Izdvajamo

Hefta u kojoj su poljoprivrednici koristili lijepo vrijeme za radove na njivi. Nekih posebnih dešavanja nije bilo.

Sjećanje na 09.juli 1992.  dan koji je ostao zapamćen po zločinu koji je počinjen u Duračcima, Muranovićima, Matrićima, Elezima, Hodžićima...Čini mi se da je i kod naše raje zaboravljen. Volio bi da nisam u pravu.

U nedelju 5.jula, kozarački motoristi su sa prijateljima iz Sarajeva i Travnika, organizovali krstarenje Kozarom. Poslije krstarenja nastavili su druženje na Poljani kod Jasmina Jakupovića.

Žene iz Udruženja žena Kamičani 2015, jedan dan su se družile na Poljani, kod Murise Softić. Oduševljene boravkom u prirodi i već planiraju novi izlet.

Isti dan biciklisti su krstarili Kozarom.

Vikendom je na Poljani više raje nego u čaršiji. Raja koristi slobodno vrijeme za šetnju u prirodi.

Ove hefte sam slikao bašte i plastenike. Kod Salihe i Jure Ružicki, ispred kuće lijepo cvijeća, a iza lijepa bašta. Jure mi kaže da očekuju puno bostana i dinja.

Kod Nerke i Hare Hodžić sam bio prije par hefti i slikao voćnjak. Obećao sam svratiti kad ljiljani procvjetaju. Pored svake voćke su žuti ljiljani.

Moj komšija Vahid Softić je, u ponedeljak 06.jula, proslavio svoj 80.rođendan. Vajkanu želim sretan rođendan, a njegovoj ženi Ismeti, da je njen muž sluša još puno godina.

Na putu iz Kamičana prema Kozarcu, pored puta izloženi, paradajz, paprika, patlidžani, krastavci..., proizvodi iz bašte i plastenika od Šeherzade Huskić.

Mira i Hamdija Joldić su otišli u Ameriku na mjesec dana. Korona ih je zadržala više od četiri mjeseca. Juče su se vratili i prvo su se zaustavili u čaršiji da pozdrave raju pa će svojoj kući.

Kod Zejne Memić takođe, plastenik za primjer. Ona mi priča da ovaj plastenik imaju tek godinu dana i da još uče.

Kod Suade Žerić sam bio par puta, ali uvijek u nevrijeme, kad je plastenik poluprazan. Ovaj put sam došao na vrijeme. Jedan od najuređenijih plastenika. Suada mi pokazuje paprike i kaže da je sve obrano, a ja vidim toliko paprika kao da ih nije nikako brala.

Paprika bude do novembra mjeseca, a paradajza dvije sorte, izuzetno kvalitetnog i bude ga do kraja septembra. Kaže da nema problema sa tržištem, uspjeva sve prodati.

Pšenica u ovom djelu Kozarca, je dosta dobrog roda.

Juče sam išao u Kiliće, pa do potoka Vrioska. Tamo su počeli radovi na sanaciji korita Vrioske, i mostiće preko riječice. Vrioska je nekad bila puna vode, a danas je korito suho od mostića koji se urušio.
Ahmo Kilić mi je pokazivao put do Vrioske. Put je više nego loš, sve je zaraslo. Vjerujem da se ovi putevi u zadnjih 30 godina nisu popravljali niti živice sječene. Ahmo mi priča da se ovim putevima, prije rata, hodalo u papučama, a danas teško i u čizmama.

Izuzetno lijepo mjesto, ali zapušteno i vlasnici zemlje jako teško dolaze do svoje zemlje.
Čišćenje korita vrioske i izgradnja novog mosta preko, olakšaće, vlasnicima zemlje prilaz.

Prošle hefte smo pisali o Sanelu Grabiću. Pomoć stiže i u narednom periodu ćemo objaviti spisak donatora. Ovaj put molba za donatore. Pri uplati donacije navesti naznakom "pomoc Sanelu Grabicu".

Prošli četvrtak sam pravio članak o rekonstrukciji Mutničke džamije i danas u razgovoru sa Jasmin ef. sam saznao da se narod počeo odazivati i uplaćivati svoje novčane priloge. Sama činjenica, kako mi je rekao da je u periodu od četvrtka do četvrtka skupljeno preko 15.000 KM, dovoljno govori da se želi što više urediti Mutnička džamija, te će se u tom pogledu ako Bog da nastaviti sa daljim radovima. Zato koristim i ovu priliku da pozovem i ostale koji se do sada nisu uključili, da se uključe i budu dio ove akcije.

Na kraju članka možete pogledati video, Otvorenje Mutničke džamije, 23. 07. 2005.

U nastavku pogledajte spisak donatora za rekonstrukciju Mutničke džamije:

N.N. - 2.000 KM

Ismet (Car) i Begzada Muminhodžić - 2.000 KM

Jasmin-ef. i Elvedina Glamočanin - 1.000 KM

hadži Rahima (rođ. Mehmedagić) Bešić - 1.000 KM

hadži Rahima (rođ. Mehmedagić) Bešić pred dušu rah. hadži Muharema (Ibrahim) Bešića - 1.000 KM

hadži Rahima (rođ. Mehmedagić) Bešić pred dušu rah. Arifa (Sejdo) Mehmedagića - 1.000 KM

hadži Rahima (rođ. Mehmedagić) Bešić pred dušu rah. Mine (rođ. Mujčić) Mehmedagić - 1.000 KM

Bešić (Adem) Nihad pred dušu rah. roditelja Bešić Adema i Safete - 1.000 KM

Bešić (Adem) Nedžad pred dušu rah. roditelja Bešić Adema i Safete - 1.000 KM

Bešić (Adem) Edin pred dušu rah. roditelja Bešić Adema i Safete - 1.000 KM

Bešić (Adem) Edina pred dušu rah. roditelja Bešić Adema i Safete - 1.000 KM

Kulašić (Himzo) Albin - 500 EURA

Bešlagić Murfeta i Halid - 500 KM

Kulašić (Ahmet) Emil - 100 EURA

Omerović Belmin i Benjamin – 100 EURA

Kusuran Zijad - 100 KM

Jakupović Meliha - 100 KM

Muheljić Fatima - 50 KM

Bešić Hava - 50 KM

Mehanović Ilijaz - 50 KM

Sejad i Indira Softić sa djecom - 50 KM

Donacije za proširenje Šehidske džamije u Kamičanima (2019-2020.)

Vakifi Iznos u (KM)
Abdurrahman (musafir iz Tuzle) 200
Alagić (Almedina) Benjamin 100
Alić (Huseina) Emir 97
Alić (Ibrahima) Asima 390
Alić (Ibrahima) Meho i Muhiba 1000
Alić (Idriza) Ilijaz 195
Alić (Kasima) Ismet 195
Alić (Rame) Fehima-Nura 1000
Alić (Rasima) Asim i Hate 1000
Alić hadži Mevla 390
Alić hadži Ramiz i hadži Nasiha 1000
Alić Kemail i Mina 500
Alihodžić (Juse) Elvis 1000
Arifagić Sefer i Refija 100
Avdagić Ferid, Bahra, Nazif i Dursuma 485
Bahonjić (Huseina) Besim 487
Bajraktaraj Sejada 48
Balić Adem i Sada 200
Bašić Ilijaz i Zlate 2000
Bečić Hasan i Senija 400
Bečić Senada 50
Bešić (Bahrije) Anel 975
Bešić (Ibrahima) Namka 1000
Bešić (Jusufa) Bahrija i Bahrija-Bahra 975
Bešić (Šere) Šefka 200
Bešić Fadil i Enisa 470
Bešić hadži Mujo i Bahra 17870
Bešić Kelima 50
Bešlagić (hadži Muharema) Šaha 1000
Bešlagić Bejdo i Šaha 54200
Bešlagić hadži Naila 97
Blažević (rođ. Kahrimanović Abaza) Emira 475
Blažević Almir 200
Blažević hadži Musema 100
Čirkić Nijaz i Maida 1750
Čirkin (Ale) Almina 100
Ćolić hadži Sefer i Mina 780
Ćolić Kasim 195
Ćuskić (Bajre) Enver i Bahrija 380
Ćuskić Kemal 390
Dautović Amar 500
Dautović Emira 500
Denić (Mustafe) Sajima 975
Denić Bahrija i Zineta 1000
Duraković Bajro 100
Džaferović Suad i Hidajeta 1000
Elkasović (Saliha) Adem 1000
Elkaz (Hasiba) Hase 500
Elkaz Ismet i Asima 485
Elkazević Ekrem 50
Fazlić Isak 100
Filović (Šabe) Adil 500
Forić (rođ. Kenjar Muharema) Emina 4550
Forić (hadži Muharema) Rasema 1000
Forić Adis i Almedina 200
Forić Amel 20
Forić hadži Osme 1000
Forić Ibrahim 1000
Forić Meho i Hasnija 100
Forić Muhiba 100
Forić Mustafa 1000
Forić Suada 300
Forić Taib 500
Forić Vasif i Safeta 200
Garibović (Fehima) Husein 500
Garibović (rođ. Kenjar Hasana) Zumra 1000
Garibović Senad 200
Grbić (Osme) Edita 570
Gutić (Atifa) hadži Fatima 975
Gutić Fikret i Suvada 975
Gutić Jusuf 100
Gutić Suad 100
Gutić Zlata 975
Hadžić (Irfana) hadži Hidaet 1000
Hadžić Emir 180
Hadžić Said i Rasma 100
Hadžić Suvad i Ajša 200
Hajder Nedžad-Jajce 100
Halići Seydi 100
Hodžić Ajdin i Nedin 1000
Hrustić (Hase) Rasim 1000
Hrustić (Huseina) Abaz i Šemsa 2000
Hrustić hadži Kasim, hadži Nihad i hadži Mirzeta sa djecom 18200
Hrustić Kemal 97
Hrustić Mirsad 500
Hušić (Samira) Ervin 1000
Huskić (Huseina) Bahrija-Bahra 200
Huskić Draguna 300
Huskić Emsud 975
Huskić Hamdija i Zlatka 975
Huskić Mehmedalija 300
Imamović Hilmija-Firma Gramer 100
Imeri Fatima 194
Inox Jukić-Bihać 100
Jakupović (Mahmuta) Elvir i Meleća 247
Jakupović (Meše) Ahmet 3000
Jakupović (Šerifa) Admir 100
Jakupović hadži Sejdo 2000
Jakupović Ilijaz i Suada 500
Jakupović Ilijaz i Suvada 100
Jakupović Mahmut-Maše i Aida 501
Jakupović Zilhad 540
Jakupović Zumreta za rah. Delić Fuada i Ibrišimu i Hodži Adnana 1000
Jakupović Zumreta za rah. Forić Muharema, Zumru i Ifetu 1000
Jaskić (Ibre) Mustafa i Ajša 1000
Jaskić (Mustafe) Enver i Mevlida 300
Jaskić (Mustafe) Enver i Mevlida za rah. Hodžić Muharema 200
Jaskić (Mustafe) Enver i Mevlida za rah. Hodžić Vahidu 200
Jaskić (Mustafe) Enver i Mevlida za rah. Jakupović hadži Ismetu 200
Jaskić (Mustafe) Enver i Mevlida za rah. Jaskić Mustafu 200
Jaskić hadži Asim i hadži Mirzeta 3000
Jaskić Hamdija i Rahima 1950
Jaskić Temama 200
Javor Nihad i Mirsada 200
Jusufagić hadži Hasan 100
Kahrimanović Džemila 360
Kahrimanović Ismeta 1005
Karabašić (Hasana) Hilmija i Šuhra 975
Karabašić (Hasana) Jusuf 500
Karabašić (Hilmije) Emsud 340
Karabašić (Ibrahima) Jasmin 1000
Karabašić (rođ. Blažević Huseina) Enisa 975
Karabašić Elvisa 19
Karabašić hadži Osman 1000
Kenjar (Muhameda) Armin 500
Kenjar (Murata) hadži Besim i Zemka 1000
Kenjar (Murata) hadži Muhamed i Sebina 500
Kenjar (rođ. Bahonjić) Siba 1000
Kenjar Hasan i Minka 500
Kenjar Hilmija 50
Kenjar Muharem 200
Kenjar Murat-Mure 1000
Kenjar Omer i Nura 390
Kešić (Šerifa) Vasif i Fikreta 975
Kevac Edin 1000
Kevljanin Rasma 200
Kočanović Sajma 170
Kočanović, Kešić i Bašić 100
Loznica Medina 195
Mahić hadži Šefika 100
Mahić hfz. Amir-ef. i Fatima 3000
Mahić Mirhad 195
Mahmuljin (Mahmuta) Refika 504
Majdanac Muhamed i Zifa 487
Marošlić Alija-Hajra 100
Mehanović (Ibre) Irfan 900
Mehanović (rođ. Bešić) Fatima 2000
Mehanović Arslan za rah. Medihu 50
Melkić Sakib 170
Menković (Huseina) Hakija 390
Menković (Huseina) Munib 975
Menković Husein i Senada 195
Mršić Suada 145
Mujanović (Mehe) Muharem i (Hasana) Alema 970
Mujanović (Safeta) Jasmin 1200
Mujanović Dževad 50
Mujanović Ismet i Safija 1000
Mujkić (Hakije) Vasva 500
Mulalić Abid 200
Mulalić Dževad 97
Muminović Šahbaz 100
Murtić Faudin 300
Musafir iz Makedonije 195
Musafirke iz Tešnja 295
NN NR 1000
Novkinić Zahida 195
Pidić Elvira 100
Pidić Senad 780
Pidić Smail i Irfan 50
Pidić Šuhra 220
Porodica Hodžić 100
Porodica Memić-Banja Luka 2000
Profine BH DOO Živinice 1500
Ramić Adnan i Jasmina 5000
Redžepović (Dine) Rijad 1000
Sadiković Semin 194
Šahbaz (Besima) Ineska 195
Šahbaz (Mehmeda) Muhamed i Nasiha 975
Šahbaz Jasmin 195
Šahurić (Mustafe) Amir i Senita 975
Šahurić Muharem i Sabra-Sabrija 1000
Šiljak Adis 100
Sivac (hadži Muharema) Zejna 390
Sivac Mehmed i Emina 100
Sivac Senad-Nena 100
Softić (Huseina) Husnija 195
Softić (Huseina) Senad 292
Softić (Karanfila) Teufik 500
Softić (Mustafe) Denijal-Dedo i Asima 1000
Softić (Mustafe) Denijal-Dedo za roditelje 1000
Softić (Teufika) Mujo 500
Softić (Zijada) Karanfil i Nasiha 500
Softić Elvedin 195
Softić hadži Himzo i hadži Halima 5000
Softić hadži Subha 10000
Softić Maida i Kazaz Seada 1000
Softić Munib 390
Softić Zijad-Ziko i Šefika 2051
Tadžić (Beće) Edin 485
Tadžić Rasma 100
Taš Mustafa 200
Terzić (Šabana) Mesud 360
Trnjanin Mujo 97
Turkanović (Dževada) Zuhdija i (rođ. Đonlagić Smaila) Saima 500
Turkanović (Ibrahima) Sada pred duše roditelja 1000
Turkanović (Sefera) Isak i Sada 1000
Turkanović Ismeta i Sakib 100
Turkanović Nihad i Fatima 205
Turkanović Rifet i Jasmin 1000
Turkanović Vasif 195
Yauz 1000
Zec Riad 97
Župani Dževad i Dina 267

Mještani džemata Garibi su pokrenuli akciju prikupljanja novčanih sredstava za Asfaltiranje prilaza do mejtafa (Mesdžida) i izgradnju nove mejtahane (Gasulhane).
Slijedi spisak donacija, koje su uplaćene, za izgradnju nove mejtahane, dvorišta i asfaltiranje puta do mejtafa i mejtahane u Garibima:

Garibović Munib i Hamida 1000 KM
Garibović Amira sa djecom 1500 Eura
Bašić Rizo sa suprugom i djecom 2500 KM
Sivac Suljo i Kadira 100 Eura
Sivac Jasmin 100 Eura
Sivac Sulje kćeri:Ismeta i Jasminka 100 Eura
Tadžić Vasif 50 Eura
Rekić Hikmet 800 KM
Šiljak Emir 200 KM
Garibović Enes i Indira 500 Eura
Garibović Emir i Amila 500 Eura
Elkasević Asima 200 Eura
Elkasević Mediha 50 Eura
Softić Sadik-Lepi 50 Eura
Garibović Sedika 100 KM
Garibović Esma 50 KM
Garibović Mirsada 20 KM
Matrić Smail 100 KM
Mešić Šerifa 50 Eura
Menković Ismet i Samira 50 Eura
Trnjanin Anes i Edina 50 Eura
Garibović Ismet i Zumra 200 Eura
Garibović Adis i Azra 300 Eura
Garibović Ismal 500 Eura
Garibović Edin i Verda 500 Eura
Mujagić Hamdija i Ajša 200 KM
Jakupović Zijad i Fikra 200 KM
Turkanović Senad i Semira 200 KM
Sivac Jasmin i Jasna 200 KM
Sivac Ekrem i Bahra 50 KM
Trnjanin Refik i sin 100 KM
Garibović Namko, Benjo i Azra 500 KM
Jakupović Meleća 100 KM Garibović Šećira 500 KR
Garibović Samida 500 KR
Kovač Midheta 500 KR
Garibović Midhad 500 KR
Garibović Seida 500 KR
Radojčić Nasiha 500 KR
Selimagić Esma 200 KR
Garibović (Dedić) Fikra 500 KR
Dedić Asmira 500 KR
Dedić Mediha 500 KR
Dedić Asmir 500 KR
Bešić Sabahudin 100 $
Namik Mesurović 100 $
Hrustić Taib 100 $
Garibović Mehmed i Fadila 1000 KM
Garibović Muhamed i Mida 1000 KM
Garibović Demša Sulejmanova 100 KM

Garibović Dinka kćerka Sulejmanova  100 KM
Jukić Safa, Emsud, Nevzeta i Mensur 500 KM
Jakupović Vasif 100 $

Matrići, akcija asfaltiranje puta kroz ovo naselje traje. Donacije pristižu polahko.
I dalje se zamoljavaju građani da shvate ozbiljnost ovog projekta i da požure sa svojim donacijama u skaldu sa svojim mogućnostima. Da bismo što prije ušli u pregovore sa opštinskim i federalnim vlastima moramo imati trećinu sredstava od ukupnog projekta.

1 MIDHAD PIHIĆ 100 KM
2 RASIM VREVIĆ 50 KM
3 DENIJAL DERGIĆ 185 KM
4 EDIN BEŠIĆ 970 KM
5 SENAD HUSIĆ 2000 KM I RATA
6 BESIM SIVAC 100 KM
7 PAŠA HODŽIĆ 1000 KM I RATA
8 NENO SIVAC 100 KM
9 FIKRET FAZLIĆ 1000 KM
10 AMEL MUJIC 95 KM
11 EMIR TALUNDŽIĆ 100 KM
12 FATIMA SIJEČIĆ 160 KM
13 SUAD MATRIĆ 2910 KM
14 OMER MATRIĆ 2910 KM
15 KEMAL MATRIĆ 2910 KM
16 NEDŽAD MURANOVIĆ 200 KM
17 HAZIM I NERKA JAKUPOVIĆ 100 KM
18 ISMET SOLAKOVIĆ 200 KM
19 ULFETA MATRIĆ 390 KM
20 MEDIHA KOZLICA 290 KM
21 DŽEVAD I SUADA SPAHIĆ 2000 KM
22 ASMIR MUJANOVIĆ 291 KM
23 SEAD MUJANOVIĆ 194 KM
24 SADMIR ĆUSKIĆ 100 KM
25 OMER JAKUPOVIĆ 1000 KM
26 SAID BEŠIĆ 2910 KM
27 STEFAN PIDRUCNI 1939 KM
28 BAKIR COLIC 2000 KM
29 CAIML DERGIĆ 100 KM
30 HUZEIR HRNIĆ 100 KM
31 RIFET CRNALIĆ 4000 KM
32 ENVER JAKUPOVIĆ 480 KM
33 MIRZET MAROŠLIĆ 2910 KM
34 MUAMER MATRIĆ 500 KM
35 Matrić Adnan 485 km
36 Bešić Ilijaz 970 km

37 Jakupović Selma 970 km
38 Suljadzić Ajša 485 km
39 Poljak Ekrem 100 km
40 Hrnic Halid i Asima 500 km
41 Halvadzic mirzet 100 km
42 Kararic Azra 485 km
43 Jakupovic Alma 485 km
44 Čuskic Sabahudin i amela 400 KM
45 Čuskic Emir 95 KM
46 Jakupovic Hamdija 1000 KM
47 Bahonjic Huse 100 km
48 Ferid Sušic 100 km
49 Kahrimanovic Enes 100 km
50 Cuskic Elvedin 400 km
51 Garibovic Alija 97km
52 Sajo Lepi 100km
53 Mujkanovic Fehret 100km
54 Custic Sabit 100km
55 Bahonjic Kemal 100km
56 Hrnic Nijaz 100km
57 Matric ziba 970km
58 Matric Armina 582km
59 Matric Jasmin 388km
60 Matric Jasmina 388km
61 Marošlić Osman 500 km
62 Bešlagić Ziko 97 km
63 Zulić emsud 500 km
64 Zulić Meho 500 km
65 Ćuskić Enver 200 km
66 Softić Mirsada i Suad 500KM
67 Bešić Nisveta 200KM
68 Elezović Emin 100Eur
69 Haskić Asim 50KM
70 Macapura Radana 50
71 Matrić Ulfa 200Eur
72 Matrić Hamed 250Eur
73 Matrić Muhamed 250Eur
74 Matrić Mehmedalija 250Eur
75 Redzanovic Asmir 200 km
76 Rredzanovic Jasmin jasko 200 km
77 N N osoba 1000. Km
78 Ružicki Juraj 50 eur
79 Zulic Fadil 500 km
80 Poljak Hajra 100 eur
81 Softic Mina 250 eur

82 Slocuk Simo 1500 km

Vaše uplate-donacije možete uplatiti na račun broj 5514902554999427-primalac Senad Husić

Uplate iz inostranstva : SENAD HUSIĆ

UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA

IBAN BA39 5514 9028 5500 0251

SWIFT: BLBABA22 SVRHA-UPLATA ZA ASFALT

Za sve informacije možete se obratiti:

SENAD HUSIĆ telefon 066/644-947

IZET CRNOLIĆ telefon 065/426-789

MIDHAD PIHIĆ telefon 065/585 958 ; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Odbor za asfaltiranje puta džemata Matrići

Iako nas je usporila, korona nije zaustavila našu akciju prikupljanja sredstava za asftaltiranje puta Huskići/Čolići.
Novi donatori su se javili i mi se ovim putem i zahvaljujemo.
Još uvijek čekamo na konkretan odgovor Federalnog minstarstva za izbjeglice i raseljena lica, a do tad pozivam sve mještane koji nisu donirali sredstva da to i urade u skladu sa svojim mogućnostima. Takodjer pozivam i sve ostale ljude dobre volje da učestvuju u ovome projektu.
U prilogu je obnovljeni spisak donatora sa novim uplatama (sve u Konvertibilnim Markama)
-Edin (Avdo) Huskić 2500 KM
-Senad Huskić 3000 KM
-Armina Zukić 100 KM
-Hare Bešić 100 KM
-Rašid Huskić 2500 KM
-Aziz Huskić 1955 KM
-Medina Huskić 1000 KM
-Emso Huskić 1710 KM
-Zahida Ćuskić 2020 KM
-Bakir Čolić 5135 KM
-Fatima Jakupović 300 KM
-Jusuf (Edinov) Huskić 20 KM
-Sabahudin Sivac 200 KM
-Šaban Čolić 2525 KM
-Erna i Elvis Alukić 1000KM
-Samka Hadžić 390 KM
-Bahrija (Baja) Huskić 1945 KM
-Adis Čolić 2940 KM
-Mihriba Mujagić 1000 KM
-Ahmet Čolić 2935 KM
-Nijaz i Firdesa Mujkanović 200 KM
-Avdija i Subha Softić 200 KM
-Muhamed Softić 100 KM
-Amir ef. Mahić 100 KM
-Uzeir Huskić 1565 KM
-Amir Huskić 585 KM
-Benjamin Huskić 500 KM
-Enver Huskić 910 KM
-Adil i Kadira Alukić 200 KM
-Derviš Oruč 100 KM
-Husnija i Hajra Sivac 200 KM
-Dževad (Sućko) Huskić 2000 KM
-Suvada Mujagić (Huskić) 200 KM
-Sakib i Mina Melkić 345 KM
-Sejad Huskić 1000 KM
-Edin (Sejad) Huskić 600 KM
-Hajrudin (Dudo) Sivac 195 KM
-Paša Karabašić 200 KM
-Ahmet i Edina Garibović 100 KM
-Fahrudin Paratušić 155 KM
-Ramo Huskić 1010 KM
-Rasim Vrević 100 KM
-Fatima Hrustić 195 KM
-Elvin Dizdarevic 50 KM
-Muharem (Hare) Huskić 2000 KM
Ukupno 45.995 KM

Danas na četvrtku dosta raje. Danas sam primjetio da je raja preplašena, strah od korone je vidljiv. Svi žure da obave kupovinu, a u restorane ne svraćaju, a ko svrati žuri da popije kahvu ili jede.

Hadži Šero Velić je došao iz Švedske. Iduće hefte biće završeno štampanje njegove nove knjige i slijedi promocija. Vrijeme i mjesto promocije biće na vrijeme objavljeno.

Jolda se vratio iz Amerike i nastavlja pričati viceve, a poželio se i maslenice na raskrsnici. Dobro nam došao.

U nastavku slijede slike koje sam danas pravio.

To je to za ovaj četvrtak, a do sljedećeg, pozdrav iz sveee snage!

Nijaz - Caja Huremović

Još samo ovo: Ako je neko bio dovoljno jak da te povrijedi, ti u inat budi još jači, pokaži mu da te nije slomio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mislim na moju djecu, mislim na djecu cijelog svijeta. Oni su nevini. Ne bi ih trebalo hraniti mržnjom pa da sutra postanu gori od onih koji su nam napravili toliko zla.

Ipak...Ipak treba im reci da bar znaju. Ne moraju niti da mrze niti da praštaju.

Oni to ne mogu za nas uciniti ali moraju znati da im se isto to može desiti.