Izdvajamo

Centar za socijalni rad u saradnji s Policijskom upravom Prijedor i osnovnim školama u sklopu „16 dana aktivizma" organizovao je za roditelje učenika edukativna predavanja na temu „Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici". Dva takva predavanja danas su održana u Osnovnim školama u Trnopolju i Kozarcu. Predavanja imaju za cilj podizanje svijesti kod gradana o ovoj problematici.

Cilj je naravno i preventivno djelovanje. Dajana Stupar, stručni radnik Javne ustanove Centar za socijalni rad, kaže da je u prošloj godini ova ustanova registrovala 121 slučaj nasilja u porodici. Nasilju nerijetko prisustvuju i matoljetne žrtve, najčešće ženska djeca stara od 6 do 14 godina. Bilo je 119 punoljetnih žrtava porodičnog nasilja izmedu 31 i 50 godina. U nekoj statistici žene su najčešće žrtve muževa nasilnika, starosti izmedu 31 i 58 godina. Predavanja su održana u sedam osnovnih škola na području Prijedora. „16 dana aktivizma" počelo je 25 novembra s Medunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i traje do 10 decembra, kada se obilježava Medunarodni dan ljudskih prava.

KV/ Foto: Nijaz-Caja Huremović

 

 


"U ovoj novoj godini želim da moji pravi prijatelji ostanu kakvi jesu, te da ih steknem još puno više, to je nešto što teško nađeš a lako možeš da izgubiš. Prijatelji u kojima možemo potražiti najveću podršku. Znamo da će ostati uz nas nevažno kamo nas vodio naš lični put. Naravno i njima želim sve najbolje kao i sebi u ovoj novoj godini." Šerif Jaskić - Hifo