Izdvajamo
sepeti.jpg

Ali eto život je kao rijeka, tece i ne zaustavlja se.