Izdvajamo

Džemat Kamičani 1, Medžlis Kozarac, 2011 godine počeli su sa gradnjom mesdžida. Za kratko vrijeme mekteb je izgrađen, ali ne završen. Prošle godine, u džematu Kamičani 1 (Kenjari, Bahonjići, Menkovići, Jaskići, Pidići...) počela je akcija, završetak radova u i oko Mesdžida.
Zadnjih mjesec dana džematlije su ponovo startovali sa akcijom i ovim putem pozvali svoje džematlije kao i raju iz drugih džemata, da pomognu da se mekteb završi, te da se dvorište ogradi.
Skoro pozvali i već počeli sa radovima. Ovo je početak radova i treba još dosta para da se završe. Još jedan poziv džematlijama da pomognu.

Slijedi potpuni spisak donacija, od 2011 godine pa do danas 03.07.2019., za izgradnju Mesdžida (mekteba) Kamičani 1. Spisak objavljujemo na zahtjev džematlija ovog džemata:

Kenjar (Mehe)Mirsad 7500 K. maraka;
Hadji Kenjar (Murata)Muhamed 5200 K. maraka;
Hadji Kenjar ( Murata) Besim 5200 K. maraka;
Kenjar ( Muhameda) Armin 4390 K. maraka;
Kenjar ( Besima) Elvir 3500 K. maraka;
Kenjar ( Bajre)Nijaz 2100 K. maraka;
Kenjar ( Bajre) Besim 1045 K. maraka + 150 eura
Kenjar Fadila 1060 K. maraka;
Kenjar ( Mehmeda) Adem 445 K. maraka;
Kenjar ( Nijaza) Ilijaz 400 K. M.
Kenjar ( Mharema) Suad 200 K.M. ;
Kenjar ( Ibrahim) Edhem 300 K.M.;
Kenjar ( Bajre) Sakib 200 K.M. ;
Kenjar Juso 100 K.M. ;
Kenjar Muharem 100 K.M. ;
Kenjar ( Omer) Fikret 600 K.M. ;
Kenjar ( Besim) Alma 100 K. M. ;
Kenjar ( Bajre) Vasif 100 K.M. ;

Kenjar (Omera) Hilmija 100 KM
Kilic Fadil 5300 K.M. ;
Kilic ( Hazim) Hasan 2680 K.M. ;
Kilic ( Jasko) Jasmin 1490 K.M. ;
Kilic ( Fadil) Mirzet 970 K.M. ;
Kilic Dervisa 395 K.M. ;
Kilic Besim 440 K.M. ;
Kilic Mirsad ( Mica) 200 $;
Kilic Husein 200 K.M. ;
Kilic ( Hasan) Huse 100$;
Kilic (Besim) Refika 140€;
Kilic Zlate 150 K.M. ;
Kilic-Velentalic Edita 100 €;
Kenjar ( Mehe) Esad 200 K.M. ;
Kenjar ( Huske) Rahim 100€ ;
Kenjar ( Murat) Siba 100 € +500 €
Kenjar ( Rasim) Armin 50 € ;
Kenjar ( Adem) Ado 50 € ;
Jaskic Smajo i Esma 2500 K.M. ;
Jaskic ( Smajo) Fikret 1500 K.M. ;
Jaskic Hamdija i Rahima 1300 K.M. ;
Jaskic Aziz 600 K.M. ;
Jaskic Selima 500 K.M. ;
Jaskic Jusuf 500 K.M. ;
Jaskic Hilmija 250 K.M. ;
Jaskic Dedo 100 € ;
Jaskic Alija 200 K.M. ;
Jaskic Kemal 100 K.M. ;
Hadji Hafiz Ef. Mahic Amir 1408 K.M. ;
Menkovic ( Hakija) Huzeir 1400 € ;
Menkovic ( Redjo) Hasan 2450 K.M. ;
Menkovic ( Selim) Armin 2000 K.M. ;
Menkovic Ramo i Nedjad 2000 K.M. ;
Menkovic Ekrem 400$ +150 K.M. ;
Menkovic Jasmin 600$ + 150 K.M. ;
Menkovic (Redje) Husein 650 K.M. ;
Menkovic ( Hasana) Fikret 595 K.M. ;
Menkovic (Rasim) Midhad 500 K.M. ;
Menkovic Mirsad ( Suljo) 200 € + 100 KM
Menkovic Hakija 490 K.M. ;
Menkovic Nazif 500 K.M. ;
Menkovic Vasif 495 K.M. ;
Menkovic Hasib 300 K.M. ;
Menkovic Sabit 285 K.M. ;
Menkovic Djula 280 K.M. ;
Menkovic Nijaz 200 K.M. ;
Menkovic Enisa 250 K.M. ;
Menkovic Jusuf i Hate 200 K.M. ;
Menkovic Husnija 200 K.M. ;
Menkovic Nira (Arif) 200 K.M. ;
Menkovic Samir 200 K.M. ;
Menkovic ( Hakija) Huzeir 150 € ;
Menkovic Ibro 100 $ ;
Menkovic Adil 100 K.M. ;
Menkovic Nermin 100 K.M. ;
Menkovic Suad 50 € ;
Menkovic Mirzet 50 € ;
Menkovic Mina 30 $ ;
Menkovic Mirnes 100 K.M. ;
Menkovic Enes 100 K.M.
Menkovic Ishak 100 K.M.
Menkovic Sado100 K.M.
Menkovic Vedran 100 € ;
Menkovic Emir 50 € ;
Menkovic Ajka 100 K.M. ;
Menkovic Miralem 150$ ;
Menkovic Bahrija 195 K.M. ;
Menkovic ( Nedjib) Ramo 50€ ;

Menković Munib  100 €

Softic Himzo 690 K.M. + 1500 SVK
Softic Besim 400 K.M. ;
Hadji Softic Ahmo 390 K.M. ;
Hadji Softic Husein 200 K.M. ;
Hadji Softic Hilmija 195 K.M. ;
Softic Muhamed 100 K.M. ;
Softic Avdija 100 K.M. ;
Sivac Midhad 100 € ;
Sivac Vehid 100€ ;
Sivac Said 150 K.M. ;
Sivac Velid 100 K.M. ;
Sivac Nisveta 100 K.M. ;
Selimovic Sakib 100€ ;
Elkasovic ( Adem) Bahrija 1000€ ;
Elkasovic Adem 1170 K.M. ;
Elkasovic Asima 590 K.M. ;
Elkasovic Ekrem 550 K.M. ;
Elkasovic Muhamed 400 K.M. ;
Elkasovic Bahra 200€ ;
Elkasovic Subha 400 K.M. ;
Elkasovic Izet 100$ ;
Elkasovic Mirzet 100$ ;
Elkasovic Sefik 100 K.M. ;
Elkasovic Hase 100 K.M.
Elkasovic Mina 100 K.M. ;
Elkasovic Mediha 50€ ;
Elkasovic Nisvet 50€ ;
Balic ( Zulfo) Suad 100 K.M. ;
Balic( Zulfo) Nihad 100 K.M. ;
Bahonjic Medina 100$ ;
Bahonjic Draguna 250 K.M. ;
Bahonjic Fikret 150 K.M. ;
Bahonjic( Munib) Senada 100 K.M. ;
Bahonjic Nazmija 100 K.M. ;
Bahonjic (Ibre) Mesud 100 K.M. ;
Besic Bahrija 150 K.M. ;
Hadjic Emir 100$ ;
Hadjic Kamber 100$ ;
Huskic Hasan i Draguna 200$ +150 K.M. ;
Huskic Nirveta 550$ ;
Huskic Rifet 400$ +100 K.M. ;
Huskic Enes 205$ ;
Huskic Hamdija i Zlatka 195 K.M. ;
Huskic Ibrahim (Bajto) 50€ ;
Huskic Nisveta 50€ ;
Hrustic Sefer i Aisa 1200€ ;
Hajdarevic Mehmedalija 100€ ;
Hukic Kemal i Enesa 50€ ;
Foric Refik i Emira 500 K.M. ;
Foric Husein i Besima 390 K.M. ;
Foric Taib i Zejna 390 K.M. ;
Foric Osme 50€ ;
Foric Edhem i Samira 250 K.M. ;
Filovic Suljo 300 K.M. ;
Filovic Mustafa i Zlate 100CHF ;
Filovic Senad 100 K.M. ;
Filovic Adil 100K.M. ;

Filović Mustafa  100 KM
Fazlic Senad 100 K.M. ;
Garibovic Ajka 150 K.M. ;
Garibovic Mirzet 50 CHF;
Garibovic Subha 50€ ;
Jakupovic Hadji Sejdo 650K.M. ;
Jakupovic Jasmin 125$ ;
Jakupovic( Adem) Elvir 300 K.M. ;
Jakupovic Ziko 100$ ;

Jakuović  Elvis 100 KM

Jakupovic Muharem 100$ ;
Jakupovic Ahmet 70$ ;
Jakupovic Kemal 50€
Karhimanovic(Smajo) Vasif 845K.M. ;
Karhimanovic Mirsad 395K.M. ;
Karhimanovic Nihad 100K.M. ;
Karhimanovic Hase i Safeta 50€ ;
Karupovic Nihad 100K.M. ;
Kosuran Indira 50$ ;
Karabasic Dedo 250 K.M. ;
Karabasic Hamdija 150K.M. ;
Hadji Mehanovic Medina(Gospa) 1000K.M. ;
Memic Sejad 300$ ;
Memic Zilhad 100$ ;
Mujic Ahmo 100CHF ;
Mujkanovic Mehmed 100$ ;
Mujkanovic Nijaz 100K.M. ;
Mujkanovic Islam 100K.M. ;
Mujkanovic Sead 50€ ;
Mrsic Suvada 100K.M. ;
Majdanac Muhamed 50€ ;
Nakicevic Behzad 100K.M. ;
Mujanovic Ismet 200K.M. ;
Mujanovic Ramo 200K.M. ;
Poljak Husein i Suada 500K.M. ;
Pidic Idriz 500K.M. ;
Pidic Nedjad 395K.M. ;
Pidic Ismet 350K.M. ;
Pidic Jasmin (Mijo) 100€ ;
Pidic Ilijaz 100K.M. ;
Pidic Enes 50€ ;
Pidic Rifet 100K.M. ;
Pidic Mirzet 100K.M. ;

Paratusic Mehmed i Dina 500K.M.+100$ ;
Paratusic Senad i Sebina 500K.M. ;
Paratusic Senada i Muamer 200$ ;
Paratusic Zarif i Ajsa 400K.M. ;
Paratusic Selim 200K.M. ;
Roz Samir i Mina 200K.M. ;
Turkanovic Ismet 500K.M. ;
Turkanovic Senad 300K.M. ;
Velic Ismet i Vahida 200K.M. ;
Velic Jasmin (Lega) 100€ ;
Velic (Ismet) Ermin 100K.M. ;
Velic Hilmija i Tima 100K.M. ;
Velic Nijaz 50€ ;
Zahirovic Huse i Vahida 50€ ;
Zenkic (Huse) Armin 200€ ;
Zenkic(Baho) Senija 200K.M. ;
Alic Emil 100CHF ;
Alic Husein 150€ ;
Alibasic Zejna 100K.M. ;
Alihodjic Juso 100K.M. ;
Alihodjic Elvis 100K.M. ;
Ajdinovic Ermin 50$ ;
Colic Jusuf 200€ ;
Colic Said 200€ ;
Colic Saban 100K.M. ;
Colic Nisveta i Ahmet 100K.M. ;
Imeri Nedjad i Alma 50€ ;
Imeri Fatima 50€ ;
Dergic Naila 50€ ;
Garibovic Mevla 50€ ;
Mahmuljin( Mustafa) Muhamed 100€ ;
Mahmuljin(Mustafa) Safet 100€ ;
Alic Senada 400K.M. ;
Sahbaz Nijaz 50$ ;
Sahbaz Djevad 20$ ;
Softic Nesiha 20$ ;
Loznica Medina i Ismet 50€ ;

Ibrić 8(Ibre9 Irfan  100 $ 

Kilić Elvis i Huse  100 KM

Paratušić Sakib  100 KM

Paratušić Nedžad   50 €

Kilic(Jasko) Jasmin 400€ ;
Poljak(Hamdija) Jasmin 200K.M. ;
Menkovic Suad 100€ ;
Bahonjic(Besim) Vehid 50€ ;
Paratusic Selim 50 K.M. ;
Kenjar Hilmija 50 K.M. ;
Menkovic(Hakija)Husein 100€ ;

 


Hvala Caja.!! Ti si nas prozor Četvrtkom u naše malo misto..!!

Haris
Četvrtak