Izdvajamo

 

U saradnji sa Centrom za edukaciju i istraživanje “Nahla”, Mreža mladih MIZ Kozarac organizovala je 04.i 05.12. 2021.god., edukativne i interaktivne radionice za mlade na temu:
“ Prezentacijske vještine, kreativno pisanje i osnove dizajna. “
Cilj ovih edukacija je bio sticanje vještina u kreiranju dobre prezentacije po modelu Stevea Jobsa, korištenje Canve- programa za dizajniranje videozapisa, postera, letaka, te kako primjenjiti naučeno znanje.
Mlade su kroz niz vježbi, prezentacija, debata i razgovora vodili vrsne edukatorice Senida Karasalihović-Adilović i Elma Begić.
Molimo Allaha dž.š. da stečeno znanje bude od koristi našoj omladini, da ga primjenjuju u svojim školskim i drugim obavezama te da i u narednom periodu imamo sličnih i drugih aktivnosti.

Munira Hrnić

 

"Ovdje je bila nagrada smrt. Kroz šta su prolazili logoraši, porodice žrtava, nijedna knjiga, nijedan film ne može opisati.
Mi koji smo imali čast i privilegiju da preživimo torture, preživimo logore, nama je u amanet ostavljeno da svjedočimo, da pričamo, da pozivamo sve one koji su preživjeli torturu, patnje, mučenje, logore, torturu u kućama, u dvorištima, avlijama, da pričaju o tome. To je borba za istinu, to je sprečavanje ponavljanja. Ono što smo mi prošli nebi trebalo smjela i ne trebaju preživjeti naša djeca. Istina na zločine u Trnopolju i sve druge logore ne smije biti zaboravljena." Kazao je Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša BiH.

26.05.2017. god.