Izdvajamo

Sarajevo, 24. april 2019., glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Kozarac, mr. sci. Amir-ef. Mahić, uspješno okončao učenje Kur'ana napamet pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u BiH, i time stekao časnu titulu “hafizul-Kur'an”.

Hafiz Amir-ef. je polagao hifz pred Komisijom u čijem sastavu su bili: kurra hafiz prof. dr. Dževad-ef. Šošić (predsjednik), hafiz dr. Muhamed-ef. Čajlaković (član), hafiz dr. Dževad-ef. Hrvačić (član) i hafiz mr. sci. Abdul-Aziz-ef. Drkić (član). Petnaestodnevno polaganje pred komisijom je otpočeo 10. aprila, a uspješno okončao 24. aprila. Muhaffiz mu je bio hafiz Edin-ef. Bukva, imam Čaršijske Šerefuddin Bijele džamije u Visokom, kojem je Amir-ef. šesti hafiz koji je uspješno polozio hifz pred komisijom.

 

 Hafiz Amir-ef. je sin rah. h. Asima i h. Šefike-hanume. Rođen je 03. juna 1982. godine u Prijedoru. Osnovno obrazovanje je započeo u Kozarcu, a okončao u Francuskoj. Nakon toga pohađao je medresu Džemaludin-ef. Čaušević u Cazinu, koju je završio odličnim uspjehom. Svoje obrazovanje nastavio je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu na kojem je diplomirao i stekao zvanje profesora islamske teologije. Na matičnom fakultetu, 2016. godine, uspješno je okončao magistarski studij odbranom teze pod naslovom: “Doktorski rad Mehmeda Begovića: De l'évolution du droit musulman en Yougoslavie” i stekao zvanje magistra islamskih nauka iz oblasti šerijatskog prava. Na istom fakultetu je nastavio i doktorski studij kojeg, nakon okončanih ispita i ostalih pripremnih radnji za doktorski rad, privodi kraju pišući rad na temu: “Primjena šerijatskog porodičnog prava u zemljama Magreba”.

 

 Hafiz Amir-ef. je od 2002. godine imam svog rodnog džemata Kamičani, a od 2007. godine obavlja i dužnost glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Kozarac. U dva mandata je bio član Sabora Islamske zajednice u BiH. Bivao je članom niza odbora i različitih tijela u strukturama Islamske zajednice i izvan nje. Inicijator je i aktivni učesnik većeg broja uspješno realiziranih i pokrenutih projekata. U braku je sa Fatima-hanumom i ima petero djece: Aminu, Zekerijju, Lejlu, Sumejju i Sumejru.

 

Čestitamo hafizu mr. Amir-ef. Mahiću, njegovom muhaffizu hafizu Edin-ef. Bukvi, njegovoj porodici, džematu, medžlisu i svima koji su obradovani i počašćeni ovim njegovim uspjehom uz dovu da od ovog mubarek čina i onoga što će on prouzrokovati svi zajedno budu imali koristi i na dunjaluku i na ahiretu!


medzliskozarac.ba


Poziv u akciju za kupovinu zemljišta za proširenje Šehidskog mezarja u Kamičanima

Paradoks našeg vremena!

Naučili smo kako da preživljavamo, ali ne i kako da živimo. Dodajemo godine životu, ali ne i život godinama.

"Paradoks našeg vremena je da imamo veće zgrade, ali kraće živce; šire puteve, ali uže vidike; trošimo više, a imamo manje; kupujemo više, uživamo manje. Imamo veće kuće, a manje porodice; više udobnosti, a manje vremena; imamo više diploma, ali manje razuma; više znanja, a manje rasuđivanja; više stručnjaka, a još više problema; više znanja u medicini, a sve manje zdravlja.

Kaže Uzvišeni: “Znajte da život na ovom svijetu nije drugo do igra, i razonoda, i uljepšavanje, i međusobno hvalisanje i nadmetanje imecima i brojem djece! Primjer za to je bilje čiji rast poslije kiše oduševljava nevjernike, ono zatim buja, ali ga poslije vidiš požutjela, da bi se na kraju skršilo. A na onom svijetu je teška patnja i Allahov oprost i zadovoljstvo; život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje.” (El-Hadid, 20.)

#Lijepa_riječ