Izdvajamo

 

Piše Mirsad Glamočanin

 

Allah dž. š. kaže: ''Oni koji imanja svoja na Allahovom putu troše liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. A Allah će onome kome hoće dati i više. Allah je neizmjerno dobar i sve zna.''(El-Bekare, 261) Muhammed a.s. kaže: ''Najbolji čovjek je onaj koji koristi ljudima!''

Ovom prilikom želio bih da se zahvalim svima na ukazanoj pomoći i organizaciji tokom prikupljanja sredstava za ugrožena područja. Svi prilozi koji su ili uplaćeni u fond solidarnosti ili roba koja se nabavljala uručena je ugroženom narodu, na kojoj su neizmjerno zahvalni. Ono što je bitno napomenuti je to da smo dobili informaciju da tom narodu sada poslije povlačenja vode najviše treba ALAT i HIGIJENSKA SREDSTVA.

Akcija prikupljanja pomoći traje do daljnjeg i bit će usmjeravana prema stvarnim potrebama koje će se uspostavljati na osnovu dobivenih informacija iz institucija Islamske zajednice na cijelom području naše domovine.

Za sve one koji žele još da pomognu i da se priključe u toj akciji mogu se javiti u prostoriji medžlisa IZ u Kozarcu ili preko blokova fonda solidarnosti koje možete naći kod svakog imama ovog područja.

 

Spisak dosadašnjih novčanih donacija koje su do sinoć izvršene prema mjestu uplate:

KANCELARIJA MEDŽLISA:

Adžemović Adem 120 KM

Adžemović Osman 200 KM

Adams Jastin 100 KM

Adams Inge 40 KM

Alagić Bego 50 KM

Alić (Adema) Namko 100 KM

Alić (Namke) Mesud 100 KM

Alić (Namke) Mirsad 100 KM

Alić (Namke) Zilhad 100 KM

Alić Asim i Edin 50 EURA

Alić Denis 140.22 CHF (ŽIRALNO)

Alić Enes, Jasmina i Kadira 150 KM

Alić Esad i Emira 50 KM

Alić Jasim i Edin 50 EURA i 5 KM

Alić Suada 20 KM

Alić Senad 100 KM

Alić Fikret 50 KM

Arifagić Abaz 100 KM

Arifagić Ale 100 KM

Avdagić Amina, Ajša, Ismet 30KM

Avdagić Suad 100 KM

Bahonjić Sabit 50 KM

Bajraj Admira 32 EURA (ŽIRALNO)

Bajraj Admira 82 EURA (ŽIRALNO)

Balić Hasan 82,07 GBP

Bašić Fadila 50 KM

Beganović Zehrudin 20 KM

Bešić Asima 20 KM

Bešić Badema 50 KM

Bešić Edhem 50 KM

Bešić Edhem 92.66 CHF (ŽIRALNO)

Bešić Elvir 50 KM

Bešić Eniz 20KM

Bešić Emir 100 USD

Bešić Husein 100 KM

Bešić Ilijaz 30 EURA

Bešić Izet 100 KM

Bešić Kelima 30 KM

Bešić Mehmed i Aida 100 KM

Bešić Nazif i Fadila 100 KM

Bešić (Nazifa) Suad 200 KM

Bešić (Nazifa) Elvedin 100 KM

Bešić (Nazifa) Medina 100 KM

Bešić Redžepi Fatima 10 USD

Bešić Rifet 50 KM

Bešić Semir 100 KM

Bešić Subha 30 KM

Bešić Šemso i Elvedin 170 KM

Bešić Vasif 50 KM

Bešić Vasva 20 KM

Bešlagić Muamer 40 KM (ŽIRALNO)

Bešlagić Muhamed 50 KM

Bilal Šefik 100 KM

Bilal Saudina 1030.93 GBP (ŽIRALNO)

Blažević Ahmed 150 KM

Blažević Enisa 50 KM

Blažević Ifeta i Esad 50KM

Blažić Nada 20 EURA

Chini Jusuf i Anita 100 CHF

Crnić Ismet 50 KM

Crnić Jasim 40 KM

Čaušević Abaz 50 KM

Čirkin Salih 50 EURA

Čirkin Hamdija 50 KM

Čolić Sakib 200 CHF

Čustić Fadil 50KM

Čustić Adevija 50 KM

Ćustić Hasan 50 KM

Dautović Adem 10 KM

Dautović Adnan 50KM

Dautović Hatema 50 KM

Dautović Kelima 100 KM

Dedić Suljo 50 EURA

Demirović Edhem i Besima 100 KM

Demirović Mirza 100 KM

Denić Vahid 50 KM

Denić Ismet 50 KM

Dergić Suad 50 KM

Deumić Asima 20 USD

Deumić Eniz i Emka 200 KM

Deumić Nihad 200 (HR) KN

Dolovac Ismeta 100 EURA

Đonlagić Dedo 50 KM

Đonlagić Kadir 50 KM

Elkaz Hase i Enes 150 KM

Elezović Ramo i Tesma 50 KM

Elezović Vehidin 50 KM

Elkasović Koviljka 95,50 EURA (ŽIRALNO)

Fazlić Zumra 50 KM

Fazlić Kemal 100 KM

Fazlić Samka 100 KM

Familija Jakupović 50 KM

Filović Šerif 20 KM

Forić Hasnija 50 KM

Forić Ibrahim 100 KM

Forić Mehmed 50 EURA

Forić Mirsad 50 KM

Forić Rifet 50 EURA

Forić Suada 50 EURA

Forić Subhija 50 KM

Forić Subhija 100 KM

Garibović Asmir 100 KM

Genc Bilal 80 KM

Glamočanin Mirsad 50 KM

Glamočanin Vedžid 216.42 EURA (ŽIRALNO)

Glamočanin Vedžid 104.64 EURA (ŽIRALNO)

Grozdanić Refija 30 KM

Hadžamović Mehmed 100 KM

Hadžić Asim 100 KM

Hadžić Ekrem 50 KM

Hadžić Elvir 100 KM

Hadžić Muhamed 45 EURA (ŽIRALNO)

Hankić Nedžad 200 KM

Havić Mirhad i Fatimka 300 KM

Hodžić Edhem 100 KM

Hodžić Edina 200 KM

Hodžić Halil i Kelima 50 KM

Hodžić Husein 50 EURA

Hrnić Fikret 20 KM

Hrustić (Omera) Said 340 KM

Hrustić (Omera) Mirsad 230 KM

Hrustić (Omera) Bahrija 50 KM

Hukić Safet 200 KM

Hušić Jusuf 50 KM

Ičić Fehim 100 KM

Ihtijarević Mustafa 20KM

Ilijašević Ines 20 KM

Imširević Husein i Fatka 100 KM

Islamović Teufik 45 EURA (ŽIRALNO)

Jakupović Amela 40 EURA (ŽIRALNO)

Jakupović Dževad-Šurda 100 EURA

Jakupović Elvis 954,77 SEK (ŽIRALNO)

Jakupović Enisa 50 EURA (ŽIRALNO)

Jakupović h. Mahmut 100 KM

Jakupović Hasan 200 KM

Jakupović Jasmin 100 KM

Jakupović Mensur 50 KM

Jakupović Mihriba 100 KM

Jakupović Mirzeta i Mirela 100 CHF

Jakupović Mustafa 50 EURA

Jakupović Sanela 100 CHF (ŽIRALNO)

Jaskić Refik 100 KM

Javor 100 CHF

Javor Ermin i Almedina 50 CHF

Javor Šefik 50 KM

Jukić Jusuf 300 KM

Kahrimanović Edin 140 KM

Kahrimanović Edin 50 EURA

Kahrimanović Emir 100 EURA

Kahrimanović Enes 100KM

Kahrimanović Nedžad 29,99 EURA (ŽIRALNO)

Kahrimanović Rasim 50 EURA

Kahrimanović Sakib i Derviša 100 KM

Kahteran Ifeta 100 KM

Kamerić Aida 50 KM

Kapetanović Zuhra  100 KM

Karabašić Adis 20 EURA

Karabašić Amir 100 KM

Karabašić Besim 100 KM

Karabašić Dževad 100 KM

Karabašić Elvira 230 KM

Karabašić Eniz 100 EURA

Karabašić Jusuf 50 KM

Karabašić Kemal 50 KM

Karabašić Refik 100 KM

Kararić Juso 20 KM

Kenjar Besim 454.81 SEK (ŽIRALNO)

Kenjar Hilmija 100 KM

Kevac Ervina 82 EURA (ŽIRALNO)

Krkić Elvira 50 KM

Krkić Nedžad 100 EURA

Krajišnik Juso 100 KM

Kučković Enver i Merima 500 KM

Kulašić Emir 50 EURA

Kulašić Ibrahim 50 EURA

Kulašić Ramo 50 KM

Kusuran Džemila 20 KM

Kusuran Fikret 100 KM

Kusuran Mirela 100 EURA

Kusuran Muhamed 100 KM

Mahmuljin Amel 100 CHF

Mahmuljin Aziz 200 KM

Mahmuljin Derviš 100 CHF

Mahmuljin Enes 300 KM

Mahmuljin Esad 500 KM

Mahmuljin Lejla 50 EURA

Mahmuljin Safet 200 CHF

Majdanac Naila 100 KM

Matrič Izet 20 KM

Matrić Smail 100 KM

Matrić Suad 50 EURA

Medić Zemka 50 KM

Mehadžić Hamza 10KM

Mehmedagić Arif 50 KM

Mehmedagić Enver 50 EURA

Mehmedagić Fikret 400 KM

Mehmedagić Huse 50 KM

Mehmedagić Idriz 50 KM

Mehmedagić Muhamed 50 KM

Menković Derviša 50 KM

Menković Enes 50 EURA

Menković Nazif 100 KM

Menković Vasif 100 KM

Menković Zikrija i Dževida 117.56 EURA (ŽIRALNO)

Mervan Emsada 50 KM

Motoklub Kula Kozarac 400KM

Mujkanović Elvis i Zahida 100 KM

Mujkanović Fehim 50 CHF (ŽIRALNO)

Mujkanović Izet, Rasma i Azra 100 KM

Mujkić Zemka 50 KM

Muminhodžić Dževad 50 EURA

Muminhodžić Fikret 50 EURA

Muminhodžić Hasema 100 KM

Muratčehajić Abaz ef. 50KM

Murečehajić Sevlija 30 KM

Mušić Ismet 100 KM

Negahadari Mohanad 40 KM

Nakić Mesud-Čećin 100 KM

Okić Zlate 20 USD

Osmančević Derviša 50 KM

Paratušić Mediha 100KM

Pehadžić Abidin 100 KM

Pehadžić Almedina 1000 SEK

Pervanić Muharem 100 KM

Pervanić Atif 100 KM

Poljak Ismal 150 KM

Poljak Sulejman 50 KM

Poljak Enisa 100 EURA (ŽIRALNO)

Saldumović Salko 200 KM

Sivac Diaz 100 KM

Sivac Elvir 50 KM

Sivac Elvir 100 KM

Sivac Ekrem 100 EURA

Sivac (Eniza) Amir 100 KM

Sivac (Elvira) Amir 50 KM

Sivac ( Hamida) Dijaz 20 EURA

Sivac Mirzeta 100 KM

Sivac Said 1000 NOK

Sivac Sanel 100 KM

Smajlović Sajma 20 KM

Softić Dino i Nidala 300 CHF

Softić Emir 100 CHF

Softić Husnija 50KM

Softić Mirzet 200 CHF

Softić (Nedžiba) Nedžad 2000 KM

Softić (Nedžada) Aladin i Elvedin 1000 KM

Softić Samir i Medina 50 KM

Softić Senita 50 EURA (ŽIRALNO)

Softić Suad 100 CHF

Sušić Irfan 100 KM

Šahbaz h. Muhamed 200 KM

Šahurić Kasim 50 KM

Šanta Šefik 50 KM

Šistek Jasmina 93.89 CHF (ŽIRALNO)

Šišić Anes 120KM

Tadžić Amir 100 EURA (ŽIRALNO)

Tadžić Emina, Edina 30 EURA

Tadžić Edhem 100 KM

Tadžić Jusuf 100 KM

Tadžić Safet 50 EURA

Tadžić Sulejman 50 KM

Talić Muharem 193,89 CHF (ŽIRALNO)

Talić Sulejman 150 KM

Turkanović Isak-Bijeli 100 KM

Turkanović Nihad i Nisveta 200 KM

Turkanović Said 50 KM

Turkanović Subha 50 KM

Velić Sakib 100 KM

Velić Maruf 50 EURA

Zejnić Admir i Mersiha 50 KM

Zulić Refija 150 KM

Žerić Ahmet 100 EURA

Žerić Mirzeta 50 KM

Žerić Suvad 50 KM

Žerić Safija 50 KM

Žerić Vahid 50 EURA

Žerić Vehid 50 EURA

DŽEMAT KAMIČANI

Alić h. Ramiz 100 KM

Alić Husein 20 KM

Blažević Musema 100 KM

Ćolić Šaban 40 KM

Đonlagić Abdulah 100 KM

Đonlagić h. Samir 50 KM

Đonlagić Husein 10 KM

Đonlagić Ismal 40 KM

Đonlagić Kemal 20 KM

Đonlagić Meho 60 KM

Đonlagić Pašo 50 KM

Đonlagić Šuhra 20 KM

Fazlić Hamed 100 KM

Fazlić Munira 100 KM

Fazlić Salih-Tale 200 KM

Forić Osme 50 KM

Glamočanin Mirsad  20 KM

Huremović Jusuf 60 KM

Huremović Nijaz 20 KM

Huskić Hamdija 40 KM

Huskić Mehmedalija 40 EURA

Jakupović Džemal 50 KM

Jaskić Smajo i Esma 100 KM

Kahrimanović Ismeta 100 EURA

Karabašić Hilmija 20 KM

Mahić Amir ef. 120 KM

Menković Džemal 50 KM

Menković Jusuf 20 KM

Pidić Nura 20 EURA

Pidić Senad 20 EURA

Pidić Šuhra 100 KM

Terzić Ahmet 20 KM

DŽEMAT HRNIĆI:

Arnautović h. Husein 100 KM

Balić Almir 50 KM

Balić Kadira 50 KM

Dergić Besim 50 KM

Deumić Hajrija 10 KM

Mujkanović Ahmet 50 KM

Mujkanović Hasib 100 KM

Mujkanović Mirza 50 KM

Sivac Džemal 50 KM

Solaković Ismet 50 KM

Solaković Mehmed 50 KM

DŽEMAT TRNOPOLJE:

Alukić Amir 100 KM

Alukić Derviš 100 KM

Alukić Samir 100 KM

Bečić Hamdija 10 KM

Blažević Mirseta 100 EURA

Elezović Ramo 20 KM

Elezović Hase 100 KM

Elezović Šefik 100 KM

Elkaz Osman 500 KM

Garibović Abdulah 30 KM

Garibović Fejzo 20 KM

Grdan Sabahudin 100 KM

Ičić Fehim 20 KM

Ičić Hamdija 20 KM

Kahrimanović Šaban i Azemina 30 KM

Kararić Besim 50 KM

Kararić Hasan 20 KM

Kararić Ifeta 50 KM

Kararić Zumra 20 KM

Nasić Izet 40 KM

Osmanagić Nurija 20 KM

Paratušić Suad i Saud 50 KM

Pihić Mirsad 50 KM

Redžić Juso 50 KM

Sivac Bego 50 KM

Sivac Hamed 100 KM

Sivac Ismal 20 EURA

Sivac Munib 60 KM

Sivac Smajo 200 KM

Trnjanin Fikret 20 KM

Trnjanin Idriz 20 KM

Trnjanin Kemal 20 KM

Trnjanin Midhad 500 SEK

Trnjanin Mujaga 50 EURA

Trnjanin Rifet 50 KM

Turkanović Hase 10 KM

Turkanović Hase 50 KM

Turkanović Huse 50 KM

Turkanović Sulejman 500 SEK

Žerić Ahmet 50 EURA

DŽEMAT BRĐANI:

Balić Idriz 100 KM

Filović Ahmet 100 KM

Hukić Adem 50 KM

Hukić Hilmija 200 KM

Hukić Kasim 100 KM

Pjanić Adem 100 KM

UJEDINJENI DŽEMATI:

Garibović Šaban 30 KM

Hadžić Ahmo 50 KM

Hadžić h. Džemal 50 KM

Hadžić Halil 100 KM

Jakupović Hamo 100 KM

Jakupović Hemo 20 KM

Jakupović Husein 20 KM

Jakupović Jusuf 50 KM

Jakupović Karanfil 20 KM

Jakupović Mustafa 100 KM

Jakupović Mustafa 20 KM

Mehanović Fikret 30 KM

Mujkanović Derviš 100 KM

Šeperović Muharem ef. 20 KM

Velić Ismet 50 KM

DŽEMAT MUJKANOVIĆI:

Crnić Dedo 50 KM

Crnić Muharem 20 KM

Crnić Mustafa 20 KM

Mujkanović Dževad 20 KM

Mujkanović Husein 50 KM

Mujkanović Mevla 20 EURA

DŽEMAT KALATA

Džematlije donirale 930 KM (nema pojedinačnog spiska donatora)

Napominjem da će se spisak onih koji su donirali novac, blagovremeno ažurirati.

 

MIZ KOZARAC

 

 

Ćutanje je teže od laži, jer čak i najveća laž podrazumijeva ma i najmanju mjeru istine, a ćutanje čak i nju ignoriše.

Borislav Pekić