Izdvajamo

Centar javne bezbjednosti Prijedor obavještava građane da je na snagu stupio Zakon o izmjenama Zakona o oružju i municiji (Službeni glasnik Repubike Srpske 18/17) kojim je propisano da su vlasnici oružja za ličnu bezbjednost koji na dan stupanja na snagu ovog zakona drže oružje na osnovu isteklog oružnog lista obavezni da do 30. juna 2017. godine podnesu zahtjev za izdavanje novog oružnog lista, uz ispunjavanje opštih i posebnih uslova iz ovog Zakona.

Zakonom je predviđeno da vlasnici oružja za ličnu bezbjednost koji su do dana stupanja na snagu ovog Zakona predali svoje oružje nadležnom organu, zbog isteka roka koji je bio na snazi po Zakonu o oružju i municiji, odnosno do 31.12.2016. godine, mogu podnijeti zahtjev za zamjenu oružnog lista najkasnije do 30. juna 2017. godine i na taj način vratiti svoje oružje u posjed.

Podnosioci zahtjeva za zamjenu oružnog lista (zbog isteka roka važnosti) prilažu i sljedeću dokumentaciju: fotokopiju lične karte, uvjerenje ovlašćene zdravstvene organizacije o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka, 30,00 KM republičke administrativne takse za rješavanje zahtjeva, uz prilaganje dokaza o uplaćenoj naknadi za obrazac oružnog lista u iznosu od 20,00 KM.Oružni list za oružje za ličnu bezbjednost izdaje se sa rokom važenja od deset godina, izuzev za lica starija od 65 godina života kojima se oružni list izdaje sa trajnim važenjem.

Vlasniku oružja za ličnu bezbjednost koji do 30. juna 2017. godine ne podnese zahtjev za zamjenu nevažećeg oružnog lista, izreći će se novčana kazna u iznosu od 1.200,00 do 1.500,00 KM i zaštitna mjera oduzimanja oružja.

Za zahtjeve koji su podneseni za izdavanje oružnog lista do 31.12.2016. godine (a radi se o nekompletnim zahtjevima), stranke se pozivaju da iste upotpune u zakonskom roku ili će se u protivnom zahtjev odbaciti i pokrenuti postupak oduzimanja oružja.

CJB Prijedor


Ko je na portalu: 1146 gostiju i nema prijavljenih članova

Sehidska Dzamija.jpg

Hoce li ikad oprostiti,

Beco i Sadeta Medunjanin, ko smije oprostiti u ime njihovog Harisa, Ko ce oprostiti umjesto nastavnica: Velide i Asime Mahmuljin, hoce li im ikad oprostiti moj jaran Kockar ili moj Braco, ko ce im oprostiti u ime Damira Blaževica -Kroke, Hasana Mujicica Didinog, Brace i Mirse Bejdinih sinova, Zile i Ilkana iz Kozaruše, Muamera Kulenovica, Zoke i Ante Murgica, Mensurke Poljak i Majde Zulic, Ko ce oprostiti u ime Salke Sinanagica-Žutog ili u ime Ermina i Hirzada Bešica il’ Ademovic Emira, Hoce li iko smjeti oprostiti u ime Ekrema, Nedada i Velida, sinova Muhameda ef. Bešica, ili u ime trojice sinova majke Mejre ili trojice sinova majke Redžepe Oruc, ili trojice sinova Subhe Alic, njenog Zice, Zilhe i Bahrije ili Mehinih Ene i Ekrema, ko može oprostiti u ime šestorice Forica ili kompletne porodice Taiba Forica, ko u ime Eniza Blaževica koji je živ zapaljen u Kozarcu. Ko ce oprostiti u ime svih onih nevino pobijenih cijih se imena ne mogu sjetiti u ovom trenu?