Izdvajamo

Dana 03.07.2019.godine održan je radni sastanak Inicijativnog odbora za formiranje Opštine Kozarac, sa dnevnim redom:

1.Analiza dosadašnjih aktivnosti Inicijativnog odbora.

2.Dinamika aktivnosti u narednom periodu.

Kroz dosadašnje aktivnosti Inicijativnog odbora izrađen je Elaborat o ekonomskoj opravdanosti formiranja Opštine Kozarac. Elaborat je rezultat višegodišnjeg rada Inicijativnog odbora, i daje cjelovit odgovor na sve kriterije koja postavlja Zakon o lokalnoj samoupravi, a koja se tiču ekonomske opravdanosti i mogućnosti samoodrživog egzistiranja opštine. Na sastanku je istaknuto da je ekonomska samoodrživost bio glavni kriterij zbog kojeg je Vlada Republike Srpske 2001.godine odbila tada podnesenu inicijativu za formiranje Opštine Kozarac. Inicijativnom odboru je prezentovano više od 3500 potpisa građana područja Kozarca, a koji su podržali ovu inicijativu.

Na kraju je usvojen Plan aktivnosti u narednom periodu, sa rokovima izvršenja, kojim je obuhvaćena medijska prezentacija Elaborata i svih ostalih aktivnosti, kao i prezentacija po naseljenim mjestima i dijaspori. Prihvaćen je rok za završetak svih aktivnosti do kraja oktobra mjeseca ove godine, kada bi trebalo izvršiti predaju zahtjeva sa svom pratećom dokumentacijom Vladi Republike Srpske i Gradu Prijedor.

Inicijativni odbor

Često se naši ljudi osječaju uvrjeđenim sa riječi 'dijasporac'. Ovo je večinom slučaj iz razloga nepoznavanja značenja te riječi. Šta ustvari znači 'Dijaspora'

Opširnije...