Izdvajamo

 

Hefta u kojoj su počeli jesenji radovi.

Svratio sam malo i do Zanatske radnje Karabašić. Ovdje se radi punom parom, a Amir mi reče da 80% proizvoda ide u druge države.

Juče sam otišao na Poljanu da tražim divljih jabuka i završio kod Jusufa i Senije-Sene Bešić, na jagljetini, a i čorba je bila fantastična.

Na zahtjev porodica Bašić i Mulalić, prošli vikend sam predao 300 KM za Narodnu kuhinju Optimisti u Prijedoru. Melisa Čanić se, u ime Narodne kuhinje zahvaljuje donatorima i dodaje da trenutno imaju 294 osobe na obroku.

Dok sam išao slikati radove na munari kozaruške džamije,  napravio sam i par slika u ovom sokaku do džamije.

Prije dvije hefte sam pisao
Stanovnici iz Starog grada, sokak Paratušići, odlučili su da asfaltiraju ulicu i urade rekostrukciju vodovodne linije. Raja u ovom sokaku su složno prihvatili ideju i svi učestvuju bez uslovljavanja. Sokak je dug 180 metara.
U međuvremenu odbor za ovu akciju su već dogovorili i radovi su počeli. Esad Paratušić kaže da je plan da do idućeg četvrtka završe radovi i da ćemo slikati asfatirani sokak.

Ispod je spisak donatora u ovoj akciji

U džematu Hrnići, sokak Forići-Krkići-Nukići pokrenuta je akcija Asfaltiranje sokaka. Kako mi Nasiha Forić i Fadil Nukić kažu, red je da i oni svoj sokak asfaltiraju, ali sami ne mogu i na ovaj način pozivaju merhametli raju da im, svojim donacijama, pomognu.
Uplate se mogu uplćivati kod Fadila Nukića i Fikreta Krkića, a može i na rčun.

Ispod je spisak donatora:

Krkic fikret i said 3000 km
Krkic salih 1000 km
Nukic fadil 1000 km
Nukic nijaz 1000 km
Foric zlatan 1000 km
N.N 50 km

Džematski odbor džemata Hadžići je pokrenuo akciju prikupljanja sredstava za izgradnju musale u mezarlucima. Pored izgradnje musale planiraju jos da postave cijevi za vodu, prva faza, zatim drenažu, te fasadu na mejtahani i da uklonu živu ogradu i postave novu ogradu.

Poziv džematlijama ostaje do završetka planiranih radova, da svojim prilozima podrže ovu akciju, a isto tako nadaju se da će pomoći i raja iz drugih džemata.

 Ispod slijedi spisak donacija koje su pristigle za Musalu u Hadžićima:

1.Medina (Elifina i Halimova) Hadžic Marošlic 1000 KM

2. Hadzic Zijad i Esma 1000 KM

3. Garibovic Šaban 1000 KM

4 Hadzic Zikrija i Vahida 200 €

5.Hadžic Meho i Amela 1000 KM

6.Hadzic Dijaz i Ramiza 1000 KM

7. Hadžić Adis i Sabrina 200 €

8. Hadzic Amil i Medina 200 €

9. Zibiri Sadin 100 KM

10. Suvad i Sebina Kevac 200 KM

11. Pervanić Kasim 100€

12. Ičic Mujo i Alma 200 KM

13. Hadzic hadzi Hidajet I Rajfa 1000 KM

14. Hadzic Edhem -crni - i Dina 1000 KM

15. Hadžić (Mehmeda Mehina) Senija 1000 KM

16. Jakupović Ibrahim i Fatima 2000 KM

17. Žerić Adem 100 KM

18. Žerić Sanel 100 KM

19. Hadžić Halil i Samka 500 KM

20. Hadžić Redžo i Sadika 1000 KM

21. Menković Šuhra 100 KM

22. Hadžić Amir i Mirzeta 250€

23. Hadžić Izeta Kemal i Emina 500 KM

24. Hadžić Izet i Kelima 500 KM

25. Hadžić hađi Fajka Siba 300 €

26. Garibović Abdulah i Fatima sa djecom 1667 KM

27.Husic Fikreta - Fikra 50€

28.Hukic Hajrudin i Mevlida 50€

29.Garibovic Emir i Jasminka 600KM

30.Hadžić Šabana Razija 1000KM

31.Hadžić Šabana Suvad i Ajša 500KM

32.Sivič Šabana i Razije Suvada 50€

33.Hadzic Damir Ermina i Meris 500€

34.Šahbaz Suvad i Asima 300KM

35. HadžIć Idriza Amir 450 KM

36. Hadžić Idriza Asija 167 KM

37.Hadzic Suljo i Besima 500KM

38.Hadzic Hari i Asmira 500KM

39.Hadzic Šero i Nermina 500KM

40.Hadzic Sulje Nehrudin-Tajci 1000SEK

41.Hadzic Besime Seima 200KM

42.Hadzic Anoniem 1000SEK

43. Harijov Prijatelj iz Syrie 20€


44. Žeric Sanela 50€

45. Hadžić Ismet - Ićo i Enisa 200€

46. Softić Suad i Safija 100 CHF

47.Hadzic hadzi Omer i Seida 100€

48.Klipic Irfan i Nisveta 2000SEK

49.Hadzic Rifeta Nedzad 200KM

50.Hadzic Sefer i Samka 400 $ CAD

51. Kevac Fadil i Nisveta 200 KM

52 Kevac Rahim i Elvir 100 KM

53.Dergic Bahrije Hase sa suprugom idjecom 500KM

54.Garibovic,Huskic Zineta i Meho 100 €

55.Jakupovic hadzi Hamed 50 KM

56.Hadzic Najla Mustafa i Zemira 500 KM

57 Veic Sakib i Dada 500 SEK

58.Garibovic Smaila Subha sa djecom 700KM

59.Mirela Mukhamedova Hadzic 100KM

60. Hadžić Šerifa Enes 200€

61. Fazlić Ismal i Tesmiha 100KM

62. hadzi, hafiz Muhrem ef. Šeperović 100 KM

63.Ramic Hemeda i Fate Tidža 100KM

64. Hadžić hadži. Smaila Husein i Zejna 1000 KM

65. Hadžić N.N 100$

66. Hadžić N.N 100$

67. Hadžić N.N 100$

68. Hadžić Ahmeta Ahmo 100 KM

69. Hadžić Ahme Sejfo i Nasiha 100 KM

70. Hadžić Ahme Dževad i Sija 100 KM

71. Duračak Zahida i Sakib 100 $

72. Brakić Eno i Dževida 500 NOK

73. Hadžić hadži Smaila Idriz i Jasminka 200$

74. Handanagic Enes i Mersiha 100 €

75 .Čolić Ramiz Mirsada 200 €

76. Foric Adis i Almedina 100 KM

77. Khaula 30 $

78.Hadžic Halima Nihad i Sada 1000 KM

79 .Hadžic Nihada I Sade Elvis 1000KM

80.Hadžic Asima Habiba 150 KM

81.Hadzic Nedžad i Dursuma 100 €

82.Hadžic Osmana Edin i Emzada 250 KM
83. Ademi Fuad i Fikra 200 $

84. Senada Hadžić Budimlić 100 KM

85.Džaferović Osman i Fatima 50 KM

86.Hadžić Emsud i Sebiha 200 CHF

87.Hadžić Admir -Atko-i Samira 500€

88.Hadžić Enes i Jasminka 300 KM

89.Blažević Anel i Aida 400 KM

90. Hadžić Nisvet i Nerminka 400 KM

91.Rahmetli Softić Avdija --Asim-- 1000 KM

92.Rahmetli Softic Subha 1000 KM

93.Mujkanovic Nijaz i Firdesa 1000 SEK

94.Hadžic Refika i Bilke Amir i Azra 150 €

95.Hažić Juse Rajfa 100 $

96.Hažić Juse i Rajfe Senita 100 $

97.Kenjar Mirsad i Šefika 200KM

98. Hodžić Bahrija i Namka 100 €

99.Ćeranić Alen i Benjamin 100 €

100.Pervanić Šerif i Smaila 100 €

101.Pervanić Lejla i Nejla 100€

102. Pervanić Merjan 50 KM

103.Jakupović Eljub i Mevla 300 KM

104. Garibović Hasan i Feza 600 KM

105. Hadžić Šabana Osman i Dervša 200 KM

106. Bašić Hameda Ilijaz i Zlate 500 KM

107.Blažević Emira 50 €

108.Hadžić Kanbera I Džule Emir 1100 KM

109.Hadžić hadži Džemal i hadžinca Vahida 500 €

110.Jakupović Šerifa Bahrija i Safija - Safa- 200 KM

Prije par mjeseci pisali smo o akciji u Džematu Kozaruša, za renoviranje munare na kozaruškoj džamiji. Akcija teče dosta dobro a dokaz je i to da su prije dva dana počeli radovi na renoviranju munare.
Akcija traje do završetka radova.

Ispod objavljujemo spisak svih donatora za munaru. Napomena: ako uočite bilo kakvu grešku javite se efendiji ili džematskom odboru.

ELVIR KULAŠIĆ 77 EU
ČAUŠEVIĆ ALMA 50 EU
VELIĆ EMIL I ALMEDINA 300 KM
BATIĆ REDŽEP 500 KM
ŽERIĆ SUAD 350 KM
BAŠIĆ ŠUHRA 100 KM
MEDIĆ AJŠA 100 KM
KULAŠIĆ RAMO 50 KM
BLAŽEVIĆ REDŽEP 234 KM
ŽERIĆ MIRZET 1200 KM
ŽERIĆ HARIS 800 KM
ŽERIĆ MUHAMED 100 KM
GRABIĆ MAHMUT 100 KM
ČAUŠEVIĆ ŠEHIZA 150 KM
BEŠIĆ ŠEFKA 1000 KM (PRED DUŠU BEŠIĆ ŠERE)
BEŠIĆ ŠEFKA 500 KM( PRED DUŠU RODITELJA ALIJE I HANKE)
BEŠIĆ ŠEFKA 500 KM ( PRED DUŠU BRATA SULEJMANA I SNAHE MELEĆE)
TAHIROVIĆ ISMET 100 KM
DAUTOVIĆ ASIMA 194 KM
RAZIĆ EMINA 100 KM
VELIĆ MUHAREMA 120 KM
ČIRKIN SALIH 100 EU
DJECA 1000 KM (PRED DUŠU RODITELJA HODŽIĆ MUHAREMA I VAHIDE)
BAJRIĆ NISVETA,NIHAD I ZEJNA 350 KM
GROZDANIĆ SABAHUDIN I MINKA 700 KM
MUŠIĆ ISMET I LUTFA 400 KM
BEŠLAGIĆ NAIMA 200 KM( PRED DUŠU EMANA I HATE)
HUŠIĆ EMIN 150 KM PRED DUŠU HATKE
DEUMIĆ DERVIŠ 100 EU
GRABIĆ MERSIHA 300 KM
GLAMOČANIN MUSTAFA 300 KM
HRNIĆ ENES I FIKRET 300 KM
MUJKIĆ VASIF 100 CHF
TRNJANIN RASIM 100 KM
ŽERIĆ HUSEIN 100 KM
GLAMOČANIN SEDIJA 200 KM
MEMIĆ ELVEDIN 100 EU
MEMIĆ MEHMED 50 KM
MURATČEHAJIĆ MUJO I SAJMA 100 EU
MURATČEHAJIĆ MIRZET 100 CHF
BAŠIĆ MUHAMED 100 KM
KOČANOVIĆ EMIR I SAJMA 50 KM
MESIĆ ELVEDINA 200 EU
MESIĆ EMIL 50 EU
ČAUŠEVIĆ MESUD I SUBHIJA 250 EU
GARIBOVIĆ ALIJA 50 EU
GARIBOVIĆ TEHVIDA 100 KM
GARIBOVIĆ SABAHETA I SAMIR 100 KM
ŽERIĆ MIRSAD 190 KM
FORIĆ EDHEM 200 KM
HUŠIĆ EKREM I FATIMA 500 KM
GLAMOČANIN VEDŽIH 300 KM
KULAŠIĆ IBRAHIM 100 EU
ŽERIĆ DŽEVAD I MIRSADA 400 KM
DEUMIĆ SAID I ASIMA 200 USD
DEUMIĆ ILIJAZ 100 USD
DEUMIĆ BESIM 100 KM
DEUMIĆ MEHEMED 100 KM
GRABIĆ - ODOBAŠIĆ SABINA 150 KM
BEŠIĆ NIJAZ 200 KM (PRED DUŠU MAME ASIME)
BEŠIĆ NIJAZ 200 KM
FORIĆ ADIS 100 CHF
KULAŠIĆ TAHIR I IZETA 100 EU
KULAŠIĆ SENADIN I SELMA 100 EU
JASKIĆ NAMKA 100 KM
FORIĆ LUTVA 50 EU
ŽERIĆ DERVIŠ 100 KM
TALIĆ ALIJA 500 KM
ŽERIĆ-AVDAGIĆ ADISA 100 KM
PRIJATELJI 20 EU (PRED DUŠU HAMIDE AVDAGIĆ)
HUŠIĆ BENJAMIN 200 KM
KULAŠIĆ HAMED I SAMKA 300 KM
JAKUPOVIĆ ZLATA 100 CHF
BEŠIĆ HALID 200 KM
BEŠIĆ SAMKA 50 KM
MAHMULJIN EMIR I AMIR 550 KM
OMERBAŠIĆ ILIJAZ 100 KM
JASKIĆ EKREM 150 EU
BEŠIĆ MUNIB 1000 KM
BEŠIĆ DURSUM 500 KM
ŽERIĆ EKREM, SIN OMER I PORODICA 300 KM
MAHMULJIN ISMETA 100 KM
BLAŽEVIĆ AMRA I OZKAN MURAT 100 EU
BLAŽEVIĆ SENAD 50 EU
BLAŽEVIĆ NIHAD I HALIDA 150 EU
MAHMULJIN ASIJA 100 KM
BAŠIĆ NEVRES I ARMINA 50 KM
BALIĆ MUHAREM 50 KM
BALIĆ ENIZ 50 KM
BALIĆ MIRZA 50 KM
MAHMULJIN ALMIR 1000 KM
MAHMULJIN NASIHA 1000 KM
MAHMULJIN NASIHA 1000 KM (PRED DUŠU MAHMULJIN PAŠE)
GROZDANIĆ BEHLIL 300 KM
MAHMULJIN NASIHA 1000 KM (PRED DUŠU DEUMIĆ ZLATKE)
MAHMULJIN NASIHA 500 KM (PRED DUŠU MAHMULJIN LATIFA)
MAHMULJIN NASIHA 500 KM (PRED DUŠU MAHMULJIN HATIDŽE)
MAHMULJIN NASIHA 500 KM (PRED DUŠU BEŠIĆ HUSEINA)
MAHMULJIN NASIHA 500 KM (PRED DUŠU BEŠIĆ TAHIRE)
BATIĆ SADA 200 KM
TALIĆ HUSEIN 100 KM
BATIĆ DEVLETA 100 KM
ŽERIĆ MESUD 200 KM
MEMIĆ RASIM I HANUMA 500 USD
MELKIĆ SAKIB 200 KM
MELKIĆ MIRHET 200 KM
DEUMIĆ MINA 100 KM
OMERBAŠIĆ NAMKA 100 KM
ČAUŠEVIĆ ŠERIF 300 KM
REDŽIĆ MUJO 200 KM
KRAJŠNIK HALID 200 KM
MAHMULJIN AZIZ 200 KM
HALILOVIĆ ZIJAD I JASMINKA 200 EU
HALILOVIĆ DINO 100 EU
EMIL AMAN 100 EU (PRED DUŠU ISMETA I MUHIBE)
DEOMIĆ SMAIL 50 EU
DEUMIĆ ESAD I REFIKA 500 KM
ČATIĆ JASMIN 50 EU
BEŠIĆ BADEMA 200 KM
MEHMEDAGIĆ ZUFER 100 KM
HALILOVIĆ HUSEIN 200 EU
HALILOVIĆ IBRAHIM 100 EU
DEUMIĆ VASIF 240 KM (PRED DUŠU ISLAMA)
HRNIĆ SAMIK 100 EU
KULAŠIĆ HASAN I HANUMA 200 KM
KULAŠIĆ FEVZIJA 100 KM
BEŠLAGIĆ SENAD I NASER 100 USD
BATIĆ BAHRIJA I FATIMA 348 KM
MUJKANOVIĆ EDHEM 50 EU
DEUMIĆ HALID 50 KM
NOVLJANIN IZETA 50 KM
VELIĆ FIKRETA 50 KM
SOFTIĆ FAHRUDIN I SAMKA 200 KM
BATIĆ SIFETA 200 KM
BEŠIĆ ENVER 100 KM
MAHMULJIN HUSNIJA 500 KM
BEŠIĆ IRFAN 50 EU
BEŠIĆ ASIM 500 KM
BEŠIĆ MIRSAD SA PORODICOM 200 KM
JAKUPOVIĆ-ORUĆ RIFETA 100 KM
KAHRIMANOVIĆ-ORUĆ IFETA 100 KM
HADŽIĆ SADA 400 CHF
BEŠIĆ SUBHA 100 KM
ŽERIĆ MIRHET 200 KM
MELKIĆ EDIS 100 KM
HRNIĆ BEGIJA 200 KM
BEŠIĆ ARMIN 100 KM
BEŠIĆ UZEJR I SUADA 300 EU
BEŠIĆ SEAD I HIDA 500 KM
KUSURAN ALIJA 400 KM
DEUMIĆ ENIZ 116 KM
DEUMIĆ FERID 100 USD
DEUMIĆ BAHRIJA 100 USD
DEUMIĆ AMIR 100 USD
BATIĆ JASMIN I HANUMA 500 EU
ORUĆ MIRNES 1000 EU (PRED DUŠU ORUĆ MEHE)
MAHMULJIN LATIF 200 KM
MUJKANOVIĆ BEGZA 50 KM
VELIĆ KASIM I MINA 100 KM
ORUĆ MIHRET 1000 EU (PRED DUŠU ORUĆ MEHE)
MAHMULJIN ĐEMAL 100 KM
MERVAN SEJDO 100 KM
VOJNIKOVIČ-MAHMULJIN ISMETA 1000 KM (PRED DUŠU IDRIZA I FEHIME)
VOJNIKOVIĆ-MAHMULJIN ISMETA 1000 KM
DEUMIĆ ELVIS 500 KM
HUSIĆ MUHAMED 200 KM
ORUĆ SEIDA 2000 KM (PRED DUŠU ORUĆ MEHE)
GRABIĆ MEHO 200 EU
MAHMULJIN SENAD 20 KM
KANURIĆ ADIL 100 KM
HRNIĆ-KULAŠIĆ RIFETA 100 EU
ČAUŠEVIĆ ARMIN 100 KM
ORUĆ SENADA SA UNUČADIMA 500 KM
MUJČIĆ MIDHAT 100 EU
SOFTIĆ ELVIS 50 EU
DEUIMIĆ IFETA 50 EU
DEUMIĆ MEDIHA 150 EU
BLAŽEVIĆ NIHAD 400 KM
MAHMULJIN SAFET 400 KM
KULAŠIĆ MESUD 200 KM
DEUMIĆ RAZA 100 KM
MUJDŽIĆ ISAK I MELIHA 800 KM (PRED DUŠU ORUĆ MEHE)
SOFTIĆ ELVIR 195 KM
KULAŠIĆ FADIL 100 KM
OMERBAŠIĆ RIFET 100 KM
OMERBAŠIĆ DENIJAL 100 KM
HUŠIĆ MEDIHA 400 KM
HUŠIĆ SAKIB 200 KM
HUŠIĆ REFIKA 1000 KM
HUŠIĆ REFIKA 1000 KM (ZA ALEM NA MUNARI)
ŽERIĆ EDIN 300 KM
MAHMULJIN MEHEMED 195 KM
MAHMULJIN HATEMA 195 KM
DAUTOVIĆ IDRIZ 500 KM
BEŠIĆ EMIR 150 KM
BEŠIĆ SEMIR 150 KM
BLAŽEVIĆ EMSUD 100 KM
ČORALIĆ HASAN 100 KM
ČAUŠEVIĆ ELVIS 1000 KM
MAHIĆ MIRHAD 100 KM
DEUMIĆ SENAD 200 KM
BLAŽEVIĆ HAJRUDIN 100 KM
JUSUFSPAHIĆ ARMIN 390 KM
FAZLIĆ SAMKA 50 KM
DAUTOVIĆ ZILHA 600 CHF (PRED DUŠU DAUTOVIĆ MUHAREMA)
DAUTOVIĆ MIRZET I MELISA 500 CHF
DAUTOVIĆ ADNAN I EMIN 100 CHF
HRUSTIĆ ALMIR 200 KM
BLAŽEVIĆ HUZEIR I EDIS 1000 KM
BLAŽEVIĆ NEDŽAD 1000 KM
BLAŽEVIĆ SENAD 100 KM
KADIRIC IBRAHIM SAFIJA 100 KM
HUREMOVIĆ ILIJAZ 100 KM
TRNJANIN VAHID 200 CHF
DAUTOVIĆ EMIR 1000 KM (PRED DUŠU DAUTOVIĆ BAHRIJE)
DAUTOVIĆ VASVA 200 KM
CRNIĆ EMIR I INDIRA 100 EU
CRNIĆ ASMIR I ALIJA 40 EU
KARABAŠIĆ BAHRIJA 100 EU
HUKIĆ AMIRA 100 EU
CRNIĆ HARE 100 EU
DAUTOVIĆ DALIJA 100 KM
ČIRKIN OSMAN 200 KM
N.N. 150 EU
DAUTOVIĆ BESIMA I BEJDO 500 EU
HAFIZOVIĆ ALADIN I NERMINA 200 EU
ZULIĆ SAMIR I INDIRA 100 EU
OMERBAŠIĆ ASIMA 100 EU
MUŠIĆ OMER 100 EU
OMERBAŠIĆ NERMIN 100 EU
KULAŠIĆ ALMIR 100 EU
KUSURAN ELMISA 400 KM
DEUMIĆ ISMET 300 KM
CRNIĆ BUJUPI SEMIJA 100 KM
FUDBALSKI KLUB SV EBU HANIFE. AUSTRIJA 1200 KM
BLAŽEVIĆ EKREM 50 EU
HRNIĆ MIRSADA 50 KM
MEMIĆ ADMIR 1000 KM
MUJAGIĆ HATEMINA 50 EU
MEHMEDAGIĆ FERID-LEKA 150 EU
BLAŽEVIĆ MIRSAD 100 KM
ŽERIĆ VAHID 100 KM
ŽERIĆ VEHID 100 KM
MAHMULJIN NIHAD 100 KM
BEŠIĆ BAHRIJA 1000 KM
GRABIĆ SAFET 150 KM
KOPIĆ IBRAHIM 50 KM
SUŠIĆ SEJAD 100 KM
ALIĆ REDŽEP 200 KM
BLAŽEVIĆ ISMET 50 KM
DAUTOVIĆ SADA I LATIF 100 EU
BLAŽEVIĆ ENO 100 KM
ČAUŠEVIĆ ABAZ 100 KM
OMERBAŠIĆ TEUFIK 100 EU
OMERBAŠIĆ ZIJAD 100 EU
OMERBAŠIĆ JASMIN 50 EU
ALIĆ JASMINA 50 EU
GRABIĆ ISMET 100 KM
HALILOVIĆ ZILHAD 100 KM
HASANAGIĆ TIMKA 100 KM
ELKAZ EDHEM 200 KM
KAHRIMANOVIĆ OSMAN 700 KM
BLAŽEVIĆ ZEJNA 50 KM
KESIĆ AIDA 50 KM
BLAŽEVIĆ NEZIR 200 KM
SALEŠ AJKA 100 KM
HUŠIĆ ADEM 50 EU
DEUMIĆ ADNAN, AMELA,AMNA I HANA 200 KM
DEUMIĆ ISAK 300 KM
ŽERIĆ NIHAD 200 KM
DEUMIĆ IZET 100 EU
N.N. 300 KM I 150 EU

GROZDANIĆ KADIR   300 KM

Akcija asfaltiranje puta kroz Duračke, traje već 3 godine dana. Još jednom poziv raji, koji imaju svoju zemlju pored ovog puta, da urede prilaz sa puta na svoje zemljište (naprave ćuprije). Nadamo se da će ove godine i Duračci biti asfaltirani
Akcija asfaltiranje puta kroz Duračke, traje već 3 godine dana.
Prvo dase zahvalimo svima koji su se odazvali na ovu akciju za asfaltiranje puta kroz Duračke blizu smo ostvarenja našeg cilja ali nažalost još nam treba novčanih srestava pa bujrum pozivamo naše mještane dase jos malo angažuju unaprjed hvala

Spisak donatora:

1 ADMIR DURAČAK 2911,9 KM
2 ENVER DURAČAK 200 KM
3 DŽEMILA SUŠIĆ 100 KM
4 DAMIR DURAČAK 2830 KM
5 EMIRA KAHRIMANOVIĆ 100 KM
6 ZVONKO PARAŠ 199 KM
7 PERO PARAŠ 194 KM
8 DŽEVAD I RAZA ZULIĆ 214 KM
9 EMIRA DURAČAK 1683 KM
10 DŽENAN HODŽIĆ-DURAČAK 1683 KM
11 VASVA CRNIĆ 168 KM
12 SENADA KARABAŠIĆ 500 KM
13 NIHAD KARABAŠIĆ 200 KM
14 ADNAN KARABAŠIĆ 340 KM
15 ŠUHRA MUJKANOVIĆ 170 KM
16 SADIJA GLAMOČANIN 363 KM
17 VEDŽIB GLAMOČANIN 182 KM
18 JASMINA SELIMOVIĆ 1100 KM
19 HARIS DURAČAK 3660 KM
20 IZETA DURAČAK 1000 KM
21 MUAMER DURAČAK 2000 KM
22 MIDHAD PIHIĆ 50 KM
23 ZIJAD JAKUPOVIĆ 100 KM
24 NIHAD DURAČAK 1000 KM
25 ŠERIF JAKUPOVIĆ 100 KM
26 NEDŽAD DURAČAK 1941 KM
27 MEVLIDA DURAČAK 203 KM
28 BENJAMIN DURAČAK 194 KM
29 DENIJAL DERGIĆ 200 KM
30 NEDŽAD MURANOVIĆ 606 KM
31 RASIM ILJASI 300 KM
32 ADMIRA DURAČAK 970 KM
33 DINKA DURAČAK 1005 KM
34 RD 50 KM
35 NERMIN DURAČAK 1000 KM DOPLATA 2000KM
36 LEILA DURAČAK 388 KM
37 SAMIR KLIPIĆ 540 KM
38 ENVER DURAČAK 2885 KM
39 ELZAD MURANOVIĆ 200 KM
40 BESIM MURANOVIĆ 200 KM
41 SEJAD DURAČAK 2080 KM
42 KASIM NAKIĆ 100 KM
43 ABAZ NAKIĆ 100 KM
44 HAMDIJA SUŠIĆ 200 KM
45 MIDHAD PIHIĆ 100 KM
46 MUSTAFA ARNAUTOVIĆ 200 KM
47 MEHO ORUČ 166 KM
48 BEHLIL GROZDANIĆ 50 KM
49 AMELA KUSURAN 300 KM
50 AZRA KUSURAN 1000 KM
51 DAMIR I EMIN KUSURAN 1000 KM
52 AMILA KUSURAN 1000 KM
53 RAŠID I EDINA PILIPOVIĆ 700 KM
54 VAHIDA ČIRKIN 388 KM
55 ZIJAD NUKIĆ 250 KM
56 DURSUM IČIĆ 500 KM
57 DIJAZ DURAČAK 1000 KM
58 ALEN DURAČAK 2000 KM
59 SAFET I MIRSADA MAHMULJIN 169 KM
60 DERVIŠ I SADIJA MAHMULJIN 169 KM
61 SEAD ALAGIĆ 2000 KM
62 EŠEF ĐENANOVIĆ 1000 KM
63 NIHAD BLAŽEVIĆ 194 KM
64 ILIJAZ DURAČAK 3000 KM
65 HUSEIN DURAČAK 1000 KM
66 SENAD DURAČAK 500 KM
67 NARCIS DURAČAK 2000 KM
68 ZLATA GUTIĆ 300 KM
69 MUAMER DURAČAK 1000 KM
70 DURSUMA PARATUŠIĆ 970 KM
71 SAKIB DURAČAK 3000 KM
72 IFETA KAHRIMANOVIĆ 100 KM
73 SUTKA PARATUŠIĆ 1941 KM
74 SENAD SOFTIĆ 694 KM
75 JUSUF MURANOVIĆ 100 KM
76 EDIN DURAČAK 1500 KM
77 FIKRET GROZDANIĆ 211 KM
78 SALIH KAHRIMANOVIĆ 194 KM
79 DŽEMILA SUŠIĆ 200 KM
80 VIDA GAGIĆ 300 KM
81 MILEVA PARAŠ 200 KM
82 DERVIŠ ALIČKOVIĆ 84,50 KM
83 NIJAZ MUJKANOVIĆ 100 KM
84 AIŠA BALIĆ 194,14 KM
85 MEHO ZULIĆ 500 KM
86 ZILHAD NUKIĆ 907 KM
87 DŽEVAD HRNIĆ 100 KM
88 AMIR MUJKANOVIĆ 198 KM
89 TEHVIDA MUJKANOVIC I ARIFA DAUTOVIC 224 KM
90 NASIHA I DZEMAL ŽERIĆ 161 KM
91 TIMA HRNIĆ 97 KM
92 DAMIR KUJUNDZIC 485 KM
93 ADIAN I MINA DURACAK 970 KM
94 SENAD DURAČAK 500 KM
95 JASMIN I MERIMA ARIFAGIC 300 KM
96 EMIRA DURACAK 200 KM
UKUPNO 70347,9 KM

Danas na četvrtku manje raje u poređenju sa juli i august mjesecom, ali ipak bilo nas je.

U nastavku slijede slike koje sam danas pravio

To je to za ovaj četvrtak, a do sljedećeg, pozdrav iz sveee snage!

Nijaz - Caja Huremović

Još samo ovo: Mi rijetko živimo, mi očekujemo da ćemo živjeti.

Mislim na moju djecu, mislim na djecu cijelog svijeta. Oni su nevini. Ne bi ih trebalo hraniti mržnjom pa da sutra postanu gori od onih koji su nam napravili toliko zla.

Ipak...Ipak treba im reci da bar znaju. Ne moraju niti da mrze niti da praštaju.

Oni to ne mogu za nas uciniti ali moraju znati da im se isto to može desiti.