Izdvajamo

Chicago 1.juni 2020.
Ovdje u Čikagu, Kenan Šabanović je sa svojom suprugom i kćerkom pokrenuo akciju da se pomogne Ahmedu Grahiću iz Begova Hana. U veoma kratkom vremenu oni su sakupili 2250 $ USD i odmah poslao za prvu pomoć.
Hvala Kenanu, familiji i svima koji su donirali za Ahmeda.

Za Ahmeda smo saznali po objavi na našem Kozarac.eu. Hvala Caja.
Pošto su kozarčani poznati po svom merhametluku i humanosti, tako će i ostati. Oni su se odmah pridružili akciji i ne samo kozarčani već i prijatelji kozarčana.
Zahvalni smo kozarac.eu za korektno praćenje akcija. Mi svi koji pokušavamo skromno da pomognemo cijeloj BiH prema našim mogućnostima, želimo da se tačno zna koliko je poslano novca sa imenima ko je koliko donirao.
Nije ovo zbog neke promocije, već želja da se vrati povjerenje i da se ne krade.
Imamo loše iskustvo kako je neko prije radio

Kenan Šabanović sa familijom.
Slijedi spisak donatora koji su iplatili kod Kenana, za Ahmeda Grahića

1. N.N. 300 $
2. Ahmedoski 100 $
3. Eldin-Edmir Ahmedoski 100 $
4. Dilon Sulejmani 40 $
5. Hassan Aoun 60 $
6. Marina Josipović 50 $
7. Haggie Woziwoda 30 $
8. Aldijana-Amir Deumić 110 $
9. Elvedin-Edina Kusuran 100 $
10.Midhet-Mirzeta Kusuran 100 $
11.Alen-Tijana Kobilšek 50 $
12.Arijana-Senadin Gredelj 100 $
13.Sabina-Mevludin Husomanović 30 $
14.Samida Jašarević 50 $
15. N.N. 400 $
16.Seka 50 $
17.Ela 10 $
18.Edina Gredelj 50 $
19.Elma Jakupović 100 $
20.Senada Paratušić 50 $
21.N.N. 250 $
Ukupno: 2250 $


Spisak od Nihad Mašić i Ramo Sivac

1. BICC Islamski Centar 300 $
2. Dautbašić Faruk-Nirmela 250 $
3. Čerimović Mirsad 150 $
4. Čerimović Meho 100 $
5. Sivac Elvedin-Azra 150 $
6. Sani Emsuda Musić 100 $
7. Edita-Mesudija Menković 100 $
8. Nikola Janja 100 $
9. Dautbašić Đemal-Alma 50 $
10. Dautbašić Osmo i Hana 50 $
11. Sivac Ramo-Zemira 100 $
12. Poljak Kasim 50 $
13. Poljak Sedija 50 $
14. Mehanović Nedžad-Sabrija 100 $
15. Denić Ekrem-Senada 50 $
16. Denić Edis-Kery 50 $
17. Zahirović Osman 100 $
18. Marinović Mujo 100 $
19. Ćanić Asan 50 $
20. Sarajlić Nijaz 40 $
21. Resoran Drina 100 $
22. M. Bekery 50 $
23. Sivac Firdesa 50 $
24. Ališić Mirsad 30 $
25. Hađija Mehmedagić Husein 100 $
26. Mehmedagić Jasmin 100 $
27. Livadić Ramiz 100 $
28. Ejupović Ćazim i sestra 40 $
29. Šaban Arifi 40 $
30. Buljubašić Ivan 100 $
31. Buljubašić Marko 100 $
32. Jaki 40 $
33. Jašaragić Suljo 100 $
34. Ahmetović Ćamil 100 $
35. Senad Sevlić 100 $
36. Menković Jasmin 50 $
37. Muminhodžić Kemal i Mirela 100 $
38. BiH Šiping Bostel tv 300 $
39. Tatlić Hamid-Hasnija 100 $
40. Pirić Zijad-Armin 120 $
41. Alić Hazim 40 $
42. Džamberagić Rezah 40 $
43. Džaferagić Raif 50 $
44. Nihad Mašić 100 $
45. Mersiha Mašić 100 $
46. Inela Mašić 100 $
47. Nihad Sivac 100 $
48. Zijad Jakupović 200 $
49. Refik Jakupović 50 $
50.Zilhad Memić-Mirsada 50 $
51. Juso Šehić 50 $
52. Jasmin Šehić 40 $
53. Nermina Šehić 20 $
54. Emina Šehić 20 $
55. Nermin Šehić 10 $
56. Julia 10 $
57. Sabine-Emine Tričić 40 $
58. Amel-Admir Kusuran 100 $
59. Šemsa-Ado Saćlić 100 $
60. Nermina Flamur Ramadan 30 $
61. Adisa Said Sivac 50 $
62. Sajma Zlatko Seniković 25 $
63. Mirsada Novičić Kadić 40 $
64. Aida Ćenanović 20 $
65. Indira Elez Salihbegović 50 $
66. Edin Hodžić 40 $
67. Zahar-Ibro Botić 100 $
68. Hodović Rašil 100 $

Sve skupa sakupito je:
Kenan 2250 $
Nihad-Ramo 5695 $
----------------------------
Ukupno: 7945 $

Organizatori prikupljanja za Ahmeda: Nihad Mašić i Ramo Sivac

Veliko hvala kozarčanima Rami i njegovom prijatelju Nihadu za angažovanje u prikupljanju.

Bila je još akcija za vrijeme Ramazana, a koju su dobri ljudi podržali i na ovaj način pomogli građane u BiH.
Još bi izdvoio donaciju za Bajramske paketiće, a koji su poslani u Zenicu, ukupno 66 paketa.
Zahvaljujem se svima koji su donirali za ovu akciju.

Zijad Jakupović

Hoce li  ikada priznati.... ...... oni što pokušaše da unište našu buducnost.