Izdvajamo

Hefta sa ne baš puno dešavanja, ali ja zujim, slikam, snimam.

Kiša i loše vrijeme su usporili kosidbu, tako da mnogi tek sad kose travu.

Druga faza radova na vatrogasnom domu traje već par hefti. Radovi teku planiranim tempom.

Za kosidbu voćnjaka, uvijek teško naći nekog da kosi. Atif Javor je za kosidbu voćnjaka, bar kod mene najbolji.

Hase Hodžić jedan od najboljih majstora za centralno grijanje i vodoinstalater.

Firma "Elektroinstalacije" Kozarac, izuzetno kvaliteni radovi a uslužnost iznad Evropskog nivoa.

Rezanje drva, sad je najbolje vrijeme za ove radove.

Dvije slike iz Rizvanovića.

Ove hefte, opet tražim lijepo uređena dvorišta i bašte. Prvo sam svratio kod Azemine i Ene Bešić. Kod njih obavezno svraćam, skoro svake godine, a slika kaže razlog zbog kojeg ja dolazim ovdje.

Oni imaju tri sina, tri kuće, a samo jedno dvorište. Dvorište je dokaz da su ovdje složna braća. Kod njih, pored cvijeća ispred i oko kuće, bašta je za primjer mnogo mlađoj raji.
Njih sam našao kod kuće dok su se pripremali da prave sok od višanja.

Preko puta Ene su kuće od braće Samira i Nihada Bešića.
Samirovu kuću i dvorište održava njihova prija, a moja komšinica Fikreta Huremović.

Zatim svratih kod Ferida Velića da uslikam njegovu baštu, koja je takođe za primjer, a održava je on sam.

 

U Kamičanima slikam džematsku kuću. Dok snimam video, govorim u kameru, da je ovo primjer svima nama kako treba da bude uredno dvorište i oko kuće. Urednost je ibadet.

Zemka Pervanić i njen cvijetnjak. Kaže da nije kao prošlih godina, ali je kao iz bajke. Još nije sve iscvjetalo.

Kod Nerke i Hare Hodžić, uvijek lijepo. Nerka uvijek lijepo raspoložena i spremna na razgovor, a voli se i šaliti. Cvijeće i bašta uvijek uredno.

Novosti iz džemata Kamičani. Juče sam dobio, od Glavnog imama Hfz Amir-ef Mahića, više obavjesti o aktivnostima za ovo ljeto, a koje su inače bile planirane. Ovogodišnja Šehidska dženaza će biti. Imamo jedan broj porodica koje su dale svoju saglasnost da ove godine bude ukop njihovih Šehida. Predpostavljamo da će još jedan broj isto učiniti. Šehidska dženaza će biti kao i svake godine 20.jula u podneskom namazu, onako kako je to od ove godine predvidio Rijaset IZ i Vijeće muftija.
Svečana otvorenja koja su planirana za ovu godinu, mekteba u džematu Alići-Softići 22.juli i mekteba u džematu Kamičani 1, 29.juli, vidjećemo da budu otvorena. Kad je u pitanju džemat Alići-Softići, tu imamo jedan broj džematlija koji bi voljeli da se to odgodi do sljedeće godine. Kad je u pitanju mekteb u džematu Kamičani 1 oni su za to da svečano otvorenje bude kako je već planirano 29.jula.

Veče Kur'ana će biti uoči otvaranja mektebe Kamičani 1, 28.jula, predveče, ispred džamije ili u džamiji zavisno od vremenskih okolnosti.
Bajramske aktivnosti, takođe će biti po već ustaljenom pravilu. Podjela halve će biti 30.jula, a Bajram je 31.jula.
Nadamo se da se situacija neće, na gore, promjeniti, a nadamo se da će biti još bolje nego danas.

U jeku izgradnje i proširenju džamije u Kamičanima bilo je lijepih i značajnih donacija džematlija u pogledu šta je potrebno za džemat odnosno cijeli Kozarac. Jedna od donacija je i kosilica koja će služiti za košenje parcele koja je predviđena za memorijalni centar, a ima je 12 duluma.Donator je Ismet Elkaz.
Radovi na munari privode se kraju, još malo radova je preostalo da se završe.
Radovi na musali napreduju, pripremljena je građa i nastavljaju se radovi na krovu. Takođe nastavljaju se radovi na sljedećim objektima pored musale.
Police, od inoxa, na ulazu u džamiju donirala je firma Interugo Kozarac, vlasnik Kemal-Kemo Bahonjić.
Nova stropna klima, četiri ih je u džamiji, a ugradio ih je Elvis-Elo Jakupović i njegova firma.

U nastavku slijedi spisak donacija za proširenje Šehidske džamije u Kamičanima (2019-2020.)

Vakifi Iznos u (KM)
Abdurrahman (musafir iz Tuzle) 200
Alagić (Almedina) Benjamin 100
Alić (Ibrahima) Meho i Muhiba 1000
Alić (Idriza) Ilijaz 195
Alić (Rame) Fehima-Nura 1000
Alić hadži Mevla 390
Alić hadži Ramiz i hadži Nasiha 1000
Alihodžić (Juse) Elvis 1000
Arifagić Sefer i Refija 100
Avdagić Ferid, Bahra, Nazif i Dursuma 485
Bahonjić (Huseina) Besim 487
Bajraktaraj Sejada 48
Bašić Ilijaz i Zlate 2000
Bečić Hasan i Senija 400
Bešić (Bahrije) Anel 975
Bešić (Ibrahima) Namka 1000
Bešić (Jusufa) Bahrija i Bahrija-Bahra 975
Bešić (Šere) Šefka 200
Bešić hadži Mujo i Bahra 17870
Bešić Kelima 50
Bešlagić (hadži Muharema) Šaha 1000
Bešlagić Bejdo i Šaha 43650
Bešlagić hadži Naila 97
Blažević hadži Musema 100
Čirkić Nijaz i Maida 1750
Ćolić hadži Sefer i Mina 780
Ćolić Kasim 195
Ćuskić Kemal 390
Denić (Mustafe) Sajima 975
Denić Bahrija i Zineta 1000
Džaferović Suad i Hidajeta 1000
Elkasović (Saliha) Adem 1000
Elkaz Ismet i Asima 485
Fazlić Isak 100
Forić (hadži Muharema) Rasema 1000
Forić Amel 20
Forić hadži Osme 1000
Forić Ibrahim 1000
Forić Meho i Hasnija 100
Forić Muhiba 100
Forić Mustafa 1000
Garibović (Fehima) Husein 500
Grbić (Osme) Edita 570
Gutić (Atifa) hadži Fatima 975
Gutić Fikret i Suvada 975
Hadžić (Irfana) hadži Hidaet 1000
Hadžić Emir 180
Hadžić Said i Rasma 100
Hajder Nedžad-Jajce 100
Halići Seydi 100
Hodžić Ajdin i Nedin 1000
Hrustić (Hase) Rasim 1000
Hrustić (Huseina) Abaz i Šemsa 2000
Hrustić hadži Kasim, hadži Nihad i hadži Mirzeta sa djecom 18200
Hrustić Mirsad 500
Hušić (Samira) Ervin 1000
Huskić (Huseina) Bahrija-Bahra 200
Huskić Hamdija i Zlatka 975
Imamović Hilmija-Firma Gramer 100
Imeri Fatima 194
Inox Jukić-Bihać 100
Jakupović (Mahmuta) Elvir i Meleća 247
Jakupović (Meše) Ahmet 3000
Jakupović (Šerifa) Admir 100
Jakupović hadži Sejdo 2000
Jakupović Ilijaz i Suada 500
Jakupović Ilijaz i Suvada 100
Jakupović Mahmut-Maše i Aida 501
Jakupović Zilhad 540
Jaskić (Ibre) Mustafa i Ajša 1000
Jaskić (Mustafe) Enver i Mevlida 300
Jaskić (Mustafe) Enver i Mevlida za rah. Hodžić Muharema 200
Jaskić (Mustafe) Enver i Mevlida za rah. Hodžić Vahidu 200
Jaskić (Mustafe) Enver i Mevlida za rah. Jakupović hadži Ismetu 200
Jaskić (Mustafe) Enver i Mevlida za rah. Jaskić Mustafu 200
Jaskić hadži Asim i hadži Mirzeta 3000
Jaskić Temama 200
Javor Nihad i Mirsada 200
Jusufagić hadži Hasan 100
Kahrimanović Džemila 360
Kahrimanović Ismeta 1005
Karabašić Elvisa 19
Karabašić hadži Osman 1000
Kenjar (Murata) hadži Besim i Zemka 1000
Kenjar (rođ. Bahonjić) Siba 1000
Kenjar Hasan i Minka 500
Kenjar Hilmija 50
Kenjar Murat-Mure 1000
Kenjar Omer i Nura 390
Kešić (Šerifa) Vasif i Fikreta 975
Kevac Edin 1000
Kevljanin Rasma 200
Mahić hadži Šefika 100
Mahić hfz. Amir-ef. i Fatima 3000
Mahić Mirhad 195
Mahmuljin (Mahmuta) Refika 504
Majdanac Muhamed i Zifa 487
Mehanović (Ibre) Irfan 900
Mehanović (rođ. Bešić) Fatima 2000
Mehanović Arslan za rah. Medihu 50
Menković (Huseina) Munib 975
Menković Husein i Senada 195
Mršić Suada 145
Mujanović (Safeta) Jasmin 1200
Mujanović Dževad 50
Mujkić (Hakije) Vasva 500
Mulalić Abid 200
Mulalić Dževad 97
Murtić Faudin 300
Musafir iz Makedonije 195
Musafirke iz Tešnja 295
NN NR 1000
NN SZ 1051
Novkinić Zahida 195
Pidić Elvira 100
Pidić Senad 780
Pidić Smail i Irfan 50
Pidić Šuhra 220
Porodica Hodžić 100
Porodica Memić-Banja Luka 2000
Profine BH DOO Živinice 1500
Ramić Adnan i Jasmina 5000
Redžepović (Dine) Rijad 1000
Sadiković Semin 194
Šahurić (Mustafe) Amir i Senita 975
Šiljak Adis 100
Sivac (hadži Muharema) Zejna 390
Sivac Mehmed i Emina 100
Sivac Senad-Nena 100
Softić (Mustafe) Denijal-Dedo i Asima 1000
Softić (Mustafe) Denijal-Dedo za roditelje 1000
Softić (Teufika) Mujo 500
Softić (Zijada) Karanfil i Nasiha 500
Softić hadži Himzo i hadži Halima 5000
Softić hadži Subha 10000
Softić Maida i Kazaz Seada 1000
Tadžić (Beće) Edin 485
Terzić (Šabana) Mesud 360
Turkanović (Ibrahima) Sada pred duše roditelja 1000
Turkanović (Sefera) Isak i Sada 1000
Turkanović Ismeta i Sakib 100
Turkanović Nihad i Fatima 205
Turkanović Rifet i Jasmin 1000
Turkanović Vasif 195
Yauz 1000
Župani Dževad i Dina 267

Garibović Zumra 1000
Gutić Jusuf 100
Gutić Suad 100
Menković Huseina Hakija 390
Elkazević Ekrem 50
Dautović Emira 500
Dautović Amar 500
Trnjanin Mujo 97
Balić Adem i Sada 200
Forić Suada 300
Huskić Draguna 300
Karabašić Hasana Jusuf 500
Softić Munib 390
Hadžić Suvad i Ajša 200
Elkaz Hasiba Hase 500
Čirkin Ale Almina 100
Forić Vasif i Safeta 200
Forić Adis i Almedina 200
Melkić Sakib 170
Softić Karanfila Teufik 500
Loznica Medina 195
Kenjar Murata h. Muhamed i Sebina 500
Alić Huseina Emir 97
Hrustić Kemal 97
Softić Huseina Senad 292
Softić Huseina Husnija 195
Zec Riad 97
Kočanović Kešić i Bašić 100
Kočanović Sajma 170
Garibović Senad 200
Softić Elvedin 195
Karabašić Hasana Hilmija 975
Karabašić Hilmije Emsud 340
Alić Kasima Ismet 195
Kenjar Muharem 200
Gutić Zlata 975
Huskić Emsud 975
Šahbaz Jasmin 195
ForićTaib 500
Foric Emina 4550
Blažević Almir 200

Alić Kemail i Mina   500

Kenjar, Muhameda, Armin   500

NAPOMENA: Ukoliko se prilikom unosa podataka desila greška ili  neko od vakifa nije naveden molimo vas da nam se javite, te se unaprijed izvinjavamo ukoliko se takvo šta desi, te napominjemo da eventualne greške nisu namjerno učinjene.

Mještani džemata Garibi su pokrenuli akciju prikupljanja novčanih sredstava za Asfaltiranje prilaza do mejtafa (Mesdžida) i izgradnju nove mejtahane (Gasulhane).
Slijedi spisak donacija, koje su uplaćene, za izgradnju nove mejtahane, dvorišta i asfaltiranje puta do mejtafa i mejtahane u Garibima:

Garibović Munib i Hamida 1000 KM
Garibović Amira sa djecom 1500 Eura
Bašić Rizo sa suprugom i djecom 2500 KM
Sivac Suljo i Kadira 100 Eura
Sivac Jasmin 100 Eura
Sivac Sulje kćeri:Ismeta i Jasminka 100 Eura
Tadžić Vasif 50 Eura
Rekić Hikmet 800 KM
Šiljak Emir 200 KM
Garibović Enes 500 Eura
Garibović Emir 500 Eura
Elkasević Asima 200 Eura
Elkasević Mediha 50 Eura
Softić Sadik-Lepi 50 Eura

Garibović Sedika 100 KM
Garibović Esma 50 KM
Garibović Mirsada 20 KM
Matrić Smail 100 KM
Mešić Šerifa 50 Eura
Menković Ismet i Samira 50 Eura
Trnjanin Anes i Edina 50 Eura
Garibović Ismet i Zumra 200 Eura
Garibović Adis i Azra 300 Eura
Garibović Ismal 500 Eura
Garibović Edin i Verda 500 Eura
Mujagić Hamdija i Ajša 200 KM
Jakupović Zijad i Fikra 200 KM
Turkanović Senad i Semira 200 KM
Sivac Jasmin i Jasna 200 KM
Sivac Ekrem i Bahra 50 KM
Trnjanin Refik i sin 100 KM

Garibović Namko, Benjo i Azra 500 KM
Jakupović Meleća 100 KM Garibović Šećira 500 KR
Garibović Samida 500 KR
Kovač Midheta 500 KR
Garibović Midhad 500 KR
Garibović Seida 500 KR
Radojčić Nasiha 500 KR
Selimagić Esma 200 KR
Garibović (Dedić) Fikra 500 KR
Dedić Asmira 500 KR
Dedić Mediha 500 KR
Dedić Asmir 500 KR

U džematu Alići-Softići traje akcija prikupljanja novčanih sredstava za radove oko mejtafa (mesdzida). Nijaz Softić mutavelija, kaže da je puno raje doniralo za mesdžid Alići-Softići i poručuje da je potrebno još novca da bi sve bilo kako je planirano.
Radovi su završeni a Nijaz sretan kroz osmjeh kaže, još pripreme za otvor, mada nije siguran hoće li biti otvor ove godine. Sad za sad ide kako je planirano, a idući četvrtak slijedi nova informacija

OTVARANJE MEKTEBA (Mesdžida) BIĆE OVE GODINE U SRIJEDU 22. JULA 2020.GODINE.

Mesdžid Kamičani 1
Svečano otvorenje mesdžida Kamičani 1, biće 29. juli 2020. godine. Poziv donatorima koji su učestvovali u izgradnji mekteba i onim koji nisu, da nije kasno da mogu donirati. Ko donira 1000 KM dobiće Vakufname. Oni koji su dali manje imaju još vremena da doplate do 1000 KM

Matrići, akcija asfaltiranje puta kroz ovo naselje traje. Donacije pristižu polahko.
I dalje se zamoljavaju građani da shvate ozbiljnost ovog projekta i da požure sa svojim donacijama u skaldu sa svojim mogućnostima. Da bismo što prije ušli u pregovore sa opštinskim i federalnim vlastima moramo imati trećinu sredstava od ukupnog projekta.

1 MIDHAD PIHIĆ 100 KM
2 RASIM VREVIĆ 50 KM
3 DENIJAL DERGIĆ 185 KM
4 EDIN BEŠIĆ 970 KM
5 SENAD HUSIĆ 2000 KM I RATA
6 BESIM SIVAC 100 KM
7 PAŠA HODŽIĆ 1000 KM I RATA
8 NENO SIVAC 100 KM
9 FIKRET FAZLIĆ 1000 KM
10 AMEL MUJIC 95 KM
11 EMIR TALUNDŽIĆ 100 KM
12 FATIMA SIJEČIĆ 160 KM
13 SUAD MATRIĆ 2910 KM
14 OMER MATRIĆ 2910 KM
15 KEMAL MATRIĆ 2910 KM
16 NEDŽAD MURANOVIĆ 200 KM
17 HAZIM I NERKA JAKUPOVIĆ 100 KM
18 ISMET SOLAKOVIĆ 200 KM
19 ULFETA MATRIĆ 390 KM
20 MEDIHA KOZLICA 290 KM
21 DŽEVAD I SUADA SPAHIĆ 2000 KM
22 ASMIR MUJANOVIĆ 291 KM
23 SEAD MUJANOVIĆ 194 KM
24 SADMIR ĆUSKIĆ 100 KM
25 OMER JAKUPOVIĆ 1000 KM
26 SAID BEŠIĆ 2910 KM
27 STEFAN PIDRUCNI 1939 KM
28 BAKIR COLIC 2000 KM
29 CAIML DERGIĆ 100 KM
30 HUZEIR HRNIĆ 100 KM
31 RIFET CRNALIĆ 4000 KM
32 ENVER JAKUPOVIĆ 480 KM
33 MIRZET MAROŠLIĆ 2910 KM
34 MUAMER MATRIĆ 500 KM
35 Matrić Adnan 485 km
36 Bešić Ilijaz 970 km

37 Jakupović Selma 970 km
38 Suljadzić Ajša 485 km
39 Poljak Ekrem 100 km
40 Hrnic Halid i Asima 500 km
41 Halvadzic mirzet 100 km
42 Kararic Azra 485 km
43 Jakupovic Alma 485 km
44 Čuskic Sabahudin i amela 400 KM
45 Čuskic Emir 95 KM
46 Jakupovic Hamdija 1000 KM
47 Bahonjic Huse 100 km
48 Ferid Sušic 100 km
49 Kahrimanovic Enes 100 km
50 Cuskic Elvedin 400 km
51 Garibovic Alija 97km
52 Sajo Lepi 100km
53 Mujkanovic Fehret 100km
54 Custic Sabit 100km
55 Bahonjic Kemal 100km
56 Hrnic Nijaz 100km
57 Matric ziba 970km
58 Matric Armina 582km
59 Matric Jasmin 388km
60 Matric Jasmina 388km
61 Marošlić Osman 500 km
62 Bešlagić Ziko 97 km
63 Zulić emsud 500 km
64 Zulić Meho 500 km
65 Ćuskić Enver 200 km
66 Softić Mirsada i Suad 500KM
67 Bešić Nisveta 200KM
68 Elezović Emin 100Eur
69 Haskić Asim 50KM
70 Macapura Radana 50
71 Matrić Ulfa 200Eur
72 Matrić Hamed 250Eur
73 Matrić Muhamed 250Eur
74 Matrić Mehmedalija 250Eur
75 Redzanovic Asmir 200 km
76 Rredzanovic Jasmin jasko 200 km
77 N N osoba 1000. Km
78 Ružicki Juraj 50 eur

79 Zulic Fadil 500 km
80 Poljak Hajra 100 eur

Vaše uplate-donacije možete uplatiti na račun broj 5514902554999427-primalac Senad Husić

Uplate iz inostranstva : SENAD HUSIĆ

UNICREDIT BANK AD BANJA LUKA

IBAN BA39 5514 9028 5500 0251

SWIFT: BLBABA22 SVRHA-UPLATA ZA ASFALT

Za sve informacije možete se obratiti:

SENAD HUSIĆ telefon 066/644-947

IZET CRNOLIĆ telefon 065/426-789

MIDHAD PIHIĆ telefon 065/585 958 ; Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Odbor za asfaltiranje puta džemata Matrići

Danas na četvrtku dosta manje raje u poređenju sa prošlim četvrtkom. Danas su, većina, nekako prestrašeni sa ovom epidemijom. Mnogo je raje koji nose maske i na otvorenom, izbjegavaju pozdravljanje, drže razmak... Danas je glavna tema razgovora bilo, navodno zatvaranje granica. Mnogi se nadaju da će im djeca ili drugi članovi porodice doći na godišnji odmor. Danas su mnogi izgubili nadu.

U nastavku slijede slike koje sam danas pravio.

 

To je to za ovaj četvrtak, a do sljedećeg, pozdrav iz sveee snage!

Nijaz - Caja Huremović

Još samo ovo: Nije li čudno što se ljudi tako rado bore za svoju vjeru, a tako nerado žive po njenim zakonima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video snimak Mustafe Širbića. Iz mog kraja:

 

Opširnije...