Izdvajamo

Izvršni odbor Medžlisa Islamske zajednice Kozarac raspisuje konkurs za dodjelu stipendija iz Fonda solidarnosti studentima i učenicima srednjih škola shodno na dalje navedenim tačkama:
I
Raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima koji imaju prebivalište na području Medžlisa IZ Kozarac, za akademsku/školsku 2017/18. godine.
II
Visina stipendije će se odrediti prema raspoloživim sredstvima i isplaćivat će se mjesečno za period septembar 2017. – juni 2018. godine (deset mjeseci).
III
Učenici i studenti moraju ispunjavati slijedeće uslove za dodjelu stipendija:

1.da su članovi Medžlisa IZ Kozarac,
2.da su državljani BiH,
3.da imaju mjesto prebivališta na području Medžlisa IZ-e Kozarac,
4.da imaju prosječnu ocjenu iz prethodne godine studija najmanje 7,5, a učenici najmanje 4,0.
5.da imaju status redovnog studenta (samo za studente)
IV
Uz prijavu za dodjelu stipendije, učesnici Konkursa su dužni dostaviti:
1.Fotokopijа indeksа (student) ili dokaz o pohađanju srednje škole,
2.Svjedočanstvo o završenom razredu ili potvrdu o prosjeku ocjena (za studente prve godine prosjek ocjena iz srednje škole),
3.Izjavu da ne prima stipendiju od drugih davalaca stipendije,
4.Kućna lista.
Ukoliko se na konkurs prijavi veći broj kandidata koji ispunjavaju prethodne uslove za dodjelu stipendije od broja obezbjeđenih stipendija prednost će se dati onima koji su:
– slabijeg imovinskog stanja,

– djeca iz šehidskih porodica i porodica ratnih vojnih invalida,

– nosioci nagrada i priznanja sa mektebskih takmičenja, kao i takmičenja u zemlji i inostranstvu iz oblasti nauke, kulture, sporta i umjetnosti,

– svršenicima hatmi

– sa većim prosjekom ocjena.

V
Prijave kandidata na konkurs razmatra i odluku o dodjeli stipendija donosi Izvršni odbor Medžlisa IZ Kozaracu roku od 20 (dvadeset) dana od dana zatvaranja Konkursa, a prema kriterijumima utvrđenim ovim konkursom.
VI
Izvršni odbor će na osnovu dostavljenih prijava na konkurs:
1.odbaciti neblagovremene i nepotpune prijave,
2,odbiti prijave kandidata koji ne ispunjavaju konkursne uslove za ostvarivanje prava na stipendiju,
3.sačiniti bodovnu listu u skladu sa kriterijumima propisanima u ovom konkursu.
VII
Rok za podnošenje prijava na Konkurs je do 18. 10. 2017.. Prijave dostaviti u prostorije medžlisa ili poslati na adresu Medžlisa IZ Kozarac sa naznakom „Prijava na konkurs za stipendiranje“ ul. M. Tita bb, 79 202 Kozarac.

U Kozarcu, 03. 10. 2017.

medzliskozarac.ba


Poziv u akciju za kupovinu zemljišta za proširenje Šehidskog mezarja u Kamičanima

Ubili mi dajdu, ubili i njegovog sina. Ubili sve moje jarane, komšije,prijatelje. Zapalili moju kucu, a i kuce svih mojih dragih. Silovali naše majke,sestre, rodice,žene.

Necu i ne mogu im ni  oprostiti ni zaboraviti.

Ali eto život je kao rijeka,tece i ne zaustavlja se.