Izdvajamo

ODABRANI ZIKROVI U TOKU DANA I NOĆI

 

NAKON USTAJANJA IZ POSTELJE

ALLAHUMME ENTE RABBI, LA ILAHE ILLA ENTE, HALEKTENI, VE ENE ABDUKE, VE ENE ‘ALA AHDIKE VE VA'DIKE MASTETA'TU, E'UZU BIKE MIN ŠERRI MA SANA'TU, EBU LEKE BI NI'METIKE ALEJJE VE EBU BIZENBI FEGFIRLI FEINNEHU LA JEGFIRUZ-ZUNUBE ILLA ENTE – jedamput

 

NAKON SABAH-NAMAZA

Nakon proučenog uobičajenog zikra i dove nakon sabah namaza proučiti i sljedeće:

1. ALLAHUMME EDŽIRNI MINEN-NAR –sedam puta

2. SUBHANALLAH – 100 puta

3. LA ILAHE IL-LALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEHU, LEHUL-MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ALA KULLI ŠEJ'IN KADIR – 100 puta

4. ESTAGFIRULLAH – što više puta

5. ALLAHUMME SALLI ‘ALA MUHAMMEDIN VE ‘ALA ALI MUHAMMED –što više puta

6. LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAH – nekoliko puta

7. EUZU BILLAHIL-AZIM, VE BI VEDŽHIHIL-KERIM, VE BI SULTANIHIL-KADIM, MINEŠ-ŠEJTANIR-RADŽIM –jedamput

8. BISMILLAHIL-LEZI LA JEDURRU ME'ASMIHI ŠEJ'UN FIL-ERDI VE LA FIS-SEMAI, VE HUVES-SEMI'UL-‘ALIM – tri puta

9. SURU EL-IHLAS (KULHUVALLAHU EHAD) – tri puta

10. SURU EL-FELEK (KUL E'UZU BI RABBIL-FELEK) – tri puta

11. SURU EN-NAS (KUL E'UZU BI RABBIN-NAS) – tri puta

 

BILO KAD U TOKU DANA

1. LA ILAHE ILLALLAHU-AZIMIL-HALIM, LA ILAHE ILLALLAHU RABBIL-‘ARŠIL-AZIM, LA ILAHE ILLALLAHU RABBUS-SEMAVATI VE RABBUL-ERDI, LA ILAHE ILLALLAHU RABBUL-‘ARŠIL-KERIM – nekoliko puta

2. SUBHANALLAHI, VEL-HAMDU LILLAHI, VE LA ILAHE ILLELLAHU, VALLAHU EKBER VE LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAHIL-‘ALIJJIL-‘AZIM– što više puta

3. LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH, LEHUL-MULKU VE LEHUL HAMDU VE HUVE ‘ALA KULLI ŠEJ'IN KADIR – 100 puta

4. LA ILAHE ILLA ENTE, SUBHANEKE INNI KUNTU MINEZ-ZALIMIN – što više puta puta

5. JA HAJJU, JA KAJJUM, BI RAHMETIKE ESTEGISU – nekoliko puta

6. ESTAGFIRULLAH – što više puta

7. ALLAHUMME SALI ‘ALA MUHAMMEDIN VE ‘ALA ALI MUHAMMED –što više puta

8. LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAH – nekoliko puta

9. SELAM NAZIVATI SVOJIM UKUĆANIMA – prilikom svakog ulaska u zajedničke prostorije

 

U SLUČAJU IZLASKA IZ KUĆE

BISMILLAHI TEVEKKELTU ‘ALALLAHI, LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAH –jednom prilikom izlaska iz kuće

 

NAKON PODNEVSKOG I IKINDIJSKOG NAMAZA

Nakon obavljenog uobičajenog zikra i dove nakon podnevskog i ikindijskog namaza proučiti i sljedeće:

LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEHU, LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ‘ALA KULLI ŠEJ'IN KADIR – 100 puta

 

NAKON AKŠAM NAMAZA

Nakon proučenog uobičajenog zikra i dove nakon akšam namaza proučiti i sljedeće:

1. ALLAHUMME EDŽIRNI MINEN-NAR –sedam puta

2. LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH, LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ‘ALA KULLI ŠEJ'IN KADIR – 100 puta

3. LA ILAHE IL-LALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH, LEHUL-MULKU VE LEHUL HAMDU JUHJI VE JUMITU VE HUVE ‘ALA KULLI ŠEJ'IN KADIR – deset puta

 

NAKON JACIJE NAMAZA

1. LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEHU, LEHUL-MULKU VE LEHUL-HAMDU VE HUVE ‘ALA KULLI ŠEJ'IN KADIR – 100 puta

2. ESTAGFIRULLAH – što više puta

3. ALLAHUMME SALI ‘ALA MUHAMMEDIN VE ‘ALA ALI MUHAMMED –što više puta

4. LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAH – nekoliko puta

5. BISMILLAHIL-LEZI LA JEDURRU ME'ASMIHI ŠEJ'UN FIL-ERDI VE LA FIS-SEMAI, VE HUVES-SEMIUL-‘ALIM – tri puta

6. SURU EL-IHLAS (KULHUVALLAHU EHAD) – tri puta

7. SURU EL-FELEK (KUL E'UZU BI RABBIL-FELEK) – tri puta

8. SURU EN-NAS (KUL E'UZU BI RABBIN-NAS) – tri puta

 

PRED SPAVANJE

Spojiti svoje dlanove, puhnuti u njih, te proučiti SURU EL-IHLAS (KULHUVALLAHU EHAD), SURU EL-FELEK (KUL E'UZU BI RABBIL-FELEK) i SURU EN-NAS (KUL E'UZU BI RABBIN-NAS), a zatim se dlanovima potrati po licu i prednjem dijelu tijela. Navedeno ponoviti tri puta.

 

medzliskozarac


"Ovdje je bila nagrada smrt. Kroz šta su prolazili logoraši, porodice žrtava, nijedna knjiga, nijedan film ne može opisati.
Mi koji smo imali čast i privilegiju da preživimo torture, preživimo logore, nama je u amanet ostavljeno da svjedočimo, da pričamo, da pozivamo sve one koji su preživjeli torturu, patnje, mučenje, logore, torturu u kućama, u dvorištima, avlijama, da pričaju o tome. To je borba za istinu, to je sprečavanje ponavljanja. Ono što smo mi prošli nebi trebalo smjela i ne trebaju preživjeti naša djeca. Istina na zločine u Trnopolju i sve druge logore ne smije biti zaboravljena." Kazao je Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša BiH.

26.05.2017. god.