Izdvajamo

Poštovane džematlije Ujedinjenih džemata ( Kevljani, Hadžići, Srednji Jakupovići) i drugih džemata, ovom prilikom vas obavještavamo a ujedno i pozivamo na godišnjicu obilježavanja od otvora džamije u džematu Hadžići. Tim povodom će se u nedelju 28.07.2019.,god, nakon ikindije namaza održati prigodni program u džamiji, odnsno proučit ce se mevlud, podijeliti vakufname vakifima džamije Hadžići, a njihova imena možete pročitate u nastvku ovog teksta. Na kraju ovog programa bit će priređen ručak za sve prisutne.

BUJRUM

SPISAK VAKIFA DŽAMIJE HADŽIĆI

1. Hadžić Sulje Besima
2. Hadžić Šerif i Nermina
3. Hadžić Hajrudin i Asmira
4. Hadžić Amir i Mirzeta
5. Fazlić Kemal i Medina
6. Fazlić Ismal i Tesmiha
7. Fazlić Begana Džemal
8. Fazlić Ishak i Emira
9. Fazlić Begana Hate
10. Hadžić Hate i Muharem
11. Hadžić Halil i Samka
12. Hadžić Halima Mujo
13. Hadžić Halim i Sema
14. Hadžić Ismet i Enisa
15. Jakupović Razim i Nira
16. Jakupović Mustafa i Emira
17. Jakupović Ibrahim i Fatima
18 Hadžić Nihad i Fatima
19 Hadžić Enver i Zerina
20 Hadžić Enes i Jasna
21 Hadžić Emir i Džula
22 Hadžić hadži Osman
23 Hadžić Kamber i Medina
24 Hadžić Kahrimanović Sebaheta
25 Hadžić Mehmed i Amela
26 Hadžić Hašim i Velida
27 Hadžić Izet i Kelima
28 Hadžić Zijad i Esma
29 Hadžić Sejad i Seima
30 Hadžić Nisvet i Adis
31 Hadžić Mehmeda Jasmin
32 Hadžić Zijada Dževad
33 Hadžić Senad i Emina
34 Hadžić Damir i Selima
35 Hadžić Fatima i Nedžad
36 Hadžić Sefer i Samka
37 Hadžić Redžep i Paša
38 Hadžić Hasana Alija
39 Hadžić Nail i Asima
40 Hadžić Mustafa i Zemira
41 Hadžić Idriz i Asija
42 Hadžić Amir i Hamdija
43 Šahbaz Suvad i Asima
44 Garibović Šaban i Sanel
45 Garibović Fikret i Radifa
46 Garibović Ismeta Fadila
47 Garibović Hase i Feza
48 Garibović Ibrahim i Hate

49 Garibović Armin i Elvira
50 Garibović Bahrija i Firdesa
51 Hadžić Asima Emsud
52 Hadžić Šaban i Razija
53 Hadžić Suvad i Ajša
54 Hadžić Šaćir i Hamida
55 Jakupović Bahrija i Safa
56 Hadžić hadži Omer i Seida
57 Hadžić hadži Džemal i hadži Vahida
58 Hadžić Kemal i Aida
59 Hadžić Halim i Dedo
60 Hadžić Asim i Hasiba
61 Žerić Besima i Adem
62 Hadžić Asim i Habiba
63 Hadžić hadži Ibrahim i Sedika
64 Hadžić Samir i Almija
65 Hadžić Jusuf i Rajfa
66 Hadžić Osman i Derviša
67 Hadžić Nedžad i Dursuma
68 Hadžić Edin i Emzada
69 Hadžić Husein i Zehida
70 Hadžić Redžep i Sadika
71 Hadžić Senija i Muhamed
72 Hadžić Kadir i Adevija
73 Hadžić Edhem i Dina
74 Hadžić Ahmo i Rahima
75 Fazlić Fadil i Sefija
76 Garibović Abdulah i Fatima
77 Garibović Emir i Jasminka
78 Hadžić hadži Faik i Siba

79 Hadžić hadži Irfan i Raza
80 Hadžić Omer i Zlate
81 Hadžić Nihad i Sada
82 Hadžić Emsud i Sebiha
83 Hadžić Esad i Tima
84 Hadžić Sadik i Nirka
85 Hadžić Admir i Samira
86 Hadžić Zikrija i Vahida
87 Elkasović Hasan i Olja
88 Bečić Smajo i Sefija
89 Bečić Jasmin i Sanela
90 Klipić Zaim i Jasminka
91 Klipić Smail i Hamed
92 Klipić Fehim i Zumra
93 Hadžić Refika i Amel
94 Hadžić hadži Hidajet i Rajfa
95 Jakupović Jasima Nihad
96 Hadžić Kemal i Emina
97 Suljić Halima Hasiba
98 Hadžić Idriz i Jasminka
99 Hadžić Huse i Zejna
100 Hadžić Nijaz i Izeta
101 Hadžić Ilijaza Amel
102 Hadžić Muharema i Indira
103 Hadžić Ilijaza Ismeta
104 Berbić Šefik i Elvira
105 Berisha Ramo
106 Hadžić Dijaz i Ramiza
107 Kruško hadži Muharem i sinovi
108 Hadžić Šabana Suvada

109 Garibović Šehić Nisveta
110 Garibović Mirela i Mirsada
111 Solo hadži ef. Adil
112 Čolić Mahmuta Džemal
113 Softić Himzo i Halima
114 Pervanić Hamdije Bahra
115 Hadžić Esma i Jasna
116 Memić Sejad i Enisa
117 Jakupović Zilhad i Emira
118 Pervanić Muharem i Mejra
119 Bašić Ilijaz i Zlate
120 Fazlić Begana Kelima
121 Jakupović Abaz i Šerifa
122 Jakupović Junuz i Hate
123 Denić Esma i Said
124 Čaušević Šabana Nazifa
125 Kenjar Mirsad i Šefika
126 Duračak Sakib i Zahida
127 Velić Jasmin i Merima
128 Brakić Eno i Dževida
129 Pidić Ismet i Zlate
130 Jakupović Dževad i Izeta
131 Melkić Enes i Amar
132 Nurović Meliha
133 Mujanić Džemala hadži Beba
134 Islamic Community of Australian Bosniaks
135 Jakupović Šahima Fadila
136 Hadžić Hasana Safet
137 Elkasović Mujo i Munevera

138 Forić Mehmeda Tidža
139 Jakupović Juso i Kelima

Džemat Hadžići

 


Malena Maida Bašić, djevojčica od jedanaest godina, sjedila je na skemliji koju joj je od drveta napravio otac Ibrahim. Skrivali su se osam mjeseci u šumi Kozare. Tog hladnog zimskog jutra, 12.februara 1993.godine, ispred šatora od cerade i najlona, jela je grah sa udrobljenim bajatim kruhom. Zavladala je potpuna tišina. Vojnici su ih opkolili i prišli na dvadesetak metara. Kada je zapucalo prvi je pao njen otac. Osjetila je oštar bol u stomaku i strovalila se na leđa. Pokušala je da dozove majku Mirsadu ali glas je ostao u grlu. Gledala je kako meci kidaju komadiće odjeće sa majčinih grudi dok istrčava iz šatora. Maidini prstići stezali su kašiku. Tanjir se nije prevrnuo. Pokušala je udahnuti ali bolni grč iz stomaka nije dao. Vid joj se mutio i mogla je prigušeno čuti jedino još vrisak brata Mirsada koji pokušava pobjeći. Dječijim grudima prostrujao je zadnji drhtaj.

Piše: Edin Ramulić

* Opis zadnjih trenutaka života djece u tekstu baziran je na autentičnim forenzičkim, sudskim i informacijama dobijenim od očevidaca.