Izdvajamo

 

„Elektrokrajina“ Banjaluka počela je da šalje obavještenje kupcima da ih od 1. aprila više neće snabdijevati strujom, jer taj posao preuzima Direkcija za javno snabdijevanje "Elektroprivrede Republike Srpske".

"Obavještavamo vas da od 01.04.2021. godine prestaje da važi dozvola za snabdijevanje ZP “Elektrokrajina” a.d. Banjaluka prema Odluci Vlade Republike Srpske i Rješenju Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o izmjenama dozvole za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji BiH. Od navedenog datuma, snabdijevanje električnom energijom za sve kupce obavljaće “Elektroprivreda Republike Srpske” Matično preduzeće a.d. Trebinje – Direkcija za javno snabdijevanje" piše u obavještenju.

Iz tog razloga, „Elektrokrajina“ poziva građane da u najkraćem mogućem roku izmire račune za utrošenu električnu energiju za mart 2021. godine, kao i sva zaostala dugovanja za električnu energiju i zateznu kamatu do martovskog računa.

Tako su u prethodnih nekoliko dana stigle opomene svima onima koji imaju bilo kakav dug prema Elektrokrejini da moraju da ga izmire u roku od osam dana.

Ovo će posebno teško pasti onim građanima koji se griju na struju i koji su godinama visoke račune iz zimskog perioda raspoređivali tokom cijele godine.


6yka.com

"Ako pravdu ne nađeš na ovozemaljskoj sudnici, svoju parnicu usmjeri ka ahiretskoj sudnici, gdje će svjedoci biti meleki, gdje su sve tužbe brižno čuvane i gdje je sudija Najpravedniji i Najmudriji od svih!"

Aid el-Karni