Izdvajamo

Preduzeće „AGROHOLDING“doo Cazin , podružnica 2 Prijedor, mesna industrija, koja se, pored uzgoja stoke, pripreme i prerade mesa i proizvoda od mesa, uspješno bavi izvozom svježeg mesa u Republiku Tursku, od ove godine nudi i pripremu KURBANA.

U želji da olakša stanovništvu iz okoline obavljanje te vjerske dužnosti, organizuju nabavku, klanje po Islamskim propisima , pakovanje i isporuku Kurbana. U ponudi imaju Kurbane ovčije ili goveđe, prema želji kupaca. Kurbansko meso kupci mogu preuzeti u objektu klaonice u Prijedoru ili zahtjevati isporuku u neku od humanitarnih organizacija.

Prateći stanje na tržištu i ponude ostalih organizacija, cijenu su prilagodili i odredili u iznosu od 260,00KM .

Svi koji su zainteresirani za ovakvu uslugu mogu pozvati na broj telefona :

052-334-536 ----------u vremenu od 07,00-16,00 svakim danom osim nedjeljom ili

066/701-858----------svaki dan od 07.00-21.00..

Osoblje firme će svima rado izaći u susret i ponuditi najprihvatljiviju opciju za kupca.

https://drive.google.com/file/d/1HjfXVmqszr06HdU_Yl1yhA2S4iY56RCk/view

 

 


"Vidiš ovu moju podignutu ruku, koja kao kameni cvijet osta, da svjedoči zločin vaš...
Vidiš ovaj cvijet sa latica pet, to je dokaz protiv vas, koje je vrijeme sačuvalo...
Vidiš li i čuješ vapaj moj, preklinjanje moje da me u životu ostavite...

Ova ruka moja osta podignuta, da te sjeća, i da pamtiš, da ti strah od Božije kazne ispunjava i noći i dane...

Predajem te Bogu Svemogućem ubico tijela i duha moga, neka ti Bog sudi, a ja ti oprostiti neću...."

Taif Rose 2013

Opširnije...