoći popustiti svima i dati Bogu dušu."

"Radikalan sam! Opasan sam!
- Radikalan sam protiv svih radikalnih planova za uništenje mog naroda, moje vjere i moje kulture.
- Opasan sam za sve zavjere i sve subjekte koji rade o glavi meni i mom narodu, mojoj vjeri i mojoj kulturi."

Muftija Muamer ef. Zukorlić