Izdvajamo

Advokatski tim predvođen magistrom međunardnog prava iz Velike Britanije, porijeklom iz Kamičana, Fahrudinom Kešićem, čija advokatska firma zastupa MZ Kamičani, predali su 25.11.2019.g. Skupštini grada Prijedora prigovor na osnivanje opštine Omarska na način kako je to navedeno u Elaboratu o opravdanosti teritorijalne promjene grada Prijedora sačinjenog od strane Instituta za naučno-istraživački rad Nezavisnog univerziteta Banja Luka.

Građani MZ Kamičani su željeli da se legalnim putem izjasne o ideji osnivanja opštine Omarska na način kako je to u pomenutom elaboratu navedeno, sto bi značilo značajne promjene teritorijalne oganizacije postojeće MZ Kamičani. Iako se to u elaboratu, možda i sa namjerom, uopšte ne pominje, dio istoga koji se odnosi na teritorij nove opštine Omarska uključuje dijelove sadašnje MZ Kamičani, sto je za stanovnike Kozarca i Kamičana potpuno neprihvatljivo. Takav prijedlog očiglednog teritorijalnog cijepanja Kozarca i Kamičana, koji u ovom teritorijalnom obliku postoje već decenijama, nikako ne može imati bilo kakvu osnovu pa time ni opravdanost na kojoj se čitav elaborat iz Omarske zasniva.

Kao potporu takvom protivljenju građani MZ Kamičani posebno naglašavaju da su na zboru svoje mjesne zajednice održanom 16.11.2019.g. prisutni jednoglasno donijeli odluku kojom se protive elaboratu i pripajanjem velikog dijela teritorije Kamičana novoj “Opštini” Omarska.

Fahrudin Kešić, koji je sa svojim advokatskim timom radio na ovom dokumentu ‘prigovora’ koji je danas upućen u Skupštinu grada Prijedora Ajdinu Mešiću i načelinku Milenku Dzakoviću, istiće da i pored toga što se elaborat iz Omarske poziva i citira Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, istu tumači na potpuno pogrešan i površan način pokušavajući na vrlo

selektivan način opravdati svoje zaključke navodnom brigom za ostvarivanje prava građana uključujući i one koji žive na teritoriji MZ Kamičani ali i drugi mjesta u Kozarcu poput MZ Kevljani.

“Postupajući na takav način autori elaborata iz Omarske ignorišu osnovne postavke evropske povelje za lokalnu somoupravu koja je, kako je to u njenom uvodu i naznačeno, donesena imajući u vidu to da je pravo građana da učestvuju u vođenju javnih poslova demokratski princip koji važi u svim zemljama – članicama Savjeta Evrope. Na istovjetan način se u elaboratu zanemaruje i čl. 1. Povelje koji se odnosi na koncept lokalne samouprave da lokalna samouprava podrazumjeva pravo i osposobljenost lokalnih vlasti da, u granicama zakona, reguliraju i rukovode znatnim dijelom javnih poslova, na osnovu vlastite odgovornosti i u interesu lokalnog stanovništva.”

Mirzet Pajdo Softić, Predsjednik Savjeta MZ Kamičani, istekao je da je zbor građana prema odredbama zakona o lokalnoj samoupravi, na koji se i elaborat vrlo ekstenzivno poziva, jedan od oblika neposrednog učešća građana u lokalnoj samoupravi, pa se, prema tome, mora uzeti kao vrlo mjerodavan u donošenju odluke koje se direktno tiču upravo građana koji čine takav zbor, odnosno, njihov stav, pogotovo jednoglasan, ne smije biti zanemaren.

Gospodin Kešić je jasno iznio svoj stav da ne bi trebalo biti nikakve dileme oko toga da lokalna samouprava organizovana na bilo koji način uključujući i eventualno osnivanje nove opštine ili bilo kakva reorganizacija postojeće strukture lokalne samouprave mora i može biti izvršena samo ako je u interesu lokalnog stanovništva. Obzirom na sadržaj elaborate iz Omarske, građani MZ Kamičani su upravo to lokalno stanovništvo o čijem najdirektnijem interesu se elaborat bavi.

Kešić dodaje da elaborat iz Omarske potpuno zanemaruje te osnovne postavke i ne samo da na taj način krši prava i interes građana MZ Kamičani već svojim zaključkom o tome da inicijativa za teritorijalnu promjenu grada Prijedora, odnosno osnivanje opštine Omarska zadovoljava sve kriterije i standarde predviđene u domaćem i evropskom zakonodavstvu zapravo grubo krši upravo te standarde.

“Prema tome, metodologija primjenjena u elaboratu je u suprotnosti sa razlozima zbog kojih je i donesena Evropska povelja o lokalnoj samoupravi, a što samo po sebi elaborat čini tolikom manjkavim da ne može biti osnovom za nastavak postupka bilo kakvih promjena koje se odnose na MZ Kamičani ili bio koju drugu katastarsku česticu Kozarca.”

“Značajna promjena sadasnje teritorijalne oganizacije Kozarca i MZ Kamičani zasigurno zaslužuje da se posebno obrazloži i da se pruže vrlo jaki razlozi zbog kojih bi eventualno mogla biti opravdana. Takvi razlozi nisu uopšte navedeni i to zbog toga što uopšte ni ne postoje, odnosno nikakav elaborat ne može pružiti dovoljno opravdano obrazloženje, osim, naravno, ako ciljevi elaborata nisu sasvim drugačiji i suprotni interesima građana zbog kojih lokalna samouprava treba i mora postojati. Zbog toga ja smatram da nisu ispunjeni uslovi za osnivanje opštine Omarska na način kako je to navedeno u elaboratu,” dodao je Kešić.

Na pitanje o elaboratu i aplikaciji za osnivanje nove “Opštine Kozarac”, Kešić istiće da se u potpunosti slaže da Kozarac treba da vrati svoju lokalnu samoupravu iz 1963.g. na potpunoj teritoriji koju sada pokriva, ali istiće da je daleko najbolje strateško riješenje da u budućnosti regija grada Prijedora bude “zajednica” opština, kao sto je norma u svim evropskim zemljama.

“Grad Prijedor bi trebao biti sastavljen od pet ili šest opština, uključujući Kozarac, Omarsku, Ljubiju, Prijedor-Centar, itd, kao opštine u sastavu teritorije grada Prijedora. Samo taj model može donijeti dugoročni ekonomski prosperitet cijeloj prijedorskoj regiji, a ujedno i lokalnu samoupravu u Kozarcu. Nesmijemo dozvoliti da izolujemo Kozarac od Prijedora, jer Prijedor je bošnjački grad isto onoliko koliko srpski i hrvatski. Prijedor pripada svim građanima, isto onako kao što i Kozarac pripada svima. Trebamo graditi jak i multietnički Prijedor i multietnički Kozarac, ali zajedno, koji trebaju biti primjer svim drugim gradovima u Bosni i Hercegovini. Treba nam manje birokratije, manje službenika, neradnika, procedura i plata za nerad.”

Nakon svega urađenog, g. Kešić ipak dodaje da je moguće da su ove inicijative za osnivanje opština Kozarac i Omarska samo igre između Dodika i Pavića i da su političke prirode.

“Ako nisu političke igre, onda je prvo trebalo pokrenuti konsultaciju o strateškom reorganiziranju teritorije i regije Prijedora, kao sto sam već rekao. Ali iskreno da vam kažem, bojim se da nasjedamo na političke igre između Dodika i Pavića, tj. SNSD-a i DNS-a, koji se bore za vlast u Prijedoru. Trebamo biti jako pažljivi i ne otvarati pandorinu kutiju. Postoje nesagledive posljedice ako je ovo samo politika. Zato trebamo stručni kadar, obrazovane ljude, ekonomiste, pravnike i biznismene, i trebamo jake predstavnike dijaspore u inicijativnim odborima za formiranje novi opština. Samo će se tako napraviti korak naprijed. A isto tako predlažem osnivanje jedanog stručnog tima eksperata na gradskom nivou, koji bi radili na teritorijalnoj reorganizacije prijedorske regije i osnivanju pet ili šest novi opština na nivou sveukupne teritorije grada Prijedora.”

Ovom prilikom g. Kešića smo pitali i o njegovom mišljenju o ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini. On je naglasio da je odlazak mladi ljudi iz BiH vrlo zabrinjavajući problem za našu zemlju.

“Najveći problem je odlazak mladi ljudi iz ovih sredina, što nije izuzetak u odnosu na susjedne zemlje, ali odlazak iz povratničkih mjesta kao što su Kozarac, Sanski Most i Prijedor se osjeti i to je ono što me zabrinjava. Ovo što sada gledamo sa bh. politikom vodi u ekonomsku propast drzave. Kriva je bezidejna i loša vlast u Sarajevu i u Banjaluci. Samo se radi na dizanju tenzija, nacionalizmu i na ‘stolicama’, tj. gdje se može sjediti i ništa neraditi. Ovako nema napredka. Trebaju nam neki novi ljudi da povedu ovu zemlju u boljem pravcu, tj. mlada stručnija i visoko-obrazovana generacija sa idejama. Svejedno da li to bili muslimani, katolici ili pravoslavci u ovoj drzavi, ova ekonomska situacija je veliki problem za sve nas.”

Kešić je ujedno uputio svim bh. građanima u Bosni i Hercegovini i svijetu čestitku u povodu 25. Novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

“Bosna i Hercegovina će uvijek biti i ostati ono što je oduvijek bila, zemlja sviju nas, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost. Svim nasim kozarčanima i prijedorčanima u domovini i svijetu želim sretan 25. Novembar.”

(APA Media)

Prof.dr. Lavić: RS jeste nastala na genocidu, sigurno nije nastala seobom “ptica selica”.