Izdvajamo

Sarajevo, 24. april 2019., glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Kozarac, mr. sci. Amir-ef. Mahić, uspješno okončao učenje Kur'ana napamet pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u BiH, i time stekao časnu titulu “hafizul-Kur'an”.

Hafiz Amir-ef. je polagao hifz pred Komisijom u čijem sastavu su bili: kurra hafiz prof. dr. Dževad-ef. Šošić (predsjednik), hafiz dr. Muhamed-ef. Čajlaković (član), hafiz dr. Dževad-ef. Hrvačić (član) i hafiz mr. sci. Abdul-Aziz-ef. Drkić (član). Petnaestodnevno polaganje pred komisijom je otpočeo 10. aprila, a uspješno okončao 24. aprila. Muhaffiz mu je bio hafiz Edin-ef. Bukva, imam Čaršijske Šerefuddin Bijele džamije u Visokom, kojem je Amir-ef. šesti hafiz koji je uspješno polozio hifz pred komisijom.

 

 Hafiz Amir-ef. je sin rah. h. Asima i h. Šefike-hanume. Rođen je 03. juna 1982. godine u Prijedoru. Osnovno obrazovanje je započeo u Kozarcu, a okončao u Francuskoj. Nakon toga pohađao je medresu Džemaludin-ef. Čaušević u Cazinu, koju je završio odličnim uspjehom. Svoje obrazovanje nastavio je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu na kojem je diplomirao i stekao zvanje profesora islamske teologije. Na matičnom fakultetu, 2016. godine, uspješno je okončao magistarski studij odbranom teze pod naslovom: “Doktorski rad Mehmeda Begovića: De l'évolution du droit musulman en Yougoslavie” i stekao zvanje magistra islamskih nauka iz oblasti šerijatskog prava. Na istom fakultetu je nastavio i doktorski studij kojeg, nakon okončanih ispita i ostalih pripremnih radnji za doktorski rad, privodi kraju pišući rad na temu: “Primjena šerijatskog porodičnog prava u zemljama Magreba”.

 

 Hafiz Amir-ef. je od 2002. godine imam svog rodnog džemata Kamičani, a od 2007. godine obavlja i dužnost glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Kozarac. U dva mandata je bio član Sabora Islamske zajednice u BiH. Bivao je članom niza odbora i različitih tijela u strukturama Islamske zajednice i izvan nje. Inicijator je i aktivni učesnik većeg broja uspješno realiziranih i pokrenutih projekata. U braku je sa Fatima-hanumom i ima petero djece: Aminu, Zekerijju, Lejlu, Sumejju i Sumejru.

 

Čestitamo hafizu mr. Amir-ef. Mahiću, njegovom muhaffizu hafizu Edin-ef. Bukvi, njegovoj porodici, džematu, medžlisu i svima koji su obradovani i počašćeni ovim njegovim uspjehom uz dovu da od ovog mubarek čina i onoga što će on prouzrokovati svi zajedno budu imali koristi i na dunjaluku i na ahiretu!


medzliskozarac.ba


Poziv u akciju za kupovinu zemljišta za proširenje Šehidskog mezarja u Kamičanima

Meša Selimović

Kakvi su ljudi Bosanci? To su najzamršeniji ljudi na svijetu, ni skim se istorija nije tako pošalila kao sa Bosnom. Juče smo bili ono što danas želimo da zaboravimo, a nismo postali ni nešto drugo.

Opširnije...