Izdvajamo

Dana 03.07.2019.godine održan je radni sastanak Inicijativnog odbora za formiranje Opštine Kozarac, sa dnevnim redom:

1.Analiza dosadašnjih aktivnosti Inicijativnog odbora.

2.Dinamika aktivnosti u narednom periodu.

Kroz dosadašnje aktivnosti Inicijativnog odbora izrađen je Elaborat o ekonomskoj opravdanosti formiranja Opštine Kozarac. Elaborat je rezultat višegodišnjeg rada Inicijativnog odbora, i daje cjelovit odgovor na sve kriterije koja postavlja Zakon o lokalnoj samoupravi, a koja se tiču ekonomske opravdanosti i mogućnosti samoodrživog egzistiranja opštine. Na sastanku je istaknuto da je ekonomska samoodrživost bio glavni kriterij zbog kojeg je Vlada Republike Srpske 2001.godine odbila tada podnesenu inicijativu za formiranje Opštine Kozarac. Inicijativnom odboru je prezentovano više od 3500 potpisa građana područja Kozarca, a koji su podržali ovu inicijativu.

Na kraju je usvojen Plan aktivnosti u narednom periodu, sa rokovima izvršenja, kojim je obuhvaćena medijska prezentacija Elaborata i svih ostalih aktivnosti, kao i prezentacija po naseljenim mjestima i dijaspori. Prihvaćen je rok za završetak svih aktivnosti do kraja oktobra mjeseca ove godine, kada bi trebalo izvršiti predaju zahtjeva sa svom pratećom dokumentacijom Vladi Republike Srpske i Gradu Prijedor.

Inicijativni odbor

Kakav sram? Dok danas polugetoizirani Bošnjaci u mimohodu hodaju Prijedorom, iz bašta kafića, smijulje im se saučesnici asasina. Dok LJUDI, jedni uz druge, sa bijelim trakama obilježavaju četvrt vijeka od početka masakra neviđenih razmjera, u Prijedoru se juče slavilo.

Šta se slavilo, zaurlikaće zdrav razum?

Slavila se godišnjica "oslobođenja grada". Dan grada, rekoše.

Zapitajmo gospodu iz Grada Prijedora:

Jel' to dan kada ste ozvaničili ubijanje hiljada svojih sugrađana, među kojima 102 djece, kada ste protjerali i u logore strpali desetine hiljada ljudi?

Jel' to dan kada ste ozvaničili pljačku, paljevinu i nezakonito useljavanje u nesrpske kuće i stanove?

Jel' to dan kada su vam monstrumi postali heroji i "branioci"?

Jel' to dan kada ste obrukali sebe sve do svog šestog koljena i kada ste unizili svoj narod u ime nekakve bolesne ideje?

Jel to dan kad vam je na um pala nacistička ideja da ljudima na kuće stavljate bijele čaršafe, a oko ruku bijele trake, kako bi krvnicima omogućili i olakšali ubijanje?

Jel' to dan kada ste stvorili spiralu zla i mržnje, koja do dan danas usisava u sebe sve što se kreće Potkozarjem?

Jel' to dan kada ste iskopali prvi busen u Tomašici, najvećoj masovnoj grobnici nakon Drugog svjetskog rata?

Jel' to dan od koga vam djeca po svijetu spuštaju pogled i od sramote lažu odakle su?

Jel' to dan kad ste pljunuli po Mladenu Stojanoviću, po partizanskim tekovinama i onako đuture se upisali u četnike krvoloke?

Šta li slavite i obilježavate, doli svoje nemoći, bruke, jada i sramote!?

Dragan Bursać
31.05.2017.